PONA


Moldavië

Moldova

Moldova siyasi partisi 'İnsanlar, Doğa ve Hayvanlar İçin' (PONA) 11 Eylül 2020'de tescil edildi. PONA, eski SSCB'de net bir şekilde hayvanları koruma hedefine sahip olan ilk siyasi partidir.

PONA partisi için insan ve hayvanların yaşamı, özgürlüğü, mutluluğu ve güvenliği her şeyin üzerindedir ve bu değerlerden sapma hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Doğanın ve hayvanların korunması ve Dünya'nın yaşayabilirliğinin, çeşitliliğinin ve güzelliğinin korunması, her PONA üyesinin uzun vadeli hedefleridir ve bu insanlık için kutsal bir görevdir.