Oproep Partij voor de Dieren aan Europees Parlement: verwerp destructief nieuw land­bouw­beleid


22 november 2021

Deze week stemt het Europees Parlement over zo’n 270 miljard euro aan Europese landbouwsubsidies die deel uitmaken van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren heeft samen met andere Europarlementariërs een voorstel ingediend om deze plannen te verwerpen. “Dit landbouwbeleid is een vrijwel blanco cheque om door te gaan met het subsidiëren van milieu- en dieronvriendelijke praktijken zoals de intensieve veehouderij en monoculturen. Het ondermijnt ambities op het gebied van natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn. Als Europa dierenwelzijn, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering serieus wil aanpakken, moet het geen miljardensubsidies in destructieve landbouwactiviteiten pompen,” aldus Hazekamp.

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren bij een protest tegen het Europese landbouwbeleid.

Tijdens een nabespreking van de klimaattop in Glasgow COP26 in het Europees Parlement, kondigde Europarlementariër Anja Hazekamp afgelopen week aan een verwerpingsamendement in te dienen om de Europese miljardensubsidies voor schadelijke landbouw van tafel te krijgen. “Het landbouwbudget voor de periode 2023-2027 bevat veel geld, maar weinig duurzaamheidsgaranties. (…) Er zijn teveel mazen in deze wet; het subsidiëren van schadelijke activiteiten zal doorgaan als dit landbouwbeleid wordt aangenomen," aldus Hazekamp.

Over de nieuwe voorstellen voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is drie jaar onderhandeld. Ook vorig jaar stemde de Partij voor de Dieren al tegen de plannen voor de besteding van miljarden aan landbouwsubsidies, toen in tegenstelling tot een meerderheid van het Europees Parlement. Nu de onderhandelingen zijn afgerond, is het resultaat volgens de Partij voor de Dieren nog altijd uitermate zwak.

Nee tegen subsidies voor schaalvergroting, monocultuur en stierenvechten

Tussen 2021 en 2027 zal jaarlijks ongeveer 54 miljard euro aan EU-belastinggeld worden besteed aan landbouwsubsidies. Daarvan zullen volgens de nu voorliggende plannen vooral de intensieve landbouw en veehouderij profiteren. Megastallen en grootschalige akkerbouw, waarbij veel kunstmest en landbouwgif wordt gebruikt, komen nog steeds in aanmerking voor subsidies. Het meeste geld blijft gaan naar de allergrootste agrobedrijven, waardoor schaalvergroting verder gestimuleerd wordt en familiebedrijven nog verder onder druk komen te staan.

Daarmee bevordert het landbouwbeleid dus precies het intensieve landbouwsysteem dat rechtstreeks leidt tot biodiversiteitsverlies, water- en luchtverontreiniging, uitstoot van broeikasgassen en onaanvaardbare aantasting van dierenwelzijn. Terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat de transitie naar een duurzaam voedselsysteem cruciaal is voor het beperken van verdere opwarming van de Aarde, het uitsterven van soorten en het ontstaan van nieuwe pandemieën.

Zelfs de voorwaarde om geen subsidies meer te laten gaan naar de fok van vechtstieren - een eis die het Europees Parlement stelde naar aanleiding van een amendement van de Partij voor de Dieren en De Groenen - is door de EU-lidstaten uit het akkoord geschrapt. Landen zouden hierdoor nog steeds stierengevechten mogen subsidiëren met EU-geld.

Zwakke voorwaarden, nauwelijks verplichtingen
"In plaats van nu duidelijkere eisen te stellen zodat subsidies goed terecht komen, blijft het Europese landbouwbeleid verre van waterdicht. Er zijn nauwelijks verplichtingen voor EU-landen om hun landbouw daadwerkelijk te vergroenen; vooral vrijwillige mogelijkheden. De zogenaamde Strategische Plannen die EU-landen moeten indienen om aanspraak te maken op de miljarden landbouwsubsidies, leiden niet tot de hoognodige verduurzaming van de landbouw," zegt Hazekamp. Dit wordt bevestigd door analyses van onder meer milieuorganisatie BirdLife International en Organics Europe, de internationale koepelorganisatie van biologische landbouworganisaties.

De voorwaarden die worden gesteld aan basissubsidies die per hectare land worden verstrekt, zijn zwak en onvoldoende om verduurzaming te garanderen en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Zoals ook de Europese Rekenkamer dit jaar concludeerde, hebben de 100 miljard euro aan uitbetaalde ‘duurzaamheidssubsidies’ voor de landbouw nauwelijks invloed gehad op de uitstoot van broeikasgassen.

Teken ook - #VoteThisCAPDown!

Videoboodschap aan Europarlementariërs van de grassroots campagne-organisatie Withdraw This Cap: https://twitter.com/WithdrawThisCAP/status/1461633710009241601.

“Een transitie naar een eerlijk, gezond, dier- en milieuvriendelijk voedselsysteem is essentieel om de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Landbouwbeleid moet erop gericht zijn die transitie daadwerkelijk in gang te zetten,” bepleit Hazekamp. Dat is precies ook de boodschap van de vele demonstranten afgelopen vrijdag tijdens de actie van BirdLife, Friends of the Earth Europe, Withdraw this Cap, Extinction Rebellion en andere organisaties voor het Europees Parlement en online met de hastag #VoteThisCAPDown.

Help ook een meerderheid van het Europees Parlement te overtuigen - teken vandaag nog deze petitie van WeMoveEurope, Withdraw this Cap en BirdLife International! Op dinsdag 23 november stemt het voltallige Europees Parlement over het verwerpingsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Als dat wordt aangenomen, is het akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor 2023-2027 definitief van tafel en moet de Europese Commissie met een nieuw voorstel komen dat een daadwerkelijk duurzaam, gezond en eerlijk voedselbeleid zal garanderen.