Neder­landse konink­lijke familie plaatst eigen jacht­hobby boven demo­cratie


19 oktober 2018

De meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer wil dat het koninklijk landgoed Het Loo het hele jaar opengesteld zou worden voor publiek. Maar de Nederlandse koninklijke familie weigert daaraan mee te werken, omdat ze er ongestoord willen blijven jagen.

Ieder jaar gaat Kroondomein Het Loo gedurende drie maanden, van 15 september tot 24 december, dicht voor het publiek. In die periode gaan de leden van de Nederlandse koninklijke familie daar jagen op zwijnen en herten.

De Nederlandse Partij voor de Dieren ijvert al jaren voor volledige openstelling van het landgoed voor het publiek, ook omdat de Nederlandse koningin Wilhelmina het bos- en heidegebied in 1959 aan de Nederlandse bevolking schonk en de bevolking het onderhoud betaalt.

De partij opperde in april dit jaar opnieuw het landgoed het hele jaar open te stellen, en kreeg ditmaal een Kamermeerderheid achter zich. Maar Minister Carola Schouten (Natuurbeheer) liet weten dat voorstel niet te kunnen uitvoeren. Het beheer van het Kroondomein komt volgens haar de koning toe en die mag dat naar eigen inzicht doen.

Volgens de Partij voor de Dieren bestaat er maatschappelijk gezien geen draagvlak voor het voor het plezier doden van dieren en moet de jachthobby van het Koninklijk Huis – direct of indirect- niet langer gefaciliteerd worden met gemeenschapsgeld. De Nederlandse burger betaalt nu onvrijwillig voor de jachtactiviteiten van de koninklijke familie.

“Kroondomein Het Loo is een van de mooiste natuurgebieden van ons land. Het is voor ons onbestaanbaar dat publiek bezit meer dan drie maanden per jaar ontoegankelijk is voor wandelaars en natuurliefhebbers, louter om jachtprivileges van een kleine groep hofjagers en hun gasten buiten het zicht te laten plaatsvinden”, aldus de Partij voor de Dieren.

,