Esthers Blog: Nú door­zetten voor funda­mentele veran­de­ringen


28 april 2020

In mijn vorige blog schreef ik al: een veiliger wereld voor dieren, is een veiliger wereld voor mensen. De nietsontziende exploitatie van dieren en natuur door de mens heeft het risico op pandemieën de afgelopen decennia aanzienlijk vergroot. De milieuorganisatie van de Verenigde Naties (UNEP) waarschuwt dat het risico op het overspringen van ziektes van dieren op mensen wordt vergroot door de grootschalige en intensieve veehouderij, door ontbossing, door de handel in wilde dieren, het gebruik van antibiotica in de veehouderij en klimaatverandering.

De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een alomvattend, internationaal aanvalsplan om zoönosen zoals corona te voorkomen. Onze overheid moet dringend worden wakker geschud over de tikkende tijdbom waar zij Nederland en de rest van de wereld bovenop laat zitten.

Ons plan:

1. De veehouderij moet aan banden worden gelegd.
De intensieve veehouderij is een tikkende tijdbom. Door het fokken van dieren op specifieke eigenschappen (zoals snelle groei) is het afweersysteem tegen ziektes slechter geworden. Pluimveehouderijen bijvoorbeeld hebben regelmatig te maken met vogelgriepuitbraken. Zo’n vogelgriepvirus kan met enkele mutaties zo veranderen dat het gemakkelijk overdraagbaar is van mens op mens. Het is niet de vraag óf dat gebeurt, maar wannéér.

Dit is een dreiging voor de volksgezondheid. Daarom pleiten wij voor fokbeperkingen en een plan om minstens 70% reductie van de veestapel in Nederland te realiseren. Boeren tegelijkertijd helpen om over te schakelen naar plantaardige landbouw, zorgt daarnaast ook voor een gezonder en efficiënter voedselsysteem: met plantaardige eiwitten kunnen we méér monden voeden, met minder grond.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Oxford-wetenschapper Joseph Poore over de noodzaak voor hervorming van ons voedselsysteem.

2. Handel in wilde dieren moet stoppen.
Ook de handel in wilde dieren is een gevaar voor de volksgezondheid. Nederland kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een virusuitbraak door de handel in wilde dieren te bestrijden. De Rotterdamse haven en Schiphol zijn belangrijke doorvoerhavens voor de handel in wilde dieren. Nederland is daarmee een schakel in de verspreiding van zoönosen. Ook op beurzen en markten in Nederland is het nog altijd toegestaan om wilde en exotische dieren te verhandelen. De Nederlandse minister zou zich daarom met spoed moeten inzetten om de handel in dieren aan banden te leggen, in Europees en internationaal verband.

De Partij voor de Dieren heeft deze maand ook in het Europees Parlement voorstellen gedaan om consumptie en handel van wilde dieren aan te pakken. Daarnaast hebben we samen met een groep Europarlementariërs een webinar georganiseerd: zes experts gaven verhelderende inzichten over het verband tussen ziektes zoals corona en de manier waarop we met dieren omgaan. Dat webinar is hier terug te kijken. Doen!

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Tekst bij video: Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp legt vanuit quarantaine uit welke voorstellen ze in het Europees Parlement heeft gedaan om toekomstige uitbraken van infectieziekten te voorkomen.

3. Stoppen met ontbossing.
Ontbossing verhoogt onze kwetsbaarheid voor een uitbraak van infectieziekten. Op dit moment worden elke dag gigantische stukken bos gekapt om de veel te grote vee-industrie in stand te houden. De bossen worden gekapt voor sojateelt, die vervolgens wordt gebruikt om miljarden dieren in de vee-industrie te voeden. Dat is pure verspilling. Daarnaast worden nu miljoenen euro’s aan belastinggeld verspild aan het verbranden van bomen voor biomassa. Ook dit brengt ontbossing en schade aan natuur met zich mee. Dat moet stoppen.

4. Pak de kans om fundamentele hervormingen in te zetten
De Nederlandse regering heeft het over een “intelligente” weg terug naar de normale situatie voor de coronacrisis. Daarbij wordt alles op alles gezet om grote bedrijven te helpen. Onvoorwaardelijk. Ik heb de Nederlandse premier opgeroepen te reflecteren op de vraag hoe “intelligent” de situatie was vóór de coronacrisis. Hoe intelligent is het om terug te keren naar een economie die de draagkracht van de aarde ver overstijgt? Want naast de coronacrisis hebben we ook de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis.

Onze overheden mogen nu echt niet blind investeren in diezelfde oude fouten in die economie. De financiële middelen uit noodpakketten voor bedrijven moeten slim worden benut, zodat alle crises tegelijkertijd aangepakt worden. Veel bedrijven stonden sowieso al voor de opdracht te veranderen om een rol te kunnen spelen in een toekomstbestendige economie. Deze bedrijven zijn erbij gebaat als we onze financiële middelen inzetten om deze transitie te versnellen. Ze zijn juist niét gebaat bij het herstellen van de oude status quo van vervuiling, uitbuiting en schaalvergroting.

Dat economische model van vóór de coronacrisis was onderdeel van het probleem, niet de oplossing. We waren aan het zagen aan de tak waarop we zitten. Het domste wat je kan doen is terug te gaan naar dat oude normaal. We mogen de fossiele lobby - die nu pleit voor versoepeling van milieuwetgeving - niet laten winnen.

Of zoals 170 Nederlandse wetenschappers in een manifest stellen: "Het is een blunder als we niet groener uit de coronacrisis komen."

Partij voor de Dieren in protest tegen dierproeven.

Tot slot: vorige week was het Wereldproefdierendag. Miljoenen dieren worden dagelijks onderworpen aan pijnlijke en dodelijke experimenten. Opgesloten, verminkt, ziekgemaakt en vergiftigd. In Nederland wordt op intelligente wezens zoals apen getest. Al dit leed terwijl zo’n 85% van de dierproeven geen enkel nut voor de mens heeft: de dieren blijken vaak te veel van de mens te verschillen.

Wij pleiten er daarom voor dat er flink geïnvesteerd wordt in proefdiervrij onderzoek en dat wordt gekeken hoe we bestaande barrières voor innovatieve, technologische alternatieven kunnen wegnemen. Mede door ons is het budget voor proeven zonder dieren in Nederland inmiddels verdubbeld. We blijven doorvechten totdat er geen cent meer naar de middeleeuwse dierproefpraktijken gaat en we technologie van de 21ste eeuw volop inzetten om gezondheid van mens én dier te waarborgen.

Tot de volgende keer!

Esther Ouwehand
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren