Esthers Blog: Wees onderdeel van positieve veran­dering!


13 juli 2022

We leven in een belangrijke kanteltijd, schreef ik al in mijn blog in 2020. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het de goede kant op kantelt. In 2022 is er ondanks alle ellende in de wereld, ook positieve kanteling te zien. Bijvoorbeeld aan het feit dat er steeds meer mensen wereldwijd opkomen voor het meest kwetsbare; voor natuur, dieren en klimaat. Mensen die begrijpen dat de grote crises van onze tijd zijn ontstaan door de verkeerde manier waarop de mens omgaat met natuur en dieren. Mensen die begrijpen dat we daarom fundamenteel andere politieke keuzes nodig hebben.

Kind loopt mee met de Partij voor de Dieren tijdens een klimaatmars.

Daarom sluiten steeds meer mensen zich aan bij onze politieke beweging. Twintig jaar geleden kon niemand zich iets voorstellen bij een politieke partij voor de dieren. Nu zijn we niet meer weg te denken uit het politieke landschap. Recente verkiezingen in Europa en Australië laten de stijgende steun zien van politieke partijen voor dierenrechten, natuur en milieu. En die invloed gaat verder dan groeiende kiezersaantallen: andere partijen gaan zich ook steeds vaker inzetten voor bescherming van dieren, natuur en milieu. Zo gaat de Australische overheid dankzij de invloed van onze zusterpartij Animal Justice Party, eindelijk een einde maken aan de wrede export van levende schapen.

Afgelopen weken werd ook bekend dat we in Nederland de eerste drie wethouders van de Partij voor de Dieren ooit ter wereld krijgen! We gaan deelnemen aan het dagelijks bestuur van minstens drie grote gemeenten en zorgen daar voor een knalgroen beleid, dat het welzijn van mensen en dieren op de eerste plaats zet. In een van de gemeenten hebben we daardoor meteen 2500 bomen gered, die anders zouden worden gekapt voor een rondweg. Maar of het nu is in oppositie of coalitie: onze rol is en blijft om andere partijen in beweging te brengen, zodat we uiteindelijk samen een fundamentele, positieve koerswijzing kunnen maken voor een leefbare Aarde.

Lokale volksvertegenwoordigers en wethouders van de Partij voor de Dieren tijdens het laatste ledencongres van de partij.

Help de proefdieren
Positieve verandering zien we ook in het feit dat de politiek dieren steeds meer behandelt als de levende wezens met bewustzijn en gevoel die ze zijn en van wie je de belangen niet zomaar opzij kan zetten. In Nederland zijn afgelopen maand zes voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen om de omschakeling naar proefdiervrij onderzoek te versnellen. Nu is er veel overbodig dierenleed. De meeste dierproeven zijn niet te vertalen naar de mens en leiden niet tot verbetering voor patiënten. Ook kost het veel onderzoeksgeld; geld dat veel beter besteed kan worden aan beter onderzoek zonder proefdieren. Daar komt nu eindelijk verandering in!

Maar we moeten nog flink de goede kant op blijven duwen. Meer dan 10 jaar geleden leek het testen op dieren voor cosmetica in de Europese Unie te worden verboden. Terecht, want er zijn genoeg alternatieven en er is geen enkele noodzaak dieren te martelen voor producten als zonnebrandcrème. Nu dreigen er toch weer nieuwe dierproeven te worden geïntroduceerd. Dit is een horrorscenario voor miljoenen dieren.

Jij kan de dieren helpen door het Europese Burgerinitiatief ‘Save Cruelty Free Cosmetics’ (Red Dierproefvrije Cosmetica) te ondertekenen. Als één miljoen Europese burgers voor eind augustus dit doen, dan kunnen we de marteling van dieren voor cosmetica voorgoed tegenhouden. Er zijn meer dan 740.000 handtekeningen verzameld en nu moeten we versnellen. Teken daarom het initiatief en vraag je netwerk om hetzelfde te doen!

Positieve verandering in de landbouw

Esther in 2020 in een boerenpak op een tractor, als statement tegen het handelsverdrag tussen EU en Canada dat desastreus zou zijn voor boeren, dieren, natuur en klimaat.

We zien positieve kanteling ook gebeuren in de landbouw: ons doel om minder dieren in de veehouderij te houden en ecologische landbouw te stimuleren wordt door Nederland en de Europese Unie steeds meer omarmd. Het is nog niet genoeg, maar het is het begin van het einde van de verschrikkelijke vee-industrie. Bovendien liet het klimaatpanel van Verenigde Naties, IPCC, al zien dat we de klimaatdoelen veel makkelijker kunnen halen als we minder vlees en zuivel zouden produceren en consumeren en zouden overstappen naar plantaardige producten. Dan kunnen we ook de stikstofcrisis oplossen die de natuur in Nederland bedreigt en de woningbouw op slot zet. Dan kunnen we ook de biodiversiteitscrisis, ontbossing en waterproblemen wereldwijd effectief aanpakken. Dan kunnen we de kans op honger en conflicten verminderen.

Boeren die zich nu in Nederland verzetten tegen noodzakelijke veranderingen hebben internationaal nieuws gehaald: ze blokkeren distributiecentra met tractoren, intimideren politici en agenten en vernielen natuur. Onacceptabel gedrag, maar wel het resultaat van politici die de boeren decennialang niet het eerlijke verhaal durven te vertellen. De boeren is door de grote politieke partijen altijd voorgehouden dat ze konden doorgaan met schaalvergroting, als ze maar genoeg investeerden in technologische schijnoplossingen zoals luchtwassers en speciale stalvloeren. Terwijl rapport naar rapport werd gepubliceerd waaruit duidelijk bleek dat die technologische oplossingen niet werkten. De grote Nederlandse politieke partijen hebben welbewust die rapporten genegeerd omdat ze economische belangen voorrang gaven. Daar zijn niet alleen dieren, natuur en milieu slachtoffer van geworden, maar ook de boeren zelf. We zijn in Nederland afgelopen 20 jaar namelijk de helft van boeren kwijtgeraakt, terwijl het aantal dieren niet is gedaald. Vooral banken, veevoerbedrijven en stallenbouwers verdienden grof geld aan dit destructieve systeem.

Nu alles echt is vastgelopen, moet de overheid de boeren helpen om een eerlijke boterham te verdienen. Als we stoppen met oneerlijke, fossiele handelsverdragen zoals CETA, als we boeren helpen en investeren in de transitie naar regionale, ecologische landbouw en naar minder vlees en zuivel, dan kunnen we stoppen met verspillen van maatschappelijk geld aan technologische schijnoplossingen. Dan kunnen we een gezond, schoon en diervriendelijk voedselsysteem voor iedereen realiseren.

Het hevige verzet, dat deels door bedrijven met grote financiële belangen geïnitieerd en gefinancierd wordt, laat ook zien dat we in de kanteltijd leven. Deze kanteltijd vraagt om grote en eerlijke politieke keuzes. Alleen zo kunnen we onze planeet leefbaar houden en een waardig bestaan bieden aan mensen en dieren. Laten we samen de goede kant op blijven duwen.

In Nederland is het zomerreces begonnen, dus mijn volgende blog is er weer in september. Tot dan!

Esther Ouwehand
Partijleider Nederlandse Partij voor de Dieren