Worldlog 27 ožujak 2017


27 ožujka 2017

S ponosom vas sada mogu obavijestiti da je Stranka za životinje, nakon uzbudljive izborne kampanje, osvojila pet mjesta u Nizozemskom saboru! To znači tri mjesta više nego prije izbora, što je rast od 150 posto, a to znači veliki korak naprijed. Time je „zeleno sidro” u Saboru, koje potiče druge da rade bolje, steklo ogromnu moć!

Ja sam se pri koalicijskim razgovorima izjasnila za klimatsku vladu, koja se sastoji od stranka koje su od klimatskih organizacija dobile “Klimatsku oznaku A”, a to su ChristenUnie (kršćanska unija), GroenLinks (zelena ljevica, nizozemska zelena stranka) i Stranka za životinje. I to zajedno sa strankama D66, SP i 50PLUS, koje su dobili “Klimatsku oznaku B”. VVD (liberalna stranka), najveća stranka u zemlji, također može biti dio ove progresivne klimatske koalicije, pod uvjetom da će ta stranka odgovoriti na poziv svojih istaknutih članova stranke koji žele ekološki smjer.

Bez obzira na ishod, činjenica je da ćemo u Saboru s naših pet mjesta često imati odlučujući glas, a time imati više utjecaja! Jedan od vrhunaca kampanje za mene je bila Plan B-večera u Amsterdamu koja je 6. ožujka bila održana za moj rođendan. Preko velikog ekrana sam mogla primiti video čestitke od sestrinskih stranka širom svijeta. Fantastično iznenađenje. Hvala vam za to!

U međuvremenu se naša skupina u Europskom parlamentu borila za više zaštite kunića koji se sada upotrebljavaju za produkciju mesa. Većina EU parlamenta sada hoće da kroz europsko zakonodavstvo stavi minimalne uvjete za zaštitu kunića koji se uzgajaju za meso. Na primjer kavezi s mrežastim podom bi trebali biti zabranjeni. Oko jedna četvrtina zečeva sada umire u takvim kavezima. Osim toga, naša zastupnica Anja Hazekamp je prošlog tjedna bili na Malti kako bi pokazala proljetni lov na prepelice i druge ptice (selice) na ovom otoku.

Globalni rast našeg rada je vrlo važan. Doslovno se radi o životu i smrti. Glavni tajnik WMO-a Petteri Taalas i klimatski stručnjak Svjetske meteorološke organizacije (UN-a), nedavno je još naznačio hitnost klimatskih problema: “Veza između ljudske aktivnosti i klimatskih promjena je jasna. Širom svijeta vidimo znatne promjene koj prevazišu naše znanje o klimi. Mi se sada nalazimo na neistraženom teritoriju.” Ovo također još jednom pokazuje hitnost potrebe klimatske vlade u Nizozemskoj.

Srećom sve više ljudi otkriva naše plodne planove za tako potrebnu promjenu. Sa ovom sve većom podrškom mi ćemo da radimo još bolje i još napornije unutar i izvan Sabora, u Nizozemskoj i inozemstvu. Hrabro naprijed u nove proboje za životinje, prirodu, okoliš i sve ranjive grupe. U Nizozemskoj i izvan nje!

Pozdrav,

Marianne Thieme

It is with great pride that I can announce that after an exciting election campaign, the Party for the Animals has won five seats in the Lower House of Dutch Parliament! A gain of three seats, i.e. an increase of 150 %, which means a great leap forward. The “green anchor” in the Lower House that keeps the other parties focused has thus become much stronger!

During coalition negotiations, I have advocated a climate cabinet consisting of the parties that were awarded Climate Label A by climate organisations, i.e. the Christian Union party (CU), GreenLeft and the Party for the Animals, joined by all Climate Label B parties, namely the Democrats 66 (D66), the Socialist Party (SP) and pensioners‘ interests party 50PLUS. Conservative-liberal party VVD, our country’s largest political party, could also be part of this progressive climate coalition, provided that it complies with the call of prominent party members for a greener course.

Whatever the outcome, our five seats in the Lower House will give us a casting vote and thereby increase our influence!

One of my personal highlights of the election campaign was the Plan B Dinner in Amsterdam which was held on my birthday, 6 March. On a big screen, I was able to watch our foreign sister parties from all over the world, who congratulated me through their own videos. A wonderful surprise. Thank you so much!

Meanwhile, our European Parliament Group has made a strong plea for better protection of meat rabbits. A majority of the EU Parliament now wants to set minimum requirements in European legislation regarding the welfare of meat rabbits. For instance, wire bottom cages should be illegal. Approximately one fourth of the rabbits currently collapse in these battery cages.

In addition, our MEP Anja Hazekamp visited Malta last week in order to develop a picture of the spring hunting of quails and other migratory birds on this island.

Global growth of our work is of great importance – of vital importance, literally. WMO Secretary-General Petteri Taalas, UN climate expert at the World Meteorological Organization, recently highlighted the urgency of the climate problem: “Climate change can no longer be seen in isolation from human activity. We are seeing remarkable changes across the planet that are challenging the limits of our understanding of the climate system. We are now in truly uncharted territory.” This again demonstrates the urgency of a climate cabinet in the Netherlands.

Fortunately, more and more people are discovering our fruitful plans for a much-needed revolution. This growing support will help us to work hard in and outside Parliament, in the Netherlands and abroad. We will work bravely towards new breakthroughs for animals, nature and the environment, and for all vulnerable groups. In the Netherlands and elsewhere!

Kind regards,

Marianne Thieme