AB Parle­mentosu at kanından elde edilen ilaca karşı


14 Mart 2016

Avrupa Parlementosu, gebe atların kanlarından elde edilen Gebe Kısrak Serum Hormonu’nun (PMSG) ithalatını durdurmayı planlıyor. PvdD’nin AB parlementosuna sunduğu yasa değişikliği ile ilgili önerge Parlemento tarafından büyük destek gördü.

9_paarden

Gebe atların kanında bulunan bir hormon olan PMSG, Hollanda ve Almanya hayvan endüstrisinde hayvanların doğurganlığını arttırmak için kullanılıyor. Bu hormonu elde etmek için Arjantin ve Uruguay’daki ‘kan çiftlikleri’ diye nitelenen çiftliklerde sistematik olarak gebe atlardan çok fazla miktarlarda kan alınmaktadır. Hayvan hakları savunucusu örgüt Eyes on Animals son olarak bir çok kötüye kullanma belirlemiştir. Henüz ana karnında olan taylar zamansızca alınmakta veya hayatlarına son verilmektedir. Büyük miktarlarda alınan kan yüzünden anne atlar da çok zayıflamakta ve bitap düşmektedirler.

Bu ilacın üretimi sırasında çok acımasız yollara başvurulduğu için Avrupa’da üretilmesi yasak. Anja Hazenkamp’a göre “Avrupa Parlementosu artık Avrupa dışında üretilen ilaçların üretimi sırasında hayvanlara eziyet söz konusu ise, AB’ye ithalatına izin vermeyecek. Bu çok umut verici bir gelişme. Gebe atlara eziyet edilmesi tolere edilmemeli, ne Avrupa’da ne de Avrupa dışında.

PMSG’nin ithalatının durdurulması ile ilgili iznin verilmesi ve diğer problemli büyükbaş hayvan ilaçları ile ilgili konuları yasalaştırmak artık Avrupa birliği’nin günlük yönetim organı olan Avrupa Komisyonu’nda.

The European Parliament wants to ban the import of the livestock medicine Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG), for which pregnant horses are deprived from their blood. The Party for the Animals’ proposal to amend EU legislation to such extend that PMSG is no longer welcome in Europe was broadly supported by the European Parliament.

9_paarden

PMSG, a hormone made of the blood of pregnant mares, is used in the Dutch and German livestock industry among other countries to improve the reproduction of animals. To produce the hormone, the so-called ‘blood farms’ in Argentina and Uruguay systematically extract large volumes of blood from pregnant mares. Animal welfare foundation Eyes on Animals recently found major abuses in this industry. Unborn foils of blood horses are prematurely aborted or squeezed to death. And the mother horses become very thin and grow weak because of excessive blood extraction.

PMSG production is no longer permitted in Europe because of the cruel method of production. “The European Parliament wants to no longer permit the import of livestock medicine for which animals outside of Europe have been mistreated. Very encouraging. The abuse of pregnant horses is just not acceptable. Not in Europe and not outside of Europe,” said MEP Anja Hazekamp.

It is up to the European Commission, the daily EU government, to accept the European Parliament’s request and to ban the import of PMSG and other problematic livestock medicine.