Meclis at kanı tica­retini bitirmek istiyor


6 Şubat 2017

Bakan sekreteri Martijn van Dam hamile atların kan ithalatına Avrupa yasağı getirilmesi konusunda kararlıdır. Bunu parti milletvekilimiz Esther Ouwehand’dan gelen sorulara yanıt olarak söz verdi.

Arjantin ve Uruguaydaki kan çiftliklerinde doğurganlık hormonu PMSG elde etmek için kısraklar sürekli gebe yapılıyor. Daha sonra bu hamile hayvanlardan büyük miktarda kan alınıyor. Bu durum atların aşırı zayıflanmasını ve ciddi bir şekilde güçsüzleşmelerini sağlıyor. Daha sonra taylar erkenden alınıyor.

Bu şekilde elde edilmiş doğurganlık hormonu Avrupa biyo-sanayisi için kullanılıyor. Özellikle Hollanda ve Alman hayvancılık sektörü üretimini artırmak için bu hormonu kullananıyor.

Esther Ouwehand: “Bu kan çiftliklerinde hayvanlar tam anlamıyla emiliyor ve sistematik istismara uğruyorlar. Yaşananlar kötü bir korku filmi gibi. Atların insanlık dışı kötü muamele görmesini önlemek için PMSG üretimi ve ithalatı bu nedenle yasaklanmalıdır. ”

Hayvanları Koruma Partisinin PMSG’yi yasaklamak için Avrupa Parlementosunda sunduğu soru önergesi geçen yıl Avrupa Parlamentosu’nda çoğunluk tarafından kabul edilmiştir. Bu yasak AB ülkelerinin çoğunluğu ve Avrupa Komisyonu tarafındandan kabul edilirse yürürlüğe girecek. Bu yasağın yürürlüğe girebilmesi için Bakan sekreteri van Dam Brüksel’de elinden geleni yapacağına dair söz verdi. Bu konuda Hayvanları Koruma Partisi yalnız değildir. Online kampanya ağı Avaaz’ın yayınlamış olduğu dilekçe sadece bir hafta içinde 1.5 milyon vatandaşımız tarafından imzalanmış.

State Secretary Martijn van Dam will seek to achieve a European ban on the import of blood of pregnant horses. He promised to do so after questions were raised by MP Esther Ouwehand (Party for the Animals)


At so-called blood farms in Argentina and Uruguay, mares are continuously made pregnant to produce the PMSG hormone. Large amounts of blood are then tapped from the pregnant mares. These horses become extremely thin and weak as a result. The foils are aborted prematurely or are cut out.

The fertility hormone that is produced this way is intended for the European bio-industry. Especially the Dutch and German livestock industry use this hormone to increase their production.

Esther Ouwehand: “The horses at these blood farms are literally drained of blood and are systematically abused. It’s like a bad horror film. Both the production and the import of PMSG must therefore be banned to stop this inhumane abuse of horses.”

The Party for the Animals’ proposal to ban PMSG in Europe was already accepted with a majority of votes in the European Parliament last year. However, the ban can only come into force if a majority of the EU countries and the European Commission agree with the ban. State Secretary Van Dam promised in his reply to MP Esther Ouwehand’s question that he will make every effort in Brussels to enforce the ban.

The Party for the Animals was not alone in its request. In just one week’s time, more than 1.5 million European citizens signed the petition of the online campaign network Avaaz.