Hayvanları Koruma Partisi, Avrupa Komi­sy­onu’nun yeni yayın­ladığı hayvan refahı plan­larının iyileş­ti­rilmesi için mücadele ediyor


24 Ocak 2024

Avrupa Komisyonu sonunda vaat edilen hayvan refahı iyileştirme yasa tasarılarının bir kısmını yayınladı. Hayvan nakliyesi kuralları tekrar gözden geçirilecek; yasadışı evcil hayvan ticaretini önlemek ve evcil hayvanların refahını arttırmak amacıyla köpek ve kediler için bir Avrupa çip zorunluluğu yürürlüğe konulacak. “Seneler boyu süren baskılardan sonra, sonunda Avrupa’daki hayvan eziyetini ele alma yolunda bir yasa tasarısının gündemde olması önemli bir ilk adım. Şu anki yasa eski ve ciddi şekilde eksik. Hayvancılık endüstrisinde 8.4 milyar hayvan var ve Avrupa’daki hanelerin %44’ü evcil hayvana sahip. Bütün bu hayvanların acilen daha iyi bir korumaya ihtiyacı var.” diyor Havyanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp.

Köpekler ve kediler

“Avrupa’daki köpek ve kedilerin zorunlu kaydı, yasadışı evcil hayvan ticareti ve hayvan suistimaline karşı mücadeleye destek olacaktır. Tahminlere göre AB’de 73 milyon köpek ve 84 milyon kedi yaşıyor. Avrupa Komisyonu’nun bu önerisi konusunda iyimseriz.” diyor Hazekamp. Yine de tasarı daha da iyileştirilebilir: “Kayıt zorunluluğu sokak köpek ve kedileri için geçerli değil; Avrupa Parlamentosu Hayvanları Koruma Partisi’nin girişimi üzerine bunu özellikle istemişti. İyi tanımlama ve kayıt Avrupa’daki sokak hayvanlarının sayısını barışçıl bir şekilde azaltmak için gerekli. Doğu Avrupa’daki sokak köpeklerinin acımasızca öldürülmesine son vermek için bu hayvanların da kaydedilmesi önemli. Hayvanları Koruma Partisi sokak köpeklerinin de bu kurallara dahil edilmesi için Avrupa Parlamentosu’nda değişiklik önerileri sunacak.” diyor Hazekamp.

Hayvan Nakliyeleri

Hazekamp Hayvan nakliyeleri alanındaki yeni kuralları ‘büyük hayal kırıklığı’ olarak nitelendiriyor. Avrupa Parlamenteri geçtiğimiz yıllarda AB ve dış sınırlarındaki çeşitli hayvan nakliyelerini şahsen incelemişti. “Eğer bunlar yeni kurallar olacaksa, gemi, kamyon ve hatta uçak ile yapılan feci nakliyeler devam edecek. Yeni kurallarla Ortadoğu ve dünyanın diğer uç köşelerine yapılan uzun mesafelere yapılan nakliyeler bile mümkün olmaya devam edecek.” diyor Hazekamp.

Maksimum taşıma süreleri şu anki yasaya göre biraz kısalıyor, fakat yine de uzun. Civcivlerin, tavşanların, domuzların, ineklerin, koyunların, keçilerin ve atların günlerce süren nakliyeleri halen mümkün olacak. Bu hayvanlar arada 24 saat dinlenme süresi olduğu sürece, iki kez 21 saat boyunca taşınabiliyor. Bunun yanında çok genç buzağılar 5 haftalıktan itibaren ve diğer sütten kesilmemiş hayvanlar da, arada 1 saat dinlendikleri sürece, iki kez 9 saat taşınabiliyor. Deniz yoluyla ulaşımda ise hiçbir zaman sınırı yok. “Bu kabul edilemez.” diyor Hazekamp.

Söz verilen önerilerin bir kısmı yok

Hayvanları Koruma Partisi zaten daha önce de hayvan refahı için söz verilen önerilerin büyük bir kısmının Avrupa Komisyonu’nun sunduğu pakette yer almadığını belirtmişti. Bunlar arasında hayvancılıkta duyurulmuş olan kafes yasağı, hayvanların yetiştirme koşullarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin etiketlenmesi ve mezbahalar için sıkılaştırılmış kurallar yer alıyor. “Biz bu dahil edilmeyen önerilerin yine gündeme gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bunun yanı sıra sunulan hayvan nakliyesi kurallarını değişiklik önerileriyle güçlendireceğiz ki nakliye sırasındaki hayvan acıları gerçekten son bulsun.” diyor Hazekamp.

Neyi temsil ediyoruz

Hayvan hakları