Hoe houden wij onze planeet leefbaar? Kom en ontmoet drie gene­raties planeet­be­schermers!


7 december 2022

We moeten hard aan de slag om de klimaatcrisis te bezweren. Wetenschappers wijzen erop dat er niets minder op het spel staat dan een leefbare toekomst voor de mensheid op deze planeet. En dat het huidige beleid dramatisch tekortschiet. Wat kunnen wij doen om het tij keren? Wat is de meest effectieve aanpak van de klimaatcrisis? Aanstaande zaterdag komen drie ervaringsdeskundigen op het gebied van ecocentrische politiek, jongerenactivisme, belangenbehartiging en juridische actie tegen grote vervuilers zoals Shell, in Brussel bijeen om met het publiek van gedachten te wisselen over de meest urgente en existentiële vraag van onze tijd. Ontmoet parlementslid Christine Teunissen, de jonge milieuactiviste Ariane Giraneza en Donald Pols, directeur van Milieudefensie, in het Steigenberger Wiltcher’s Hotel in het centrum van Brussel, zaterdag 10 december om 20.00 uur! Reserveer nu uw gratis tickets (plaatsen zijn beperkt).

Activistische politici van de wereldwijde ecocentrische politieke dierenrechtenbeweging tijdens de klimaatmars in Glasgow in november vorig jaar (COP26), onder wie Tweede Kamerlid Christine Teunissen en Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren (vooraan, midden).

Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen om een klimaatramp te voorkomen. Dit stellen honderden wetenschappers van het internationale klimaatpanel IPCC in een aantal recente rapporten. Het goede nieuws is: er zijn genoeg effectieve, betaalbare maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken.

Activisme in de politiek brengen
“We hebben meer politici nodig die ook de rol van activist opnemen, en die echt voor duurzaamheid staan”, zegt Christine Teunissen, lid van de Tweede Kamer en waarnemend partijleider van de ecocentrische Partij voor de Dieren – de eerste politieke partij voor dierenrechten in de wereldgeschiedenis die gekozen werd om zitting te nemen in een nationaal parlement. In haar werk zet ze zich voortdurend in voor positieve verandering op gebieden als klimaatrechtvaardigheid, biodiversiteit, ontbossing en internationale handelsovereenkomsten. Vorig jaar was zij een van de officiële vertegenwoordigers van de Tweede Kamer bij de COP26-klimaatconferentie in Glasgow, waar zij ook actie voerde op straat tijdens de Global Day of Action, om aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van de vee-industrie voor de biodiversiteit en ons klimaat. “Het is dankzij de activisten – de mensen die dag in dag uit aandacht vragen voor de klimaatcrisis – dat we nog steeds een kans hebben om het tij te keren. En de Partij voor de Dieren draagt daaraan bij, door activisme in de politiek te brengen.”

De krachten van politiek, rechtspraak en activisme bundelen

Hoe kunnen de krachten van politiek, activisme en gerechtelijke actie zo goed mogelijk worden gebundeld? Christine zal hierover in gesprek gaan met Ariane Giraneza, Donald Pols en het publiek tijdens het speciale openbare evenement 'Speeding Up Positive Change - Three Generations for Climate' dat wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Dag van de Mensen- en Dierenrechten en in het kader van de Animal Politics World Conference 'Taking Political Activism to the Next Level' in Brussel.

De jonge milieuactiviste Ariane Giraneza heeft zich van jongs af aan ingezet om de stem van haar generatie te laten horen in het klimaatdebat. “Ik geloof dat het perspectief van de jeugd onmisbaar is wanneer het gaat over klimaat- en milieuaangelegenheden. Ook al zijn we jong, het is aan ons om de wereld van morgen vorm te geven.” Daarom nam ze vorig jaar als EU-afgevaardigde voor klimaat en milieu deel aan de officiële jeugdparticipatiegroep voor de G7. Ze is ook betrokken bij de Belgische Vrijdaggroep, een denktank van jonge professionals met verschillende achtergronden die nadenken over de grootste uitdagingen voor Generation Y. Ze werkt als Climate Policy Manager bij de milieuorganisatie Bellona Europa. “De grote uitdaging is om ervoor te zorgen dat er naar ons geluisterd wordt door volwassenen en beleidsmakers en dat zij onze ideeën overnemen en daarnaar handelen.”

Milieudefensie-directeur Donald Pols is van een wat oudere generatie en hij zet zich in voor het mobiliseren van mensen voor het klimaat én het betrekken van jongeren bij de milieubeweging. “Milieuorganisaties zijn van oudsher gericht op belangenbehartiging. Dit is aan het veranderen: bij Milieudefensie richten we ons op het mobiliseren van mensen.” Daarmee is Milieudefensie uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke klimaatorganisaties. “Onze strategie is het versnellen van veranderingen door een draagvlak te creëren en de publieke opinie te beïnvloeden.” En, niet te vergeten, door juridische stappen te ondernemen. Donald en zijn collega’s startten de wereldberoemde en succesvolle rechtszaak tegen Shell. Die haalde internationaal de pers en dient vandaag nog als waardevol precedent in klimaatzaken wereldwijd.

Laat je inspireren, neem deel aan de interactieve paneldiscussie!
Dit weekend zal dit drietal spreken over hun ideeën en ervaringen onder leiding van ‘ethical storyteller’ en moderator David Labi, oprichter van het bureau Good Point. U bent van harte uitgenodigd om dit evenement bij te wonen op zaterdag 10 december van 20.00 tot 21.30 uur, met een drankje na afloop, in het Steigenberger Wiltcher’s Hotel, Louizalaan 71, Brussel. Er zal volop gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen, om vragen te stellen en voor ontmoetingen met andere burgers, activisten, politici en deskundigen. Schrijf je nu gratis in! Plaatsen zijn beperkt.

Waar we voor staan

Milieu, klimaat en energie

Gerelateerde organisatie