Partij voor de Dieren bouwt volop aan inter­na­ti­onale samen­werking, in Europa en daar­buiten


10 maart 2021

De Nederlandse Partij voor de Dieren richt zich niet alleen op Nederland, en niet alleen op dieren. Al jaren bouwt zij aan een wereldwijd netwerk van zusterpartijen en organisaties die streven naar positieve verandering voor dieren, mensen, natuur en milieu. Ook in het Europees Parlement zet de Partij voor de Dieren zich in om mensen- en dierenrechten, gezond voedsel, een eerlijk en duurzaam handelsbeleid en bescherming van natuur en milieu hoog op de agenda te krijgen en houden. ‘Wij hebben een planeetbrede visie, en onze kernthema’s zijn bij uitstek grensoverschrijdend,’ aldus Christine Teunissen, senator voor de Partij voor de Dieren. ‘Internationale samenwerking is broodnodig en inspirerend.’

Deelnemers aan de wereldconferentie Eco-Crisis: Turning the Tide.

Planeetbreed: Plan B en de Animal Politics Foundation
De Partij voor de Dieren houdt zich naar eigen zeggen met één ding bezig: de planeet en ál haar bewoners. Zoals te lezen valt in het verkiezingsprogramma ‘Plan B’ (ook beschikbaar in luisterversie, gebarentaal, Fries en Engels, en samengevat in maar liefst 13 talen), opereert de partij vanuit een planeetbrede visie, waarin de belangen van mensen, dieren, natuur en milieu in samenhang worden bezien en de consequenties die ons handelen hier heeft voor andere delen van de wereld steeds worden meegewogen. En behalve in Nederland is de partij ook internationaal actief. In 2012 richtte zij de Animal Politics Foundation (APF), met als doel: het versterken van de internationale beweging van mensen die zich in de politiek, het openbaar bestuur en de samenleving hard maken voor dieren- en mensenrechten en milieu.

‘De APF richt zich niet alleen op mensen die al politiek actief zijn, maar wil juist een groter publiek inspireren’, zo vermeldt de stichting op haar website. En met succes: inmiddels zijn er al 19 zusterpartijen opgericht. In Portugal, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn al volksvertegenwoordigers van deze partijen verkozen in lokale of nationale raden en parlementen. ‘Niet voor niets wordt de Partij voor de Dieren het meest succesvolle politieke exportproduct van Nederland genoemd’, aldus senator Christine Teunissen.

Al deze partijen zijn onafhankelijk, maar delen een aantal fundamentele waarden en idealen. De APF ondersteunt ze: door contacten te leggen en kennis en ervaring te delen in workshops, conferenties en webinars. Voor de Europese parlementsverkiezingen in 2019 bundelden elf partijen voor de dieren in Europa hun krachten in een gezamenlijk campagnevideo. En met wekelijkse nieuwsberichten en internationale blogs van partijleider Esther Ouwehand informeert en inspireert de APF een groeiend internationaal publiek.

Vertegenwoordigers van een van de elf partijen voor de dieren met het gezamenlijk manifest voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2019.

Ook door vertalingen beschikbaar te stellen van films, boeken, het partijprogramma en voorstellen van de Nederlandse Partij voor de Dieren, verspreidt de stichting (online) internationaal relevante kennis. Zo verschijnt binnenkort een Engelse vertaling van Esther Ouwehands boek 'Dieren kunnen de pest krijgen, en dan?' als e-book, net als eerder De kanarie in de kolenmijn van Marianne Thieme en Ewald Engelen. Documentaires als One Single Planet en #Powerplant zijn ondertiteld in meerdere talen. En ook het voorstel om ecocide strafbaar te stellen en 150 voorstellen om het Europese landbouwbeleid te verbeteren werden onlangs naar het Engels vertaald.

Europa en internationale solidariteit

Europarlementariër Anja Hazekamp (midden) in het Europees Parlement.

In het Europees Parlement maakt de Partij voor de Dieren zich ook sterk voor haar idealen. De partij staat kritisch tegenover de huidige Europese Unie, maar is uitgesproken voorstander van internationale samenwerking. ‘Op dit moment is de EU nog te veel gericht op het promoten van de wereldwijde vrijhandel en beschermen van belangen van grote bedrijven. Kwetsbare waarden leggen het in deze EU meestal af tegen de belangen van het grote geld,’ zo stelt het verkiezingsprogramma. ‘Door vrijhandelsverdragen, landbouwsubsidies en de promotie van biomassa is de EU een van de drijvende krachten achter de klimaat- en biodiversiteitscrisis.’

De partij zet zich in voor een ánder, democratischer en transparanter Europa, met een sterker Europees Parlement en een beleid dat klimaatrechtvaardigheid, regionale productie en duurzame landbouw, eerlijke handel, dierenrechten en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk voorop stelt. En met succes. Zo werd de miljoenensubsidie aan fokkers van vechtstieren stopgezet en is er dankzij PvdD Europarlementariër Anja Hazekamp sinds kort een parlementair onderzoek ingesteld naar de grootschalige misstanden tijdens diertransporten. Ook speelt Hazekamp een leidende rol in het verduurzamen van het Europese landbouwbeleid. Daarnaast heeft de Partij voor Dieren het destructieve handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen (Mercosur-deal) weten te blokkeren.

Conferentiedeelnemers uit 28 landen eisen een betere bescherming van onze natuur voor het Braziliaanse consulaat in Porto, Portugal.

De Partij voor de Dieren kiest expliciet voor ‘internationale samenwerking met mensen die zich overal ter wereld inzetten voor een leefbare Aarde (...) en voor een eerlijke verdeling van wat de planeet te bieden heeft.’ Internationale solidariteit, ontwikkelingshulp en het bestrijden van de mondiale ongelijkheid, een humaan en eerlijk vluchtelingenbeleid en aanpak van de grondoorzaken van conflicten behoren daarom evenzeer tot de speerpunten van de partij. ‘Door klimaatverandering worden gebieden onbewoonbaar, door biodiversiteitsverlies komt op sommige plekken de voedselzekerheid in gevaar, door milieuverontreiniging wordt de lokale leefomgeving vernietigd en door gewapende conflicten zijn veel mensen hun leven niet zeker. Niet zelden is er een verband tussen deze problemen,’ aldus het programma van de partij. ‘Een gezonde wereld voor dieren is een gezonde wereld voor mensen’, zo stelt ook partijleider Esther Ouwehand. ‘Daar zetten wij ons nationaal én internationaal voor in.’