Worldlog 30 mei 2016


30 mei 2016

In mijn vorige Worldlog vertelde ik al dat ik naar Australië was om lezingen te geven, deze lezingentournee heb ik inmiddels afgerond. De Australische dierenrechtenorganisatie Voiceless had mij als oprichter en partijleider van de Partij voor de Dieren uitgenodigd om lezingen te komen geven over onze rol van aanjager in het dierenrechtendebat en de politieke betekenis hiervan. Ik vond het echt een eer dat ik hiervoor gevraagd werd, van 4 tot en met 17 mei heb ik met veel plezier door heel Australië lezingen gegeven op universiteiten en advocatenkantoren. Ik wil het team van Voiceless bedanken voor de fantastische organisatie.

MT lezing sydney

Lezing op de rechtenfaculteit van de Universiteit van Sydney

Zo’n 2000 mensen hebben de afgelopen weken een van mijn 10 lezingen in Australië bijgewoond. Onder de bezoekers waren veel studenten, jonge mensen met de motivatie en ambitie om op te komen voor onze planeet en al haar bewoners. Maar er waren ook enkele bijzondere gasten aanwezig, waaronder filosoof Peter Singer en filantroop en oud-bankier Philip Wollen, die een jaar geleden nog een lezing heeft gegeven bij ons in de Tweede Kamer. En ook John M. Coetzee winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur woonde een lezing bij.

De 2016 Voiceless Animal Law Lecture Series werd georganiseerd door de Australische dierenrechtenorganisatie Voiceless, om aandacht te vragen voor dierenrechten en dierenwelzijn, met het oog op de landelijke verkiezingen die op 2 juli plaats zullen vinden in Australië. We hebben tegenwoordig namelijk ook een zusterpartij in Australië, de Animal Justice Party. Behalve het geven van lezingen heb ik tijdens mijn bezoek aan Australië ook gesproken met diverse leden van de Animal Justice Party. Op dit moment zijn ze al met 1 zetel vertegenwoordigd in de senaat van de Australische staat New South Wales. Hopelijk haalt de partij binnenkort met de landelijke verkiezingen nog meer zetels!

Marianne met kangoeroe

Op de foto met een babykangaroe bij Possumwood.com.au opvang voor gewonde wilde dieren, gerund door Steve Garlick van de Animal Justice Party

Tot de volgende keer en hartelijke groet,

Marianne

In my previous Worldlog I told you that I went to Australia to give some lectures, meanwhile I have finished this lecture tour. The Australian animal rights organisation Voiceless had invited me, as the founder and party leader of the Party for the Animals, to give lectures about our role of booster in the animal rights debate and the political meaning of it. I really felt honoured to be asked to do this, from the 4th until the 17th of May I thoroughly enjoyed giving lectures throughout Australia at universities and law firms. I would like to thank the team of Voiceless for their fantastic organisation.

MT lezing sydney

Lecture at the Faculty of Law at the University of Sydney

Some 2,000 people attended my 10 lectures in Australia over the past few weeks. The attendants included many students, young people who are motivated and ambitious to fight for our planet and all its inhabitants. But there were also some special guests, including philosopher Peter Singer and philanthropist and former banker Philip Wollen, who gave a lecture in our Lower House a few years ago. And also John M. Coetzee, winner of the Nobel prize for Literature attended the lecture.

The 2016 Voiceless Animal Law Lecture Series was organised by the Australian animal rights organisation Voiceless to raise awareness for animal rights and animal welfare with respect to the national elections to be held in Australia on the 2nd of July. Because we now also have a sister party in Australia, the Animal Justice Party. Apart from giving lectures, I also spoke with several members of the Animal Justice Party during my visit to Australia. They currently already hold one seat in the Senate of the Australian state of New South Wales. Hopefully the party will soon gain even more seats in the national elections.

Marianne met kangoeroe

On the photo with a baby kangaroo at the Possumwood.com.au shelter for injured wild animals, run by Steve Garlick of the Animal Justice Party

Until the next time and kind regards,

Marianne