Esthers Blog: het alles­be­pa­lende decennium – wat ga jij doen?


14 januari 2020

Een nieuw decennium is aangebroken en dit decennium wordt allesbepalend. We staan midden in een klimaatcrisis, natuurcrisis en grondstoffencrisis. Wereldwijd zijn daar miljarden dieren en mensen slachtoffer van. De wereld staat op een kantelpunt. Daarom zagen we net voor de jaarwisseling overal ter wereld mensen van alle leeftijden en achtergronden de straat op gaan en actie eisen van hun overheid om onze aarde leefbaar te houden.

Esther bij bekendmaking historische uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad over wanbeleid van de regering als het gaat om klimaat.

Ook de Nederlandse rechter oordeelde voor de derde en laatste keer dat de tijd van vooruitschuiven voorbij is. De allerhoogste rechter stelde Urgenda - een Nederlandse stichting die zich inzet om Nederland sneller duurzaam te maken - in het gelijk: het Nederlandse kabinet moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen aan het einde van dit jaar met 25% is gedaald ten opzichte van 1990. Niet omdat een paar groene mensen dat zo graag willen, maar omdat de Staat onaanvaardbare risico’s neemt met de veiligheid van haar burgers als ze het niet doet. Door te talmen met serieus klimaatbeleid, schendt de Nederlandse Staat haar zorgplicht en handelt in strijd met de mensenrechten. Deze historische uitspraak is ook een belangrijk kantelpunt in de internationale strijd tegen klimaatverandering.

Esthers jurk met de quote van Ansel Adams.

“Het is angstaanjagend dat we onze overheid moeten bevechten om het milieu te redden.” Deze beroemde quote van fotograaf Ansel Adams droeg ik in 2015 op mijn jurk als politiek statement. Angstaanjagend inderdaad, dat burgers actie van hun overheid moeten afdwingen en daarbij op alle mogelijke manieren door de overheid worden gedwarsboomd: klimaat- en dierenrechtenbeschermers worden keihard aangepakt, terwijl grote vervuilers zoals de vee-industrie, de industrie van fossiele brandstoffen en de luchtvaartsector worden gesteund en gepromoot. Schaamteloos.

Ook de Europese Unie (EU) blijft een anti-klimaatbeleid voeren, ondanks de mooie woorden van een zogenaamde “Green Deal” en een aangenomen motie waarin het Europees Parlement de klimaatcrisis uitroept. Er gaat namelijk nog steeds 365 miljard euro Europese subsidie naar landbouw, waaronder naar de grootste broeikasgassenproducent: de veehouderij. Vrijhandelsdeals met Canada (CETA), Latijns-Amerika (Mercosur), Verenigde Staten (TTIP) en Thailand worden afgesloten ten koste van het klimaat, dierenwelzijn en mensenrechten. Als dát EU-beleid niet stopt, zijn de groene praatjes een wassen neus.

Nederland lijkt een beslissende stem te krijgen in de toekomst van destructieve handelsdeals. De Partij voor de Dieren leidt het debat en heeft inmiddels de hele oppositie, van links tot rechts, achter zich gekregen in haar verzet tegen bijvoorbeeld CETA. Nu ook een regeringspartij aan het twijfelen is geslagen, is de kans heel klein geworden dat het verdrag zal worden aangenomen. De stemming daarover in Nederland is uitgesteld. Het maatschappelijk verzet tegen handelsverdragen zoals CETA, het Mercosur-verdrag is immens: van milieuorganisaties, boeren en consumentenorganisaties tot vakbonden, wetenschappers en juristen. Samen gaan wij de overheid blijven aanjagen om te stoppen met allesvernietigende handelspolitiek.

Help de Australische dierenbeschermers

Animal Justice Party in actie om dieren in Australië te helpen.

In 2008 waarschuwde de wetenschap al voor heftigere en langere bosbranden als gevolg van de klimaatcrisis. De overheden luisterden niet. Een van de gevolgen daarvan zien we nu elke dag in de gruwelijke beelden uit Australië: tientallen mensen omgekomen in Australische bosbranden, meer dan een miljard (!) dieren dood. En het is nog niet voorbij: de extreme hitte en droogte houden aan. Voor dieren is er geen evacuatieplan. Onze zusterpartij Animal Justice Party werkt samen met vele lokale organisaties keihard om gewonde dieren te helpen en overlevenden van voedsel te voorzien. Ze riepen de Australische overheden terug van reces en in deelstaat Victoria hebben ze succesvol gepleit voor een stop van de jacht op kangoeroes.

Wil je ook helpen? Check de pagina’s van onze collega-parlementariërs Mark Pearson, Andy Meddick en Emma Hurst. Of doneer hier.

Goed nieuws

Er is ook goed nieuws om het jaar mee te beginnen. In november werd onze motie voor een vuurwerkverbod nog afgewezen. Inmiddels hebben we waarschijnlijk een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer achter ons wetsvoorstel om consumentenvuurwerk te verbieden. Zo snel kan het gaan. Een feest met elk jaar honderden slachtoffers, doodsbange dieren, bedreigde hulpverleners en vervuilde leefomgeving is immers geen feest.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

uroparlementariër Anja Hazekamp in spoeddebat over diertransporten.

In de Europese Unie vroeg de Partij voor de dieren net voor de jaarwisseling een spoeddebat aan over de gruwelen die zich voordoen bij diertransporten. Er bleek voldoende politieke steun binnen het Europees Parlement om de bestaande regels voor diertransporten aan te scherpen. Een drastische inkorting van de maximale transportduur, betere handhaving en een verbod op diertransporten naar landen buiten de EU zijn noodzakelijk. De Europese Commissie moet nu met een voorstel komen.

Verder hebben we een stokje gestoken voor de toelating van het gevaarlijke landbouwgif Mancozeb: de Europese Commissie wilde de toelating van het gif (door toxicologen in verband gebracht met een verhoogd risico op Parkinson) met een jaar verlengen, maar een meerderheid van het Europees Parlement stemde voor een bezwaarmotie van onze Europarlementariër Anja Hazekamp en wil het middel per 31 januari verbieden. De Europese Commissie moet haar besluit nu dus heroverwegen.

Samen sterk. Wat ga jij doen?

Het afgelopen decennium heeft laten zien: wie de aarde, de natuur en de dieren vertrapt, vertrapt ook mensen. Pas als we verder leren kijken dan de kortetermijnbelangen van onze eigen soort, zullen we de aarde leefbaar kunnen houden voor ál zijn bewoners - mens én dier.

Dit decennium moeten we keihard aan de slag om onze aarde leefbaar te houden. Daarbij kan iedereen het verschil maken. Een belangrijke stap is om te kiezen voor plantaardige consumptie: dierlijk melk en vlees vervangen door plantaardige lekkernijen. George Monbiot, journalist bij The Guardian, maakte er een fantastische documentaire over. Hier nog een maand gratis te bekijken. Kijken en delen dus!

Wat ga jij doen voor een leefbare aarde in dit nieuwe jaar?

Tot de volgende keer!

Esther

(Fractievoorzitter Partij voor de Dieren)