İngiltere'de çıkartılan yeni yasa, 'yavru çiftliği' zulmüne son verecek


14 Nisan 2020

Geçen hafta ‘Lucy Yasası’ adı verilen yasanın kabul edilmesiyle birlikte, İngiltere'de üçüncü kişilerin köpek ve kedi yavrusu satmaları resmi olarak yasaklandı. Animal Welfare Party (İngiltere Hayvan Refahı Partisi), yeni mevzuatı, yavru çiftliği zulmünü sona erdirmek için önemli bir ilk adım olarak kabul ediyor. Parti ayrıca evcil hayvanların acı çekmesini, terk edilmesini ve atılmasını önlemek için ek önlemler alınması gerektiğini savunuyor.

Animal Welfare Party sokaklarda kampanya yürütürken.

2013 senesinde, yıllarca yavru çiftliğinde bir üreme makinası gibi kullanıldıktan sonra kurtarılan dişi köpeğe ithafen Lucy Yasası adı verilen yasa, onbir yıl boyunca halkın desteği ile büyük ölçekli ticari evcil hayvan üretim ve satışına karşı sürdürülen ortak çabanın ürünüdür.

Lucy ve onun gibi binlerce köpek, artık üreyemez hale gelene kadar aşırı üremeye ve aşırı ihmale maruz kalmakta, işe yaramaz hale geldiklerinde ise bir paçavraymış gibi atılmaktadırlar. Bu evcil hayvan üretim yerlerindeki dişi köpekler kötü yaşam koşullarında, yalnız, insan veya köpeklerle ilişki kurmadan, hatta karanlık kutularda yaşamaktadırlar, bu da sağlıklarını olumsuz etkilemekte ve davranış sorunlarına yol açmaktadır. Bu çiftliklerin ürünü olan genellikle hasta, travma geçirmiş ve bazen henüz annesinden ayrılamayacak kadar küçük olan yavrular, uzun mesafeler boyunca taşındıktan sonra hiçbir şeyden şüphelenmeyen müstakbel sahiplerine ulaşıyorlar.

Yavru köpekleri satmak için İngiltere ve Avrupa'daki yavru çiftlikleri üçüncü kişi satıcılarla (Pet Shop) çalışıyor. Lucy Yasası sayesinde zincirin bu üçüncü halkası İngiltere için kırıldı. Bir köpek yavrusu edinmek için sadece iki yasal seçenek kaldı: doğrudan yetiştiriciden almak veya bir kurtarma merkezinden/ barınaktan sahiplenmek.

Ek önlemler alınmalı
Dünya çapında evcil hayvanların çektiği acılarla daha fazla mücadele etmek için Hollanda Hayvanları Koruma Partisi (Partij voor de Dieren) ve İngiliz kardeş partisi Hayvan Refahı Partisi (Animal Welfare Party) bir dizi ek önlem önerdi. Bunların arasında, hayvan refahı koşullarına uygun olarak yetiştiricilerin lisans alma sırasında daha sıkı kotrol edilmesi ve hayvan ticareti yapanların ve hayvanların daha iyi kayıt altına alınması da bulunmaktadır.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi ayrıca, hayvan istismarı ve yasadışı üretim ve ticareti de dahil olmak üzere hayvanlarla ilgili suçların daha sıkı kontrolünü ve daha ağır cezalandırılmasını istiyor. Partiler ayrıca, hayvanların terk edilmesiyle sonuçlanan plansız hayvan satın alımlarını da önlemek için perakende mağazalarda ve internet platformlarında hayvan satışının yasaklanması için baskı yapıyorlar. Evcil hayvan sahipliği konusunda kamu eğitimine duyulan ihtiyacın yanı sıra, kısırlaştırmayı ve mevcut hayvanların sahiplendirilmesini teşvik edilmesi gerektiğini de vurgulamaktadırlar. Ana mesaj şudur: “Satın alma, sahiplen!”