PACMA pleit voor een ‘zero tole­rance’ wet tegen dieren­mis­han­deling


23 mei 2017

Op 16 mei heeft de Spaanse partij voor de dieren, PACMA, een voorstel voor een ‘zero tolerance’ wet (Ley Cero) ingediend bij het Spaanse Huis van Afgevaardigden. De wet zou zorgen voor een humane behandeling van alle dieren en voor bescherming tegen mishandeling. Dit zou betekenen dat o.a. stierenvechten, jagen en het gebruik van dieren in circussen verboden worden. De wet zou bovendien zorgen voor federale financiering voor projecten die zijn gericht op educatie van het publiek en op het creëren van bewustwording over onze omgang met dieren.

PACMA leden met letters die de woorden “Ley Cero” vormen

Het voorstel roept het Huis van Afgevaardigden op om de verschillende criteria voor een humane behandeling van dieren – die nu verspreid zijn over diverse regionale wetten van de 17 autonome regio’s van Spanje – samen te voegen en te verankeren in één nationale wet.

On 16 May, Spanish animal rights party PACMA submitted a proposal to the Spanish Congress of Deputies for a ‘zero tolerance’ law (Ley Cero). This law guarantees the humane treatment of all animals and protection against mistreatment. As a consequence, it includes, among other things, measures to ban bullfighting, hunting and the use of animals in circus acts. The law also provides federal funding for projects aimed at educating the public and raising awareness of the way we treat animals.


PACMA members with letters forming the words “Ley Cero”

The proposal calls on the Congress to combine the different criteria for the humane treatment of animals, currently scattered across various regional laws in the 17 autonomous regions of Spain, to create a single, national law.