Worldlog Week 09 – 2013


25 februari 2013

Wetenschappers vanuit de hele wereld zijn afgelopen weekend in de Verenigde Staten bijeen gekomen om te spreken over vegetarische voeding en de gezondheidsvoordelen die dit heeft voor mensen. Ik gaf afgelopen zaterdag een lezing over wat de Partij voor de Dieren doet om een gezonde plantaardige levensstijl te promoten. Was erg geslaagd!

Iedereen die schrijft of vertelt dat paardenvlees zo gek nog niet is zouden even dit moeten zien:

Deze week heeft mijn collega Esther Ouwehand Kamervragen gesteld over de aanvaringen tussen schepen van dierenwelzijnsorganisatie Sea Shepherd en schepen van illegale Japanse walvisvaarders. Japanse walvisvaarders hebben boten geramd van Sea Shepherd om te voorkomen dat deze de walvisvaarders konden blokkeren. Wij vragen de regering onder andere om bij de Japanse ambassadeur opheldering te vragen over de gang van zaken rond deze aanvaringen. Helemaal gelet op het feit dat de aangevallen schepen van Sea Shepherd onder Nederlandse vlag varen.

De documentaire, gemaakt door ons wetenschappelijk bureau de NGPF, over tien jaar Partij voor de Dieren is nu met Engelse ondertiteling te zien op YouTube. Je kunt ‘m hier bekijken!

In de Engelse krant The Guardian stond een zeer interessant artikel over de grootschalige geheime sponsoring voor ontkenners klimaatprobleem.

Pat Derby, de wereldwijd bekende dierenactivist, is vrijdag 15 februari overleden. Ze was onder andere de oprichter van de Performing Animal Welfare Society en deed fantastisch werk voor het welzijn van dieren. We zullen haar missen!

Onze dappere koe Sjoerdje die we een jaar geleden vrijkochten van de slacht is niet meer. Sjoerdje heeft een prachtig jaar gehad bij Koeienrusthuis De Leemweg waar ze weer helemaal koe kon zijn. Helaas werd ze ziek en overleefde dat niet. Veel dank aan iedereen die zich bekommerd heeft om Sjoerdje!

De Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie tegen dierproeven ‘De Anti Dierproef Coalitie’ is als eerste dierenwelzijnsorganisatie een Europees Burgerinitiatief begonnen. Kijk op http://www.stopvivisection.eu/ voor meer informatie hierover.

Een kort Worldlog deze keer, omdat het krokusreces was. Deze week weer vol aan de bak in de Tweede Kamer! Groet, Marianne

Scientists from around the world gathered in the United States last week to discuss the vegetarian diet and its health benefits for people. Last Saturday, I gave a lecture on what the Party for the Animals is doing to promote a healthy vegetable-based lifestyle. It was a success!

Anyone who maintains that horsemeat is not at all as bad as you might first think should watch this.

This week my colleague Esther Ouwehand submitted parliamentary questions on collisions between the ships of animal rights organization Sea Shepherd and ships of illegal Japanese whalers. The Japanese whalers rammed the boats of Sea Shepherd to prevent them staging a blockade action. We have asked to Dutch government to request clarification from the Japanese ambassador regarding these collisions at sea, particularly given the fact that the Sea Shepherd ships attacked sail under the Dutch flag.

The documentary produced by our scientific bureau NGPF on ten years of the Party for the Animals now has English subtitles and can be viewed on YouTube. This is the link!

British newspaper The Guardian ran a very interesting article on the massive and secret funding of climate change deniers.

Pat Derby, the world-famous animal-rights activist, died on Friday 15 February. She founded the Performing Animal Welfare Society and did fantastic work for animal welfare. She will be missed!

Sjoerdje, the brave cow we saved from the slaughter house last year, is no longer with us. Sjoerdje lived a wonderful year at cow rest home De Leemweg where she could live out the rest of her days as a cow. Unfortunately she succumbed to an illness. We want to thank all those who supported Sjoerdje!

The Dutch anti-vivisection society ‘De Anti Dierproef Coalitie’ is the first animal-welfare organization to launch a European Citizens Initiative. Click on this link http://www.stopvivisection.eu/ to find out more.

My Worldlog is shorter this week owing to the spring parliamentary recess. But this week it’s back to work in the Lower House! Till next week, Marianne