Worldlog 27 martie 2017


27 martie 2017

Cu mare mândrie pot să vă spun că Partidul pentru Animale, după o cursă electorală entuziasmantă, a câștigat cinci locuri la Camera Deputaților! Cu trei locuri mai mult, o creștere de 150 procente, ceea ce înseamnă un minunat salt înainte. Astfel, „ancora verde” din cadrul Camerei Deputaților, ce menține restul partidelor motivate, a câștigat enorm de multă putere!

În cadrul negocierilor coalițiilor am solicitat un departament pentru schimbările climatice, compus din partide ce au primit eticheta „A” în ceea ce privește clima din partea organizațiilor de specialitate, printre care ChristenUnie, GroenLinks și Partidul pentru Animale. Suplimentat cu D66, SP și 50PLUS, ce au primit eticheta „B”. VVD, cel mai mare partid din țara noastră, ar putea face de asemenea parte din această coaliție climatică progresivă, cu condiția ca partidul să ia în considerare solicitările partidelor ce își doresc o cale mai verde.

Indiferent de rezultat, cert este că, odată cu câștigarea celor cinci locuri la Camera Deputaților, în curând vom avea frecvent votul decisiv și astfel vom câștiga în influență!

Unul dintre punctele importante din timpul campaniei a fost pentru mine întrunirea din Amsterdam cu privire la Planul B, ce a avut loc pe 6 martie, de ziua mea. Prin intermediul unui ecran mare am primit felicitări sub formă video din partea partidelor-surori din întreaga lume. O surpriză fantastică. Multe mulțumiri!

Între timp fracțiunea noastră din cadrul Parlamentului European s-a impus cu tărie pentru mai multă protecție a iepurilor de măcelărie. Prin intermediul legislației europene, o majoritate a Parlamentului UE dorește să implementeze condiții minime în domeniul bunăstării animalelor pentru iepurii ce sunt crescuți pentru carne. Cuștile cu podea din sticlă ar trebui să fie interzise. Aproximativ un sfert dintre iepuri mor în prezent în astfel de cuști pe baterii.

În continuare, europarlamentarul nostru Anja Hazekamp a fost săptămâna trecută în Malta pentru a pune în perspectivă vânătoarea de primăvară a prepelițelor și a altor păsări (zburătoare) pe această insulă.

Este foarte important ca acțiunile noastre să capete rădăcini în toată lumea. Este efectiv o chestiune de viață și de moarte. Secretarul general WMO, Patteri Taalas, UN expert climatic din cadrul World Meteorological Organization, a redat încă o dată urgența problemelor climatice: „Schimbarea climatică nu mai poate fi privită separat de acțiunile umane. Vedem la nivel global modificări semnificative care ne depășesc cunoștințele despre climă. Ne aflăm acum pe teren neexplorat.” Din aceasta reiese încă o dată urgența necesității unui departament pentru schimbările climatice în Țările de Jos.

Din fericire, din ce în ce mai mulți oameni descoperă planurile noastre productive pentru indispensabila schimbare de situație. Cu acest sprijin în creștere ne vom impune cu tărie în parlament, în Țările de Jos și în străinătate. Mergem înainte cu curaj către noi reușite pentru animale, natură, mediu și toate celelalte lucruri vulnerabile. În Țările de Jos și apoi în străinătate!

Salutări,

Marianne Thieme

It is with great pride that I can announce that after an exciting election campaign, the Party for the Animals has won five seats in the Lower House of Dutch Parliament! A gain of three seats, i.e. an increase of 150 %, which means a great leap forward. The “green anchor” in the Lower House that keeps the other parties focused has thus become much stronger!

During coalition negotiations, I have advocated a climate cabinet consisting of the parties that were awarded Climate Label A by climate organisations, i.e. the Christian Union party (CU), GreenLeft and the Party for the Animals, joined by all Climate Label B parties, namely the Democrats 66 (D66), the Socialist Party (SP) and pensioners‘ interests party 50PLUS. Conservative-liberal party VVD, our country’s largest political party, could also be part of this progressive climate coalition, provided that it complies with the call of prominent party members for a greener course.

Whatever the outcome, our five seats in the Lower House will give us a casting vote and thereby increase our influence!

One of my personal highlights of the election campaign was the Plan B Dinner in Amsterdam which was held on my birthday, 6 March. On a big screen, I was able to watch our foreign sister parties from all over the world, who congratulated me through their own videos. A wonderful surprise. Thank you so much!

Meanwhile, our European Parliament Group has made a strong plea for better protection of meat rabbits. A majority of the EU Parliament now wants to set minimum requirements in European legislation regarding the welfare of meat rabbits. For instance, wire bottom cages should be illegal. Approximately one fourth of the rabbits currently collapse in these battery cages.

In addition, our MEP Anja Hazekamp visited Malta last week in order to develop a picture of the spring hunting of quails and other migratory birds on this island.

Global growth of our work is of great importance – of vital importance, literally. WMO Secretary-General Petteri Taalas, UN climate expert at the World Meteorological Organization, recently highlighted the urgency of the climate problem: “Climate change can no longer be seen in isolation from human activity. We are seeing remarkable changes across the planet that are challenging the limits of our understanding of the climate system. We are now in truly uncharted territory.” This again demonstrates the urgency of a climate cabinet in the Netherlands.

Fortunately, more and more people are discovering our fruitful plans for a much-needed revolution. This growing support will help us to work hard in and outside Parliament, in the Netherlands and abroad. We will work bravely towards new breakthroughs for animals, nature and the environment, and for all vulnerable groups. In the Netherlands and elsewhere!

Kind regards,

Marianne Thieme