Worldlog Hafta 06 – 2011


11 Şubat 2011

Salı ve çarÅŸamba günü bilim büromuz Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF)temsilcileri ile beraber Ä°sveç parlementosu ve birçok toplumsal organizelere Meat the Truth ve Sea the Truth belgeselini göstermek üzere davetliydik.

Salı akÅŸamı ilk gösterimi gerçekleÅŸtirdik. Salon katılımcı sayısına göre küçük geldi. Birçok kiÅŸi ayakta izledi. Film’den sonra dünyadaki et üretiminin ve tüketiminin iklime verdiÄŸi zararlardan dolayı azaltılması gerektiÄŸini savunmam dışında, Hayvanları Koruma Partisi ile ilgili bir çok soruyu cevaplandırdım. Komik olan birçok parlementerin, Hayvanları Koruma Partisi kurulduktan sonra Hollanda parlementerleri gibi aynı ÅŸekilde, Ä°sveçte Hayvanları Koruma Partisine gerek olmadığını açıkladılar. Burada da toplumsal organizelerin bu iÅŸi yapmaları gerektiÄŸini ve varolan partileri içeriden yeÅŸilleÅŸtirmenin daha iyi olduÄŸunu söylediler. Ben kendilerine bizim parlementodaki varolan partiler üzerinde büyük etki oluÅŸturduÄŸumuzdan ve ÅŸimdi gözde görülür bir ÅŸekilde hayvanlar, doÄŸa ve çevre için daha fazla koÅŸtuklarınından bahsettim. Buda artik partilerin, seçmenlerin daha fazla hayvan refahı, doÄŸa ve çevreya yöneldiÄŸinin anlamalarından kaynaklanıyor. Ancak (henüz) bizsiz tazı gibi maratonda koÅŸamazlar ve biz diÄŸer partilerdeki fraksiyon uzmanlarına güç veriyoruz. Nihayet hafife alınan sorumluluk alanları ciddiye alınıyor.

Ayrica ilerici partilerde Hayvancılık endüstrisinin olumsuzları idrakının büyük olduÄŸunu görmek güzeldi. Ä°sveç’te de Etsiz Pazartesi Kampanyası var ve hatta bazi belediyelerde, okullarda kural haline getirilmiÅŸ. Birçok toplantılarda vergileri yeÅŸilleÅŸtirme uygulamaları mevcuttu örneÄŸin et vergisinin yürürlüge konulması gibi. Danımarka’da yakında süt mamüllerine vergi konulacak. Amaç tüketicileri daha az süt ürünleri tüketmelerini saÄŸlamak. Bu uygulama bana anlatılanlara göre, çevreyi kirleten öder prensibinden deÄŸil, halksaÄŸlıği için. Çok fazla süt ürünu tüketmek zararlı. Önemli olan Danımarka’nın Avrupa BirliÄŸi bünyesinde, gıda alanında vergi getirmenin mümkün olduÄŸunu göstermesidir. Bizim hükümetimiz aksini iddia ediyor. Bu konuya tekrar döneceÄŸim!

Parlementoda, belediyelerin yabani otları yok etmek için çok kolay bir ÅŸekilde zehir kullanmaları konusunda endiÅŸemizi dile getirdik. Esther Ouwehand Bitki Koruma Yasası iÅŸlenirken zehir kullanımının, çocuk oyun alanlarında, parklarda ve ÅŸehir içi yeşıl alanlarda yasaklanması ile ilgili önerge verdi. Sadece ziraat sektöründe deÄŸil , sehir içinde spor faaliyetleri alanında, okul bahçelerinde ve çocuk oyun alanlarında vede sahsi arka bahçelerde yaban otlarını yok etmek için zehir kullanılıyor. Halbuki yeteri kadar alternatif var. Kimyasal ilaçlara hiç gerek yok. Bunun için insanların ve çocukların geldiÄŸi yerlerde, zehir kullanımını yasaklamak istiyoruz.

Cuma günü gazetede, Eyalet Meclisi tahmini seçim sonuçlarını okudum. Ve partimiz yükseliÅŸe geçti. Hollanda´da Eyalet Meclis üyeleri, Senatoyu oluÅŸturuyor ve tahmini rakamlara göre Senatoda iki üyemiz olacak. Åžuan senatoda bizim partiden bir senatörümüz var. Ä°ki buçuk hafta daha heyecan içinde bekliyeceÄŸiz.

selamlarımla,

Marianne