'Vejetaryen burger yasağı'nı durdur­mamıza yardımcı olun!


15 Ekim 2020

Avrupa Parlamentosu önümüzdeki hafta, vejetaryen ve bitki bazlı ürünler için "et isimleri" yasağı getirilmesi konusunu oylayacak. Et endüstrisi temsilcileri dünya çapında yıllardır bu konu hakkında yoğun lobi yapmaktalar. Hollanda Hayvanları Koruma Partisi (PvdD), ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde vejeterjan ürünlere “et benzeri isimlerin” verilmesinin suç sayılmasına karşı çıkıyor: böyle bir yasak, yeni buluşların ve bitkisel gıdaların teşvik edilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Avrupa Parlamentosu üyesi Anja Hazekamp, ​​"Bu oylamanın, AB’ye göre iklim, biyolojik çeşitlilik ve sağlık krizleriyle mücadele etmek için daha fazla bitki bazlı bir diyete geçmemiz gereken bir dönemde yapılıyor olması düşündürücü" dedi. Avrupa Parlamentosunu bu yasağı durdurmaya ikna etmemize yardım edin!

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Hollandalı hiciv televizyon programı Zondag met Lubach’ta “et isimleri”nin yasaklanmasının et endüstrisine etkileri üzerinde duruldu.

Adı önemli değil
"Vejetaryen burger", "vegan sosis" veya "sebze burger"; Avrupa Parlamentosu Tarım Komitesine kalırsa, bu isimler yakında kullanılmayacak. Komiteye göre, süt ürünleri ikamelerine "bitkisel yoğurt" gibi isimler verilmesi de yasaklanmalıdır. Bitkisel gıdaların isimlendirilmesinde hayvansal ürünlere yapılan herhangi bir atıf, tüketiciyi yanıltacaktır görüşündeler.

Aralarında STK’lar, bilim insanları ve üreticilerin de bulunduğu yasak karşıtlarına göre ise bu çeşit isimler aslında tüketicilerin daha sürdürülebilir bir seçim yapmalarına yardımcı oluyor. Bitkisel ürünlerin daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir gıda sistemine geçiş için çok önemli olduğuna dikkat çekiyorlar ve mevcut isimlerin hayvansal içerik içermeyen ancak benzer bir tada ve dokuya sahip ürünler olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtiyorlar. Bunun yasaklanması sadece çok paraya mal olmakla ve bitkisel gıda üreticilerine zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda AB'nin iklim ve sürdürülebilirlik politikasına da tamamen zıt düşecektir. Hayvansal ürünler, diyetimizin çevreye en çok zarar veren kısmıdır ve giderek giderek daha fazla uzman, öngörülen iklim hedeflerine ulaşmak için hayvansal ürünlerin tüketiminin sınırlanması gerektiğini savunmaktadır.

Siz de yardım edin!

Siz de Avrupa Parlamentosu’nun sürdürülebilir bitki ürünlerine bu haksız kısıtlamayı dayatmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu dilekçeyi dilekçeyi imzalamak ve AP milletvekillerinin bu teklife (Yasa değişikliği tasarısı 171) karşı oy kullanacakları 20 Ekim'den önce sosyal medya aracılığıyla çevrenizin bilgilenmesini sağlayın. Mesajınızda #StandUpForPlantBased, #RejectTheVeggieBans ve #IAmNotConfused hashtag'lerini kullanın ve Avrupa Parlamentosu'nu etiketleyin. Burada tüm Avrupa Parlamentosu üyelerinin iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

European Alliance for Plant-based Foods’un (Avrupa Bitki Bazlı Gıdalar İttifakı), Avrupa Parlamentosu'nun 20 Ekim'de oylayacağı yasağın yaratacağı sonuçlara ilişkin spotu.

Gelecek bitkilerde
Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde bitkisel temelli gıda sistemine geçişi desteklemektedir. Avrupa Parlamentosu üyesi Anja Hazekamp “Et ve hayvancılık endüstrisi, global iklim değişikliğinin, doğanın yok olmasının, biyolojik çeşitlilik kaybının, hayvanların eziyet çekmesinin, hava kirliliğinin ve sağlığımızda meydana gelen hasarın en büyük nedenlerinden biridir. Mevcut ekilebilir araziyi, et endüstrisindeki hayvanları beslemek yerine insan gıdası üretimi için işleseydik, dört milyar daha fazla boğazı doyurabilirdik. ​​Zamanımızın büyük krizleriyle baş edebilmek için et endüstrisindeki hayvan sayısını önemli ölçüde azaltmalıyız ” diye belirtiyor. “İnsanların süpermarkette alışveriş yaparken daha sürdürülebilir bir seçim yapması mümkün olduğunca kolay hale getirilmelidir. Önerilen yasak buna uymuyor."

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi kurucusu Marianne Thieme, "Vejetaryen Et" elbisesiyle konu hakkındaki tavrını ortaya koyuyor.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi eski parti lideri Marianne Thieme, aynı bakış açısını iki yıl önceki Hollanda meclisi yasama yılının açılışında, Avrupa’da satışta bulunan tüm vejetaryen ve vegan et ürünlerinin isimlerini taşıyan bir ‘Vejetaryen Et’ elbisesi giyerek göstermişti. Thieme, Hollanda ve yurtdışında her gösterimde büyük ilgi çeken #Powerplant belgeselinde bilim adamları, şef aşçılar ve ünlülerle sohbet ederek daha bitki bazlı ve hayvan dostu bir topluma geçişi irdelemişti.

Hayvanları Koruma Partisi, sebze ürünlerine uygulanan vergiyi indirerek ve ete uygulananları artırarak sebze ürünlerinin desteklenmesini teşvik etmek istemekte ve et üretimi ve tanıtımı için ayrılan milyonluk Avrupa sübvansiyonlarını kaldırmayı ve bunları sürdürülebilir tarıma dönüşümde kullanmayı teklif etmektedir. Tüm bunlar, partinin dünya çapındaki kardeş partilerle birlikte gerçekleştirmeye çabaladığı gıda devrimine katkıda bulunacak tedbirlerdir.