Wordlog Hafta 6 – 2014


3 Şubat 2014

Ne mutlu ki artık hayvan nakliyesi denetimi tekrar hükümet tarafından yapılacak. 2011 yılında konu ile alakalı, çoğunluğun desteğini alan bir önerge vermiștim. Ancak 2014 yılına kadar, bakanvekilininde artık bu düzenin böyle gitmemesi gerektiğini görene kadar, beklemek zorunda kaldık. Ekonomi bakanvekili sayın Dijksma geçen hafta, artık hayvan nakliye sektörünün denetim ve kontrol sistemini daha fazla kabul etmiyeceğini ve sorumluluğu tekrar kendi eline aldığını açıkladı.

1390923952_20130815_werkbezoek_veetransport_Cees_Busser,_Bennekom

Her sene milyonlarca hayvan kamyonlarda sınırı geçiyor. Nakliyeler genellikle hayvan eziyeti eșliğınde gerçekleștiriliyor. Hayvanlar genelde susuz ve gıdasız 8 saatten fazla, tıka basa dolu kamyonlarda tașınılıyor. Hayvan haklarını koruyan yasalar çok fazla dikkate alınmıyor, ve geçen yıllarda hükümet denetiminde çok fazla tassarrufa gidildi. Kendi kendini yönetme, demekki hayvan nakliyesi sektöründe iyi ișlemiyor. Millet Meclisi bu konuda fikrini açıkça beyan etti: hükümet, göreve getirilme amacı olan, ilke belirleme, denetleme ve korumayı üstlenmelidir . Hız kontrolünüde sürücülerin kendi ellerine bırakmıyoruz. Denetimin tekrar devletin eline geçtiği için çok mutluyuz ve hayvanların oradan oraya sürüklenmesine son vermek için var gücümüzle çalıșmaya devam edeceğiz!

Mijn collega Esther Ouwehand heeft zich afgelopen week sterk gemaakt tegen de introductie van een nieuw gengewas in de EU. De Europese Commissie dreigt toestemming te geven voor de teelt van de door Pioneer genetisch gemanipuleerde maissoort 1507. Als dat gebeurt, worden alle Europese lidstaten verplicht de teelt van dit omstreden gewas toe te staan op hun akkers.

Geçen hafta mesai arkadașım Esther Ouwehand, Avrupa Birliğinde yeni bir gen mahsülü tanıtımına karșı mücadele etti. Avrupa Birliği komisyonu, Pioneer tarafından üretilen genetiği manipüle edilmiș mısır çeșidi 1507’ye izin vermeye hazırlanıyor. Șayet izin verilirse bütün Avrupa Birliği ülkeleri, tartıșılan mahsülün tarlalarında yetiștirilmesine, izin vermek zorunda olacaklardır.

1390989497_1383237938_Pioneer_maize_PR39F58

Gen teknoloji riskini almak istemeyen, Avusturya ve Fransa gibi ülkeler, uzun zamandır itiraz ediyorlar. Ancak Hollanda Hala bu konuda nasıl düșündüğü açıklamadı, halbuki bu mahsülün bütün Avrupa Birliğine giriși ile alakalı kararda belirleyici olabilirler. Bu sebeple hükümetimize, halkımızın çiftcilerimizin ve Avrupa Birliği ülkelerinin seçim özgürlügünün, yeni genetiği manipüle edilmiș bir mahsüle izin vermeden, daha üstün tutulması ve bu yolda oylaması için çağrı yaptık.

Genetiği manipüle edilmiș ürünlere kesinlikle karșıyız ve enazından ülkelerin kendi topraklarında gen mahsülleri üretimine zorlanmalarının söz konusu olmaması gerektiğini düșünüyoruz. Tartıșılan Pioneer’in mısırı, genetiği manipüle edilmiș ve sürekli zehir atan bir bitki. Bitkinin kendi ürettiği zehir, mısır koçan kurduna karșı yapılan birșey, ancak kelebeklere ve güvelerede zarar veriyor. Ayrıca bitki diğer glufosinaat içeren ve mücadele amaçlı kullanılan maddelere karșı rezistans haline getirildi. Bilimadamları, mahsüllerin rezistans yapılması, yüksek dozda tarım zehri kullanımına yol açıyor uyarısı yaparken, Brüksel rezistans olan memeli hayvanlar ve diğer organizmalar için büyük bir tehlike unsuru olușturan gen mahsülüne izin vermek yolunda adımlar atıyorlar. Glufosinaat’ın olușturduğu tehdit sebebiyle, bu bitki öldürücü maddeye sınırlama getirilmek isteniyor. Umarımım hükümetimiz genetiği manipüle edilmiș mısırın, tehlikelerini görür ve buna karșı koyar!

Bulgaristan ve Romanya’daki durumları okumak çidden moral bozucu. Bu iki ülkenin durumunu buradaki the Economist blogundan okuyabilirsiniz.

Bu haftada sizlerle @Fascinatingpics’in fotoğrafını paylașmak istiyorum: Freefall!

Haftaya görüșmek üzere!

Marianne

The control of animal transportation will at last go back into the hands of the government. In 2011, I already laid down a motion on this, which was then also supported by the majority, yet we had to wait until 2014 before the State Secretary finally realised that animal transportation couldn’t go on like this. State Secretary Dijksma of Economic Affairs finally informed us last week that she no longer acknowledges the supervision and control system of the animal transportation industry and that she is taking responsibility into her own hands again.

1390923952_20130815_werkbezoek_veetransport_Cees_Busser,_Bennekom

Each year, millions of animals are transported across the borders. Those transportations regularly involve animal suffering. Animals often have to stand in overcrowded lorries for more than eight hours without any food or water. Animal protection regulations are seriously violated and drastic cuts were imposed on government control over the past years. Self-regulation within the animal transportation industry is obviously not working. The Lower House was clear: The government must do what it is there to do, namely to set standards, and to control and maintain them. You would not opt for car drivers to perform their own speed checks either. We are glad that the supervision is given back to the government and we will continue to do our best to stop them mucking about with animals.

Last week, my colleague Esther Ouwehand made out a case against the introduction of a new GM crop in the EU. It is feared that the European Commission will permit the growing of the genetically modified maize line 1507 of Pioneer. If that happens, all European Member States will have to allow the growing of the controversial crop on their lands.

1390989497_1383237938_Pioneer_maize_PR39F58

Countries that do not want to run risks with genetically engineered foods like Austria and France have been objecting for a long time. The Netherlands has still not made clear its position on this, while this can be the determining factor in reaching a decision on permitting this crop in the entire EU. We have therefore urged our government to put the choice of civilians, agriculturists and Member States first and foremost, and to vote against permitting such new GM crops.

We resolutely reject genetic modification and feel that no country should be forced to have GM crops grow on their lands. The controversial maize of Pioneer is a genetically modified plant, which releases a poisonous substance. The poison produced by the plant itself is intended to eliminate the corn borer, but is harmful to butterflies and moths at the same time. Additionally, the plant has been made resistant to pesticides containing gluphosinate. While scientists warn that the use of pesticides will increase when crops are made resistant, Brussels is on the verge of accepting a GM crop that is resistant against a pesticide that has great risks for mammals and other organisms. Because of the dangers of gluphosinate, it is tried to restrain the use of this pesticide. Hopefully our government will also see the dangers of allowing genetically modified maize and stop it!

It is depressing to read how Bulgaria and Romania are doing. Read here the blog in the Economist about the situation in those two countries.

And this week again a picture of @Fascinatingpics: Freefall!

Until next week!

Marianne