Bijna verdub­beling Neder­landse Partij voor de Dieren in lokale verkie­zingen


23 maart 2022

De Nederlandse Partij voor de Dieren – de eerste politieke partij voor dierenrechten, natuur en milieu ter wereld die in het parlement werd verkozen – heeft grote winst behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week. Daarmee is de internationale politieke beweging voor een duurzame en diervriendelijke wereld gegroeid tot bijna 190 verkozen vertegenwoordigers wereldwijd.

Partijleider Esther Ouwehand met vertegenwoordigers van de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren won in vrijwel alle gemeenten waar zij al in de raad vertegenwoordigd was. In een aantal grote steden behaalde de partij bijna 10% van de stemmen en in verschillende gemeenten verdubbelde het aantal zetels. Daarnaast kwam de partij sterk binnen in maar liefst 15 nieuwe gemeenten. “Deze fantastische uitslag laat zien dat heel veel mensen het zat zijn dat het groen, de dierenrechten en het milieu telkens opgeofferd worden voor de kortetermijnbelangen van de mens”, zegt partijleider Esther Ouwehand.

Gestage groei
Sinds de Partij voor de Dieren in 2006 in het parlement werd verkozen, heeft zij consequent dieren- en mensenrechten, natuur en milieu op de politieke agenda gezet en concrete voorstellen gedaan voor de radicale systeemverandering die nodig is om een einde te maken aan het immense dierenleed in de huidige voedsel-, mode- en recreatie-industrie, en om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken.

Dat steeds meer kiezers inzien dat er een fundamentele koerswijziging nodig is om de Aarde leefbaar te houden voor huidige én toekomstige generaties mensen en dieren, blijkt uit de gestage groei die de partij sindsdien heeft doorgemaakt. Sinds 2006 heeft de partij bij elke verkiezing méér zetels behaald. Daardoor staat de teller inmiddels op 6 zetels in de Tweede Kamer, 3 zetels in de Eerste Kamer, 19 in regionale bestuursorganen en sinds vorige week dus maar liefst 63 zetels op lokaal niveau. Ook in het Europees Parlement is de Partij voor de Dieren met één zetel vertegenwoordigd en speelt zij een belangrijke rol als aanjager van een diervriendelijker en duurzamer Europees landbouwbeleid.

Als actiepartij slaagt de partij er bovendien in méér invloed uit te oefenen dan puur op grond van het zetelaantal te verwachten is. De Partij voor de Dieren brengt activisme de politieke arena in om andere politieke partijen ‘wakker te schudden’. “Aanjagen, mensen mobiliseren en invloed hebben, dat is wat wij willen”, aldus voormalig partijleider en oprichter Marianne Thieme. En met succes: steeds meer partijen blijken standpunten van de partij over te nemen.

Wereldwijde beweging
Ook internationaal krijgt de Partij voor de Dieren steeds meer navolging en werkt zij volop samen. In de afgelopen 20 jaar zijn er wereldwijd 20 politieke partijen voor de dieren opgericht en namens hen zijn er inmiddels bijna 190 volksvertegenwoordigers verkozen op nationaal en lokaal niveau - behalve in Nederland besturen ook in Duitsland, Portugal, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië vertegenwoordigers van dierenrechtenpartijen mee. ‘Team Planet groeit’, aldus Esther Ouwehand, ‘en dat is heel hoopgevend nieuws!’.

Gerelateerde organisatie