Stop de import van kangoer­oe­vlees en -leer in Europa! Steun voor oproep Partij voor de Dieren


23 februari 2022

Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren gaat de Nederlandse regering zich sterk maken voor een verbod op de import van kangoeroeproducten in Europa. De grootschalige kangoeroejacht in Australië gaat gepaard met afschuwelijk dierenleed en brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee door de belabberde hygiënische omstandigheden in de kangoeroevleesindustrie. Samen met haar Australische zusterpartij Animal Justice Party pleit de Partij voor de Dieren daarom al jaren voor een einde aan deze ‘grootste slachting van (in het wild levende) landzoogdieren wereldwijd’.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Trailer van de Australische documentaire Kangaroo. A Love-Hate Story (2017) over het dierenleed en de voedselveilgheidsrisico’s die de kangoeroejacht veroorzaakt.

Elk jaar worden in Australië miljoenen kangoeroes gedood in een van de grootste commerciële jachtpraktijken ter wereld. De Europese Unie is de grootste afzetmarkt voor kangoeroevlees- en huiden, gevolgd door de Verenigde Staten. Binnen de EU zijn Nederland, België, Frankrijk en Duitsland de grootste importeurs. Terwijl het vlees veelal gebruikt wordt in restaurants en honden- en kattenvoer, is kangoeroeleer een geliefd materiaal bij producenten van sportschoenen als Nike, Adidas en Puma. Ook worden er schaatsen, motorpakken en telefoonhoesjes van kangoeroeleer gemaakt.

Politieke actie: EU importverbod
De Nederlandse Partij voor de Dieren en haar Australische zusterpartij Animal Justice Party pleiten – net als dierenbeschermingsorganisaties in Australië, Europa en de Verenigde Staten – al jaren voor een einde aan de kangoeroejacht en een verbod op de import en verkoop van de producten daarvan. Terwijl Rusland en de Amerikaanse staat Californië al zo’n verbod hebben ingesteld, importeren Nederland en andere Europese landen nog steeds veel kangoeroevlees en -huiden. Daarmee zijn ze medeverantwoordelijk voor grootschalig dierenleed en verhoogde risico’s voor de volksgezondheid. Daar moet volgens de Partij voor de Dieren een einde aan komen.

Om dat te bereiken vertoonde zij de onthullende documentaire Kangaroo – waarin ook toenmalig partijleider Marianne Thieme en haar collega’s van de Animal Justice Party Australia aan het woord komen – in het Nederlandse parlement. En na herhaalde voorstellen voor een importverbod, kreeg de partij deze maand een meerderheid van de Tweede Kamer achter haar nieuwste motie: de Nederlandse minister moet zich bij de Europese Commissie hard gaan maken voor zo’n verbod.

Een Europees verbod op de import van kangoeroeproducten is volgens de Nederlandse Partij voor de Dieren niet meer dan logisch. In de Europese Unie geldt al een verbod op het importeren van honden-, katten- en zeehondenbont, vanwege het grove dierenleed waarmee de productie ervan gepaard gaat. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt komt daar dus zo snel mogelijk een importverbod op kangoeroeproducten bij.

Waanzinnig wreed

‘Elke nacht worden er baby-kangoeroes doodgeknuppeld. Minister Ley, u kunt dit stoppen’. Billboard van de Animal Justice Party met oproep aan de minister voor Milieu.

Zoals uit meerdere onderzoeken is gebleken, gaat de nachtelijke kangoeroejacht gepaard met afschuwelijk dierenleed. Klokkenluiders brachten aan het licht hoe kangoeroebaby’s uit de buidel worden gehaald en worden doodgeslagen of onthoofd. Jonge kangoeroes worden moederloos aan hun lot overgelaten, om te worden gegrepen door roofdieren of langzaam om te komen aan honger en dorst. En omdat alleen het vlees van dieren die met een ‘kopschot’ zijn gedood mag worden verkocht, worden zwaargewonde volwassen dieren die elders zijn geraakt voor dood achtergelaten - volgens schattingen tot wel 40% van de aangeschoten dieren oftewel zo’n 65.000 tot 652.000 dieren per jaar. Ook een parlementair onderzoek in de Australische staat New South Wales liet zien dat de gedragscode tijdens de jacht stelselmatig wordt overtreden.

Gevaar voor volksgezondheid
Naast de ernstige aantasting van het dierenwelzijn brengt het kangoeroevlees grote risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Zoals uit onderzoek van de Australische Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken, houdt de Australische kangoeroevleesindustrie zich niet aan de meest basale hygiënevoorschriften. Daardoor is veel kangoeroevlees besmet met hoge percentages ziekmakende bacteriën zoals E-coli en Salmonella. De onhygiënische omstandigheden en het internationale transport van kangoeroevlees en -huiden vergroten ook het risico op het ontstaan en de verspreiding van besmettelijke ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn, en dus op het uitbreken van nieuwe pandemieën zoals corona.

Teken ook: stop de kangoeroejacht!
De Animal Justice Party Australia pleit voor het snel uit-faseren van de commerciële jacht op kangoeroes en de bijbehorende verwerkingsindustrie, en voor regelgeving om kangoeroes en wallaby’s te beschermen. Na de verwoestende bosbranden in Australië in 2020, waarbij miljarden dieren omkwamen en een groot deel van het leefgebied van onder andere kangoeroes werd vernietigd, heeft de partij opgeroepen tot een direct moratorium op het doden van kangoeroes in de staat New South Wales.

Een petitie die de Europese Commissie oproept om per direct een einde te maken aan de import van kangoeroevlees en -huiden in Europa is inmiddels door ruim 46.000 mensen ondertekend. Teken deze petitie ook!