„Canarul în mina de cărbune” acum și în variantă elec­tronică în limba engleză


6 mai 2016

Noua carte a liderului Partidului pentru Animale, Marianne Thieme și a profesorului de geografie economică Edwald Engelen, „Canarul în mina de cărbune” este acum disponibilă în variantă electronică. În această carte, viziunea lui Thieme și cea a lui Engelen asupra economiei și ecologiei se întâlnesc. Varianta electronică a cărții în limba engleză este publicată special pentru cititorii noștri internaționali.

ebook Engels Thieme - Engelen The Canary in the coal Mine

Ewald Engelen și Marianne Thieme avertizează în legătură cu nesustenabilitatea actualelor alegeri politice și financiare. Ca un canar într-o mină de cărbune, aceștia identifică pericolele care amenință viitorul nostru. De exemplu, perspectiva combustibililor fosili, care a dus la epuizarea aproape completă a rezervelor colectate de acești combustibili. Sau faptul că foametea nu este rezultatul producției insuficiente de alimente, ci preponderent al problemelor cauzate de distribuția produselor alimentare și a deșeurilor. Iar conflictele legate de apă nu sunt chestiuni din viitorul îndepărtat, ci acestea se manifestă deja în prezent.

Majoritatea politicienilor și a oamenilor de știință optează pentru schimbări marginale în status-quo, concentrându-se asupra unei creșteri economice mari și a intensificării comerțului liber. Ewald Engelen și Marianne Thieme pledează pentru o schimbare radicală a direcției. Engelen dintr-o perspectivă economică, iar Thieme din punct de vedere ecologic. Ei ajung la o concluzie comună: sistemul financiar și structura politică sunt putrede până în măduva oaselor. E timpul pentru planul B!

Ewald Engelen (1963) este profesor de geografie economică la Universitatea din Amsterdam (UvA), unde studiază sistemul financiar global. Ca publicist și activist, el este bine-cunoscut pentru criticile sale cu privire la euro și TTIP, acordul comercial dintre Statele Unite și Europa.

Marianne Thieme (1972) este reprezentanta grupului Partidului pentru Animale în Camera Inferioară a Parlamentului din Țările de Jos, avocat, activist pentru drepturile animalelor și pentru mediu și publicist. În 2002, aceasta a fost unul dintre co-fondatorii Partidului pentru Animale.

Varianta electronica a cărții este disponibilă pe Amazon.com, Amazon.co.uk și Amazon.com.au.

The new book of Party for the Animals leader Marianne Thieme and professor of Financial Geography Edwald Engelen, The Canary in the Coal Mine, is now available as e-book. In this book the visions of Thieme and Engelen on economics and ecology meet. The English e-book is published specially for our international readers.

ebook Engels Thieme - Engelen The Canary in the coal Mine

Ewald Engelen and Marianne Thieme warn against the unsustainability of today’s politics and financial choices. Like a canary in a coal mine, they identify the dangers that jeopardise our future. Such as the fossil perspective, which has led to the near-complete depletion of the collected reserves of fossil fuels. Or the fact that famine is not the result of insufficient food production, but predominantly due to food distribution and waste issues. And that conflicts over water are not a thing of the distant future, but are already manifest in the present.

The majority of politicians and scientists opt for marginal changes within the status quo, focused on more economic growth and increased free trade. Ewald Engelen en Marianne Thieme advocate a radical change of direction. Engelen from an economic perspective, Thieme from an ecological standpoint. They reach a common conclusion: the financial system and the political structure are rotten to the core. Plan B is unavoidable.

Ewald Engelen (1963) is professor of financial geography at the UvA University of Amsterdam, where he studies the global financial system. As a publicist and activist, he is well-known for his criticism of the euro and TTIP, the trade agreement between the United States and Europe.

Marianne Thieme (1972) is the Party for the Animals group leader for the House of Representatives in the Netherlands, lawyer, animal rights and environmental activist and publicist. In 2002 she was one of the co-founders of the Party for the Animals.

The e-book is available on Amazon UK, Amazon Europe and Amazon AU. Also available on Kobo.