Oekra­ïense mode­ont­werpers stoppen met gebruik van bont dankzij dieren­rech­ten­or­ga­ni­satie UAnimals


18 april 2018

Bekende Oekraïense modeontwerpers gaan geen bont meer gebruiken voor hun ontwerpen. Dat kondigde de bekende Oekraïense dierenrechtenorganisatie UAnimals vorige week aan.


Oekraïense topontwerpster op een poster voor UAnimals

UAnimals heeft zes maanden lang met verschillende bekende ontwerpers van de Oekraïense Fashion Week gesproken en campagne gevoerd via social media. De Oekraïense Fashion Week is een zeer populair modeweek die altijd veel bezoekers trekt. Veel van de participerende ontwerpers gebruiken echter bont en dat was UAnimals al heel lang een doorn in het oog.

De bontindustrie kenmerkt zich door veel dierenleed. Organisaties als UAnimals vinden het ethisch onverantwoord dat intelligente en voelende wezens nog gevangen, gemarteld en gedood worden alleen voor een kledingstuk of accessoire. Nu hebben topontwerpers als Andre TAN, BEVZA, ELENAREVA, Bobkova en Ksenia Schnaider aangegeven dat ze niet meer bont zullen gebruiken.


Partij voor de Dieren op bezoek bij UAnimals

Vorig jaar waren vertegenwoordigers van de Nederlandse Partij voor de Dieren op bezoek in Oekraïne, waar ze een prettig en waardevol gesprek hebben gehad met UAnimals. Karen Soeters, de directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij, heeft toen een lezing gegeven voor een evenement van UAnimals dat in het teken stond van de Internationale Dag voor Dierenrechten.

UAnimals heeft tevens een opinieonderzoek laten uitvoeren naar de mening van Oekraïners over bont. De resultaten laten zien dat 55% van de Oekraïners tegen het doden van dieren voor bont is.

Last week, well-known Ukrainian animal rights organisation UAnimals announced that famous Ukrainian fashion designers will stop using animal fur for their designs.


Ukrainian top designer on a UAnimals poster

For a period of six months, UAnimals has been conferring with several famous designers participating in the Ukrainian Fashion Week and campaigning via social media. Fashion Week in Ukraine is a highly popular event that attracts many visitors each year. However, many of the participating designers use fur, which has been a thorn in the side of UAnimals for many years.

The fur industry involves a great deal of animal suffering. Organisations such as UAnimals believe it to be ethically unjustified that intelligent and feeling creatures are still captured, tortured and killed, just for a piece of clothing or an accessory. Now, top designers such as Andre TAN, BEVZA, ELENAREVA, Bobkova and Ksenia Schnaider have indicated that they will no longer use animal fur.


Party for the Animals visits UAnimals

Last year, representatives of the Dutch Party for the Animals visited Ukraine, where they had a pleasant and valuable conversation with UAnimals. Karen Soeters, director of the party’s scientific bureau, gave a lecture at an event organised by UAnimals, which was marked by International Animal Rights Day.

UAnimals has also commissioned a study on the views of Ukrainians on the use of animal fur, which showed that 55% of Ukrainians are against killing animals for fur.