Doe mee met de Spaanse partij voor de dieren aan het massale protest tegen stie­ren­vechten ‘Misión Aboli­ción’


13 september 2017

De Spaanse partij voor de dieren, Partido Animalista (PACMA), organiseert een enorm protest tegen stierenvechten op 16 september in Madrid. Er wordt verwacht dat deze demonstratie het grootste protest tegen stierenvechten ooit zal worden en vindt plaats op Madrids bekendste openbare plein, Puerta del Sol (Spaans voor “Poort naar de Zon”). PACMA roept iedereen dringend op om deel te nemen aan het protest – dat zij ‘Misión Abolición’ (Nederlands: “Afschaffingsmissie”) hebben genoemd – door naar Madrid te komen of door mee te doen aan de campagne via social media.


Oproep voor Misión Aboliciónprotest

PACMA vraagt iedereen om via social-media-kanalen steun te betuigen voor de stieren door een foto of video van zichzelf te delen – met zijn of haar gezicht beschilderd met groene en zwarte strepen zoals te zien is in deze video – en deze via verschillende social-media-kanalen te delen met de hashtag #MisionAbolicion. Het plan is om hiervoor volop gebruik te maken van de social-media-kanalen de komende dagen en veel aandacht te krijgen voor #MisionAbolicion op 16 september. Meer informatie in het Spaans vind je hier.

Lijden

Elk jaar ondergaan duizenden stieren een afschuwelijke dood tijdens het stierenvechten; een verkeerde benaming voor een evenement waarin weinig competitie is tussen de met zijn zwaard zwaaiende matador en een verward, geestelijk gemarteld en lichamelijk verzwakt dier. PACMA, samen met de inwoners van Spanje, vindt dat het hoog tijd is om deze wreedheid eens en voor altijd te stoppen.

Documentaire

Ter voorbereiding op het ‘Misión Abolición’ protest heeft PACMA ook een korte documentaire gemaakt, die ‘Tauromaquia’ (Nederlands: ‘Stierenvechten’) heet, gericht op wat de stieren in de ring moeten doormaken. De film laat stukken zien die tijdens het stierenvechten zijn opgenomen. Hij bevat geen beweringen of meningen van dierenwelzijnsactivisten of experts op het gebied van stierenvechten. Er zijn geen verborgen camera’s. Niets dat men niet kan aanschouwen op een willekeurige dag in een gewone arena.


FilmposterTauromaquia’

Dit is de eerste film die zich richt op wat de stieren ervaren. “De beelden zijn geen beelden die je normaal op televisie ziet, maar ze gebeuren wel, het hangt er allemaal vanaf waar je de camera op richt,” legt de filmregisseur, videojournalist Jaime Aleskos, uit, wiens doel het was om “de stier als gevoelig dier te portretteren.”

Klik hier om de documentaire te bekijken.

(Bron: El País)

Spain’s party for the animals, Partido Animalista (PACMA) is organising a huge protest against bullfighting on 16th September in Madrid. The rally is expected to be the biggest anti-bullfighting protest in history and will take place at Madrid’s best known public square, Puerta del Sol (Spanish for “Gate of the Sun”). PACMA urges everyone to join the protest – which they call ‘Misión Abolición’ (English: ‘Mission Abolition’)- either by coming to Madrid or by joining the social media campaign.


Call for Misión Abolición’ protest

Taking over social media channels

PACMA asks everyone to show their support for the bulls by sharing a photo or video of themselves – with cheeks painted with green and black stripes like in this video – and to share it via different social media channels under the hashtag #MisionAbolicion. The plan is to take over social media channels in the coming days and make #MisionAbolicion trending on the 16th of September. More information in Spanish is available here.

Suffering

Each year, thousands of bulls suffer a gruesome death in bullfights, an inaccurate term for events in which there is very little competition between a sword-wielding matador and a confused, psychologically tormented, and physically debilitated animal. PACMA, together with the people of Spain, thinks that the time has come to end this cruelty once and for all.

Documentary

In preparation of the ‘Misión Abolición’ protest, PACMA has also made a short documentary, calledTauromaquia’ (English:’Tauromachy’), focusing on what the bulls go through in the ring. The film shows scenes that were all recorded at bullfights. There are no testimonies, no opinions by either animal welfare activists or bullfighting experts. There are no hidden cameras. Nothing that one cannot see on any given day at an ordinary bullring.


FilmposterTauromaquia’

This is the first film that focuses on the experience of the bulls. “The images are not those you would normally see at a televised event, yet they happen, it all depends on where you point the camera,” explains the film director, video journalist Jaime Alekos, whose goal was to “portray the bull as a sentient being.”

Click here to watch the documentary.

(Source: El País)