Yeni bir atılım: Yeni Güney Galler, Avustralya'da hayvanlar üzerinde Zorla Yüzme ve Zorla Duman İnha­lasyon Deneyleri yasak­landı.


27 Mart 2024

Sizlere iyi haberlerim var! Kardeş partimiz Hayvan Adalet Partisi (AJP) sayesinde, hayvanlarda Zorla Yüzme ve Zorla Duman İnhalasyon Deneyleri Yeni Güney Galler'de (NSW) yasaklanacak. AJP Milletvekili Emma Hurst'ün bu testlerin yasaklanması yönündeki önerisi NSW'nin üst meclisinde kabul edildi. "Hayvanlar üzerinde Zorla Yüzme ve Zorla Duman Inhalasyon Deneyleri zalimce, bilim dışı ve gereksizdir ve yakında yasa dışı hale gelecektir" diyor Hurst.

14 Mart 2024'te NSW Parlamentosu Hayvan Araştırmaları Yasağı'nı (Hayvan Araştırmaları Yasağı) kabul etti. Zorla Yüzme Testleri ve Zorla Duman İnhalasyon Deneyleri Kanun Tasarısı 2023, Milletvekili Emma Hurst'ün NSW'de geçirdiği 4. yasa tasarısıdır.

Zorunlu yüzme testlerinde hayvanlar, içi suyla dolu, kaçınılmaz olan kaplara bırakılır. Sıkıntı içindeki hayvanlar öfkeyle kürek çekerek kaçmanın bir yolunu bulmaya ve başını suyun üstünde tutmaya çalışır ve birçok hayvan kazara boğulur.

Zorla duman inhalasyon deneylerinde hayvanlar genellikle sigara dumanının doğrudan yüzlerine pompalandığı küçük plastik tüplere zorlanır. Birçok hayvan, başlarını hareket ettirdiklerinde veya hipotermi yaşadıklarında boğulma nedeniyle ölür. Tekrarlanan duman solunmasından sağ kurtulurlarsa (tipik olarak günde iki kez bir saatten fazla, toplamda 120 defaya kadar maruz kalırlar), organları üzerindeki etkiyi görmek için vücutları sıklıkla açılır.

Bu hayvanlar artık bu kadar zulme maruz kalmayacak. Bu zafer sadece onların değil, zarar görmeden yaşamayı hak eden tüm hayvanların zaferidir.

"Elbette bu alanda çok daha fazla reforma ihtiyaç var ve Hayvan Adalet Partisi, hayvanları korumaya yönelik yasaların çıkmaya devam etmesini sağlamak için kampanya yürütmeye ve hayvanları savunan kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam edecek." diyor Hurst.