Weer een succes voor de Engelse Animal Welfare Party


26 februari 2019

Vorige week heeft de Engelse Animal Welfare Party op gemeentelijk niveau een succes behaald. Dankzij Jane Smith, gemeenteraadslid van de Animal Welfare Party, gaat het stadje Alsager een krachtige bestuivingsstrategie inzetten om bestuivingsinsecten te helpen en daarmee de natuurlijke omgeving te verbeteren. Bestuivers zoals bijen en vlinders zijn van groot belang voor onze voedselvoorziening, maar worden momenteel ernstig bedreigd.

De bestuivingsstrategie wordt ‘Bruisend en zoemend Alsager’ genoemd en werd unaniem door de gemeenteraad van Alsager aangenomen door de inspanningen van het Animal Welfare Party-gemeenteraadslid Jane Smith.

Alsager – een stadje in het noordwesten van Engeland – is de eerste stad in de regio die met een eigen krachtig actieplan voor bestuiving komt. Dit betekent dat Alsager lokaal voorloper is in het ontwikkelen en uitvoeren van haar eigen op zichzelf staande actieplan, waarbij in heel Alsager weilanden met wilde bloemen worden aangelegd en er ook wordt samengewerkt met plaatselijke scholen aan plantenprojecten en het insectenleven in lessen op scholen wordt opgenomen.

Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met het minder frequent maaien van bestuivingsvriendelijke grasbermen in de hele stad ter bevordering van wilde bloemen en insecten.


De bloembedden voor bestuivers in Alsager, een door Alsager Urban Wildlife Initiative opgezet project dankzij de gemeentelijke Animal Welfare Party

Jane geeft aan: “In Alsager gaan we het nu op onze eigen manier aanpakken, met onze eigen bestuivingsstrategie voor de stad. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van een plaatselijke gemeenschap die uit geweldige groepen bestaat met mensen die dit soort noodzakelijk werk vrijwillig willen doen. Het is jammer dat het moet, maar we boffen enorm dat het kan.

We zijn weer ergens ‘de eerste’ in en we hopen dat andere steden in het Verenigd Koninkrijk ons zullen volgen – we willen de informatie en ideeën in ieder geval graag delen, zoals we ook al deden met onze egeltunnels, een bepaling die vorig jaar werd aangenomen, waarin meer dan 30 gemeenten ons wilde volgen en ons om informatie vroegen.

Het actieplan voor bestuiving is geweldig nieuws voor de inwoners en natuur van Alsager en ik hoop dat andere mensen naar de inwoners van Alsager kijken, die het belang van bestuivende insecten begrijpen, en van hen kunnen leren, omdat dit probleem eenvoudigweg niet moet worden onderschat.

Ook is dit weer een voorbeeld van wat op gemeentelijke niveau door partijen voor de dieren kan worden bereikt – bestuivers, zo belangrijk als ze zijn – hebben nu eenmaal geen prioriteit bij andere partijen, terwijl wij de onderlinge samenhang van alle soorten dieren begrijpen en hiernaar handelen. Het is weer een fantastisch succes op gemeentelijk niveau voor de Engelse Animal Welfare Party.”

Bestuivers dragen in belangrijke mate bij aan de wereldwijde voedingsproductie, dus hangt hun gezondheid direct samen met het welzijn van mensen en andere dieren. Er zijn alleen al meer dan 20.000 soorten wilde bijeen, plus bijvoorbeeld vele soorten vlinders, vliegen, motten en wespen, die aan bestuiving bijdragen.