Snoei­harde conclusies uit onderzoek naar dier­trans­porten op initi­atief Partij voor de Dieren


8 december 2021

De regels voor diertransporten binnen en vanuit Europa worden stelselmatig overtreden. Zo luidt de conclusie van de Europese parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar diertransporten. “De conclusies in het onderzoeksrapport doen recht aan de gruwelijke waarheid,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren. “Een sterk signaal tegen het barbaarse gesleep met dieren door Europa en ver over de Europese grenzen heen.” Maar de aanbevelingen in het rapport moeten volgens Hazekamp nog veel sterker. “We gaan alles op alles zetten voor strengere regels en betere handhaving!”

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp controleert diertransporten in Slovenië en Kroatië.

Anderhalf jaar geleden werd op initiatief van de Partij voor de Dieren een officieel onderzoek ingesteld naar misstanden bij diertransporten. De conclusies daarvan werden afgelopen donderdag vastgesteld. De parlementaire enquêtecommissie diertransporten (ANIT) stelde onomwonden vast dat Europese regels systematisch worden overtreden en dat het dierenwelzijn serieus in het geding is. “Het onderzoeksrapport is duidelijk: hoe dieren nu vervoerd worden is onacceptabel. De brede erkenning daarvan is winst,” aldus Europarlementariër Anja Hazekamp.

Zelf deed Hazekamp de afgelopen jaren ook onderzoek naar diertransporten, aan de Europese buitengrenzen in Roemenië, Kroatië, Slovenië, Frankrijk, Bulgarije en Turkije. Afgelopen jaar monitorde zij de situatie rond het ‘horrorschip’ de Elbeik in de Spaanse haven Cartagena. Daarbij bracht zij steeds serieuze misstanden aan het licht. “Dieren in vrachtwagens en op schepen kunnen vaak niet eens rechtop staan. Ze worden vervoerd, zelfs als ze ziek, gewond, pasgeboren of hoogzwanger zijn. Vaak hebben de dieren geen of te weinig water en voedsel tot hun beschikking. De transporten gaan door als het vriest of als er een hittegolf is en duren dagen- tot soms wel maandenlang,” vertelt Hazekamp.

Ook dierenbeschermingsorganisaties rapporteren al jaren over ernstige en structurele misstanden, maar de Europese Commissie zag vooralsnog geen aanleiding voor verregaande aanpassing van de regelgeving. “De misvatting dat het om incidenten zou gaan is nu in ieder geval definitief weerlegd,” aldus Anja Hazekamp.

Structurele misstanden

Foto: Joanne McArthur / We Animals.

De enquêtecommissie bezocht plekken waar dieren geëxporteerd worden en ondervroeg de Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, nationale autoriteiten, dierenbeschermingsorganisaties, dierenartsen, transporteurs en boeren. Daarbij kwamen structurele misstanden aan het licht: te weinig voedsel en water, extreme temperaturen, te vol gepropte laadruimtes en grove behandeling bij laden en lossen. Zieke, gewonde en hoogzwangere dieren bleken toch op transport te worden gezet. Ook zeer jonge dieren, die nog afhankelijk zijn van de moedermelk en tijdens transport niet zelf kunnen drinken, worden vervoerd zonder onderweg te worden gevoed.

Zeker bij lange-afstandstransporten naar gebieden buiten de Europese Unie, zoals Rusland, Turkije, Afrika en het Midden-Oosten, constateerde de commissie veel dierenleed. Transporten per schip zijn problematisch: “Het merendeel van de 80 schepen die een Europese licentie hebben voor diertransport, is zeer oud en vormt een risico voor het welzijn van zowel mensen als dieren aan boord”, zo is te lezen in het onderzoeksrapport. “De EU voldoet niet aan haar plicht om te zorgen dat het goed gaat met dieren tijdens het gehele transport van vertrek tot aan de plaats van bestemming”, concludeert de onderzoekscommissie.

Overwinningen
De enquêtecommissie doet dan ook verschillende aanbevelingen aan de Europese Commissie en de 27 EU-landen. Zo mogen dieren die jonger zijn dan vijf weken, zoals kalfjes en bokjes, en dieren die in het laatste trimester van hun zwangerschap zijn als het aan de commissie ligt niet meer worden vervoerd. Oude dieren, zoals afgedankte melkkoeien en uitgelegde legkippen, moeten volgens de enquêtecommissie niet meer op lange transporten worden gezet en van alle dieren moet de conditie vóór het inladen worden gecontroleerd.

Er moet een rode lijst komen van transporteurs die vaak de regels overtreden en van deze ‘foute’ transporteurs moet de licentie worden ingetrokken. Ook wil de commissie dat EU-landen minder gemakkelijk toestemming verlenen aan transporten als problemen te voorzien zijn. Als landen toch problematische transporten toestaan, moet de Europese Commissie sneller een strafprocedure starten. “Dat zijn grote overwinningen,” zegt Hazekamp.

Stop horrortransporten!

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren bij een protest tegen levende diertransporten.

Maar de aanbevelingen gaan wat de Partij voor de Dieren betreft nog niet ver genoeg. Zo wil de enquêtecommissie de transporttijd voor dieren naar de slacht verkorten tot acht uur, maar met een uitzondering voor bepaalde gebieden en voor vervoer per schip. En dat terwijl diertransporten per schip in de praktijk weken tot zelfs maandenlang duren. “Onacceptabel," vindt Hazekamp. “Voor zulke horrortransporten per schip mag geen uitzonderingspositie gelden. Die moeten zo snel mogelijk stoppen.”

"Dat de aanbevelingen ruimte laten voor ongewenste transporten komt doordat een aantal leden op sleutelposities van de onderzoekscommissie maar één doel had: de winst van exportbedrijven veiligstellen over de rug van dieren,” aldus Hazekamp. “Wij gaan er alles aan doen om de aanbevelingen sterker te maken als het voltallige Europees Parlement erover stemt in januari.” Mede op basis van deze aanbevelingen zal de Europese Commissie de EU-wetgeving ter bescherming van dieren tijdens transport aanpassen.

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie