Help Marok­kaanse dieren­wel­zijns­or­ga­ni­satie een halt toe te roepen op het afmaken van honden


10 mei 2023

Een grote groep Marokkaanse dierenwelzijnsorganisaties heeft zich verenigd om het afmaken van zwerfhonden in hun land te stoppen en daarmee ook de menselijke gezondheid te beschermen. In 2019 hebben de Marokkaanse autoriteiten zich ertoe verbonden een einde te maken aan het doden van zwerfhonden en te investeren in het TNVR-programma dat pleit voor vangen, castreren, vaccineren en terugzetten en bewezen heeft de meest effectieve en ethische methode te zijn om de zwerfhondenpopulatie te beheersen. In de praktijk worden zwerfhonden echter nog steeds bruut doodgeschoten, vergiftigd of uitgehongerd. Dierenwelzijnsorganisaties roepen de Marokkaanse regering nu op onmiddellijk maatregelen te nemen. Burgers wereldwijd kunnen helpen door de petitie tegen het afmaken van zwerfhonden te ondertekenen. Salima Kadaoui, voorzitter van de SFT Animal Sanctuary in Tanger, en een van de betrokkenen bij de actie, benadrukt: “Alle levende wezens verdienen het om met zorg, mededogen en menselijkheid behandeld te worden. De wereld kijkt naar ons. Laten we het voorbeeldland zijn.”

Steeds meer Marokkaanse burgers en activisten roepen op tot actie om zwerfhonden in Marokko te beschermen. Op het internet circuleren video’s en foto’s van zwerfhonden die worden vergiftigd, opgesloten en zonder voedsel en water worden achtergelaten, of gedwongen worden zich te voeden met het rottende vlees van andere honden. De video's tonen ook gewelddadige methoden die door verschillende organisaties worden gebruikt om zwerfhonden van de straat te halen. Er zijn zelfs meldingen van levend verbrande katten en honden.

Verschillende dierenwelzijnsorganisaties in Marokko proberen al jaren de situatie te veranderen. “Het doden van zwerfdieren brengt ons land, onze toeristenindustrie en het imago van Marokko als modern land aanzienlijke schade toe. Deze barbaarse praktijken zijn bovendien compleet ondoeltreffend om de honden- en kattenpopulatie onder controle te houden. Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigt dat elke vermindering van deze populaties door de dieren te doden snel wordt gecompenseerd door een verhoogd voortplantings- en overlevingspercentage. Met andere woorden, wanneer in een bepaald gebied honden worden afgemaakt, neemt de levensverwachting van de overlevenden toe omdat er dan meer middelen beschikbaar zijn voor deze dieren. Het TNVR-programma (Trap, Neuter, Vaccinate and Release =Vangen, Castreren Vaccineren en Terugzetten) is de enige betrouwbare en bewezen methode om alle burgers van Marokko te beschermen.”

Enkele jaren geleden hebben de Marokkaanse autoriteiten al erkend dat een andere aanpak nodig is. In 2017 kwam er een toezegging van de gemeente Tanger dat zij zouden investeren in humane en effectieve middelen om de zwerfdierenpopulatie in de gemeente beter te beheersen door samen te werken aan een TNVR-programma met een ervaren lokale dierenwelzijnsorganisatie. Ook de Koning van Marokko sprak zijn steun uit voor de humane behandeling van zwerfdieren. Deze beloften worden echter niet nagekomen. Vaak wordt het beheer van zwerfpopulaties gedelegeerd aan onprofessionele en onervaren organisaties, wat leidt tot wreedheid en ondoelmatige besteding van geld. Daarom roepen Marokkaanse dierenwelzijnsorganisaties de Marokkaanse regering op niet langer samen te werken met onbetrouwbare organisaties, maar professionele en ervaren dierenwelzijnsorganisaties te betrekken bij het TNVR-programma.

De oproep wordt gesteund door de Animal Politics Foundation en de Nederlandse politieke Partij voor de Dieren, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en het Europese Parlement. Tweede Kamerlid Christine Teunissen bezocht Marokko in 2018 om het dierenwelzijn te ondersteunen en het medeleven in het hele land te vergroten.

Het bezoek van de Partij voor de Dieren aan het SFT Animal Sanctuary in Marokko in 2018, met Tweede Kamerlid Christine Teunissen.

Een veiliger land voor honden is een veiliger land voor mensen: teken de petitie
Marokkaanse dierenwelzijnsorganisaties roepen iedereen op om de petitie tegen het doden van honden te ondertekenen. Als de petitie 50.000 handtekeningen krijgt, zal de kwestie worden besproken in het Marokkaanse parlement. Dit zal niet alleen het welzijn van dieren, maar ook dat van mensen ten goede komen. Het vangen en doden van zwerfdieren in het hele land, ook van dieren die al gecastreerd, gevaccineerd en geïdentificeerd zijn, is ook een gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Marokko kampt al jaren met zoönosen zoals hondsdolheid, maar het uitroeien daarvan is moeilijk omdat de regering al tientallen jaren een ineffectieve methode toepast waarin zwerfdieren klakkeloos worden afgemaakt. Investeren in vaccinatie, castratie en het opnieuw uitzetten van de honden in hun gebied zou daarentegen effectief helpen om ziekten zoals hondsdolheid uit te roeien en de volksgezondheid te beschermen.

Dierenwelzijnsorganisaties wijzen er ook op dat kinderen die getuige zijn van het gewelddadig vangen en doden van honden getraumatiseerd raken door deze taferelen. Zij roepen de Marokkaanse autoriteiten op om artikel 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten en de bescherming van kinderen en kwetsbare leden van de samenleving na te leven tegen de psychologische gevolgen van geweld tegen zwerfdieren.

“Het geweld een halt toe te roepen zou ongetwijfeld bijdragen tot het ontwikkelen van empathie, niet alleen ten opzichte van dieren maar ook bij mensen. Het zou bijdragen tot een eerlijkere, meer ethische, meer inclusieve samenleving die de fysieke en mentale gezondheid van elke burger beter zou beschermen. Laten we deze uitdaging samen aangaan en een positieve verandering in gang zetten. Marokko heeft de capaciteit en de middelen om het leven van mensen en dieren positief te beïnvloeden,” besluiten de dierenwelzijnsorganisaties.

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie