Esthers blog: Compassie en huma­niteit moeten meer dan ooit centraal staan


2 maart 2022

Deze blog wil ik wijden aan alle inwoners van Oekraïne en hun dierbaren. De Partij voor de Dieren wenst ze veel sterkte, veiligheid en steun. De oorlog tegen Oekraïne is een vreselijke daad van agressie van Poetin en een flagrante schending van het internationaal recht en de soevereiniteit van Oekraïne. De Partij voor de Dieren pleit voor stevige sancties en een humane opvang voor vluchtelingen.

Het is een verschrikkelijke nachtmerrie die Oekraïners op dit moment overkomt. We denken extra aan alle mensen in Oekraïne waarmee we hebben samengewerkt. Mensen van organisaties zoals UAnimals, Environment People Law, Ecoaction en de dappere vrouwen van The Sirius Shelter.

Al deze organisaties en hun mensen werken elke dag aan een mooiere, gezondere wereld voor mensen en dieren. UAnimals zet zich al jaren samen met burgers in tegen misbruik van dieren voor ‘mode’, zoals voor bont, of voor ‘vermaak’ in bijvoorbeeld circussen en dolfinaria. Environment People Law is een groep zeer deskundige mensen, die hun kennis delen en inzetten om water, schone lucht, wilde dieren, bossen en andere vormen van natuur te beschermen.

Grote bewondering ook voor The Sirius Shelter, met aan de leiding de dappere Alexandra Mezinova, die ik ooit heb mogen ontmoeten. Zij vangen dieren in nood op, bieden ze hulp en laten moedig hun stem in de lokale politiek horen om het wrede beleid tegen o.a. zwerfdieren te stoppen. Ten slotte de mensen van Ecoaction, die zich verzetten tegen vervuiling van de leefomgeving van mensen en dieren. Zij voeren samen met burgers ook jarenlange strijd tegen gigantische varkens- en kippenstallen, die een ramp zijn voor niet alleen dieren, maar ook de gezondheid van mensen. Zulke bedrijven worden helaas nog te vaak gefaciliteerd of gefinancierd door met name westerse landen.

The Sirius Shelter, mensen van UAnimals.

Mensen die zich voor compassie inzetten meer dan ooit nodig
Historicus Philipp Blom omschreef de tijd waarin we leven treffend: “We zien een breuk in een tijdvak. We leven in een kanteltijd. Het kan de ene of de andere kant op vallen. We zitten vast in een economisch model dat niet veel langer goed kan gaan. Óf het eindigt in een catastrofe met nieuwe pandemieën, oorlogen, geen toegang tot hulpbronnen en noem maar op, óf we gaan een andere kant op. Maar kantelen doet het. Dat staat vast.”

Al bovengenoemde organisaties en mensen benadrukken de waarden van humaniteit en compassie. Zulke mensen zijn meer dan ooit hard nodig om het beleid de goede kant op te laten kantelen en verdienen onze steun.

Door de klimaatcrisis worden steeds meer gebieden immers onbewoonbaar, door biodiversiteitsverlies komt op sommige plekken de voedselzekerheid in gevaar, door milieuverontreiniging wordt de lokale leefomgeving vernietigd en door gewapende conflicten zijn veel mensen hun leven niet zeker. Vaak is er een verband tussen deze problemen. De vernietiging van dieren en natuur, schaadt uiteindelijk ook mensen. Het zijn vaak de grondoorzaken waarom mensen hun thuisland ontvluchten.

Daarom is het belangrijk in te zetten op een gezonde economie, die de draagkracht van de Aarde niet overschrijdt en mensen- en dierenrechten wereldwijd niet schaadt. Een rechtvaardige, gezonde en veilige wereld is onmogelijk zolang politieke leiders maatschappelijk geld blijven steken in onder andere grote vervuilende bedrijven, in de groei van de ziekmakende vee-industrie en in fossiele energiebedrijven die niet alleen onze natuur vernietigen, maar te vaak ook foute leiders faciliteren.

De Partij voor de Dieren kiest voor internationale samenwerking met mensen die zich overal ter wereld inzetten voor een leefbare Aarde en bescherming van het welzijn van mensen en dieren. Afgelopen maand zijn daarom o.a. protesten georganiseerd tegen de komst van inhumane, milieu- en natuurvernietigende octopuskwekerijen en hebben we weer aandacht gevraagd voor het gevaar dat de intensieve veehouderij vormt voor de volksgezondheid van mensen wereldwijd. We hebben de Nederlandse regering zover gekregen om zich te verzetten tegen de kangoeroejacht voor export van kangoeroevlees- en leer naar Europa. Deze jacht is niet alleen gruwelijk, maar wederom een bedreiging van de volksgezondheid. Ook hebben we de Nederlandse regering gevraagd om te stoppen met investeringen in de Russische pluimvee-industrie, waar Nederland jaarlijks ongeveer 240 miljoen broedeieren aan levert. Dit ten kost van milieu, natuur, mensen en dieren. Ten slotte hebben we ons ingezet om de grote vervuilers te laten betalen voor hun vervuiling en om ze te dwingen om hun eerlijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van de klimaatcrisis.

Ik sluit af met de bemoedigende woorden van Margaret Mead: ‘Twijfel er nooit aan dat een kleine groep van weldenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Zo is verandering altijd teweeggebracht.”

Houd moed.

Esther Ouwehand
Partijleider Nederlandse Partij voor de Dieren