Inter­na­ti­onale beweging


De Partij voor de Dieren maakt onderdeel uit van een wereldwijde, groeiende beweging van mensen die zich inzetten voor de rechten van dieren, in de politiek, in het openbaar bestuur en in de samenleving. Deze beweging willen we versterken, zeker omdat onze kernthema’s dieren, natuur en milieu bij uitstek grensoverschrijdend zijn.

Animal Politics Foundation
Eind 2012 heeft de Partij voor de Dieren daarom de Animal Politics Foundation (APF) opgericht. De projecten en activiteiten van de APF zijn erop gericht de internationale beweging te versterken, onder meer door het leggen van verbanden, het uitwisselen van kennis en het vergroten en versterken van het netwerk. APF organiseert workshops en conferenties gericht op kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling. Daarnaast maakt zij kennis over onderwerpen als campagne voeren, communicatie, partijopbouw en partijdemocratie internationaal (digitaal) beschikbaar. Ook inhoudelijke kennis wordt gedeeld, onder meer door de vertaling van publicaties van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation.

De Animal Politics Foundation wil dat de rechten van dieren wereldwijd verankerd worden in het democratisch proces. Dat doet zij vanuit een planeetbrede visie die de belangen van mens, dier, natuur en milieu in samenhang beziet. De APF richt zich daarbij niet alleen op mensen die al politiek actief zijn, maar wil met haar activiteiten juist een groter publiek inspireren om zich in te zetten voor de rechten van dieren binnen politiek en democratie.

Partijen voor dierenrechten en onze planeet wereldwijd
Er zijn nu wereldwijd meerdere partijen voor dierenrechten en onze planeet. In Nederland, Portugal, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Australië zijn al volksvertegenwoordigers van partijen voor dieren actief, in veel andere landen zijn er partijen voor dieren gevestigd of in oprichting.

Sluit je aan bij onze beweging!
Wil je met jouw partij samenwerken met de Animal Politics Foundation en op onze website worden vermeld? Als je onderdeel bent van een politieke partij die strijdt voor dieren en onze planeet en onze principes kunt onderschrijven, gaan we graag met je in gesprek.

Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@animalpoliticsfoundation.nl