“Kanarinac u rudniku ugljena” sada na engleskom jeziku kao e-knjiga


6 svibnja 2016

Nova knjiga vođe Stranke za životinje Marianne Thieme i profesora financijske geografije Edwald Engelen, zvana “Kanarinac u rudniku ugljena”, sada je dostupna kao e-knjiga. U toj knjizi se susreću vizije od Thieme i Engelen na ekonomiju i ekologiju. E-knjiga na engleskom jeziku je objavljena specijalno za naše međunarodne čitatelje.

ebook Engels Thieme - Engelen The Canary in the coal Mine

Ewald Engelen i Marianne Thieme upozoravaju na neodrživost današnje politike i financijskih izbora. Poput kanarinca u rudniku ugljena, oni identificiraju opasnosti koje ugrožavaju našu budućnost. Kao što je fosilni perspektiv, koji je doveo do skoro potpunog iscrpljenja prikupljenih rezervi fosilnih goriva. Ili činjenica da glad nije posljedica nedovoljne proizvodnje hrane, već uglavnom posljedica distribucije hrane i otpada od hrane. I činjenica da sukobi oko vode nisu stvar daleke budućnosti, nego se već očituju u sadašnjosti.

Većina političara i znanstvenika se odlučuila za marginalne promjene u statusu quo, usmjerene na više gospodarske rasti i povećanje slobodne trgovine. Ewald Engelen i Marianne Thieme zagovaraju radikalnu promjenu smjera. Engelen iz ekonomske perspektive, Thieme s ekološkog stajališta. Oni dolaze do zajedničkog zaključka: financijski sustav i politička struktura su pokvareni do srži. Vrijeme je za plan B!

Ewald Engelen (1963) je profesor financijske geografije na UVA Sveučilištu u Amsterdamu, gdje proučava globalni financijski sustav. Kao publicist i aktivist, on je poznat po svojoj kritici eura i TTIPa, trgovinskog sporazuma između SAD-a i Europe.

Marianne Thieme (1972) je lider Stranke za životinje u Zastupničkom domu u Nizozemskoj, odvjetnik, publicist, ekološki aktivist i aktivist za prava za životinje. Godine 2002. ona je bila jedna od suosnivača Stranke za životinje.

E-knjiga se može kupiti na: Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.com.au.

The new book of Party for the Animals leader Marianne Thieme and professor of Financial Geography Edwald Engelen, The Canary in the Coal Mine, is now available as e-book. In this book the visions of Thieme and Engelen on economics and ecology meet. The English e-book is published specially for our international readers.

ebook Engels Thieme - Engelen The Canary in the coal Mine

Ewald Engelen and Marianne Thieme warn against the unsustainability of today’s politics and financial choices. Like a canary in a coal mine, they identify the dangers that jeopardise our future. Such as the fossil perspective, which has led to the near-complete depletion of the collected reserves of fossil fuels. Or the fact that famine is not the result of insufficient food production, but predominantly due to food distribution and waste issues. And that conflicts over water are not a thing of the distant future, but are already manifest in the present.

The majority of politicians and scientists opt for marginal changes within the status quo, focused on more economic growth and increased free trade. Ewald Engelen en Marianne Thieme advocate a radical change of direction. Engelen from an economic perspective, Thieme from an ecological standpoint. They reach a common conclusion: the financial system and the political structure are rotten to the core. Plan B is unavoidable.

Ewald Engelen (1963) is professor of financial geography at the UvA University of Amsterdam, where he studies the global financial system. As a publicist and activist, he is well-known for his criticism of the euro and TTIP, the trade agreement between the United States and Europe.

Marianne Thieme (1972) is the Party for the Animals group leader for the House of Representatives in the Netherlands, lawyer, animal rights and environmental activist and publicist. In 2002 she was one of the co-founders of the Party for the Animals.

The e-book is available on Amazon UK, Amazon Europe and Amazon AU. Also available on Kobo.