Gestage groei van politieke beweging voor dieren­rechten en onze planeet


18 november 2020

De internationale politieke beweging voor dierenrechten, natuur en milieu blijft groeien. Er worden steeds meer vertegenwoordigers gekozen die "de planeet en al haar inwoners" expliciet op de politieke agenda zetten - meest recentelijk in Australië en Portugal. "Er hangt een positieve verandering in de lucht", aldus Esther Ouwehand, leider van de Nederlandse Partij voor de Dieren - de eerste partij wereldwijd die ooit in een nationaal parlement is gekozen. "Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat we een ecocentrisch perspectief nodig hebben in de politiek om een duurzaam systeem te creëren waar iedereen baat bij heeft, voor huidige en toekomstige generaties."

Bruce Poon (voorzitter) en dr. Tamasin Ramsay (beleidsadviseur) van de Australische Animal Justice Party met Esther Ouwehand, nu partijleider van de Nederlandse Partij voor de Dieren (midden).

Het meest recente teken van de politieke opkomst van de dierenrechtenbeweging was de verkiezing van twee extra vertegenwoordigers van de Australische Animal Justice Party in de lokale overheid vorige maand. Met de nieuwe zetels in twee lokale raden en de bestaande drie zetels in de regionale parlementen van Victoria en New South Wales zet deze partij dierenwelzijn en een duurzamer voedselsysteem stevig op de politieke agenda. De partij voert standvastig campagne voor het beëindigen van de levende export van dieren en de bio-industrie, het stoppen van het doden van beschermde inheemse dieren in het wild, zoals kangoeroes, en het aanpakken van de wrede praktijken bij windhonden- en paardenrennen en puppyfokkerijen.

"Met de verkiezing van drie parlementsleden en twee raadsleden in slechts vijf jaar tijd ontwikkelt de partij zich in rap tempo tot een politieke krachtpatser voor dieren (...), die de regering ter verantwoording roept en wetsvoorstellen en moties invoert om een einde te maken aan dierenmishandeling", aldus een recente verklaring van de Animal Justice Party.

Aanhangers van de Portugese partij PAN voor "Mensen, Dieren en Natuur".

Een paar dagen voor de overwinning in Australië won de Portugese "Partij voor mens, dier en natuur” PAN - die al enkele jaren vertegenwoordigd is in het nationale parlement en in meer dan dertig lokale raden - haar eerste vertegenwoordiger in het regionale parlement van de Azoren. Daar zal zij "vleugels geven aan een nieuwe politieke visie voor de archipel", aldus de online aankondiging van de partij. Net als de Nederlandse Partij voor de Dieren en haar andere zusterpartijen, wil PAN “de stem en de politieke arm zijn van burgerbewegingen en ngo's die op zoek zijn naar een alternatieve en vernieuwde samenleving en die het bewustzijn vergroten van misstanden op humanitair, dierenwelzijns en ecologischgebied."

De electorale winst in deze twee landen is slechts een van de meest recente voorbeelden van de gestage opkomst van de dierenrechtenbeweging in de politiek, die begon met de verkiezing van de Nederlandse Partij voor de Dieren in het nationale parlement in 2006. Sindsdien zijn er wereldwijd meer dan twintig zusterpartijen opgericht - het meest recent in Griekenland en Moldavië - met meer dan 150 vertegenwoordigers die in zes verschillende landen werden verkozen. In veel andere landen zijn zusterpartijen in oprichting. Hun gemeenschappelijke doel: dierenrechten en milieuactivisme in de politiek verankeren om systeemverandering tot stand te brengen.