Voorstel Partij voor de Dieren over strafbaar stellen ecocide inspi­reert wereldwijd


10 juni 2021

Eind vorig jaar diende de Nederlandse Partij voor de Dieren een uitgebreid voorstel in over het strafbaar stellen van ecocide. Dat voorstel – met casussen van over de hele wereld en een stappenplan met tien concrete maatregelen – is nu ook beschikbaar in het Engels, Frans en Arabisch. De Nederlandse Partij voor de Dieren maakt deel uit van een internationale politieke beweging die de bescherming van de planeet en ál haar bewoners voorop stelt. Door vertalingen beschikbaar te stellen en kennis uit te wisselen, draagt de partij bij aan een groeiende, wereldwijde politieke beweging voor dieren- en mensenrechten, de bescherming van natuur en milieu en eerlijke en duurzame handel.

De Partij voor de Dieren roept regeringen op zich aan te sluiten bij de mondiale beweging voor het strafbaar stellen van ecocide, oftewel de grootschalige beschadiging en vernietiging van ecosystemen door menselijk handelen. Tweede Kamerlid Lammert van Raan van de Nederlandse Partij voor de Dieren diende daarom een voorstel in om onomkeerbare aantasting van de natuurlijke leefwereld nationaal én internationaal strafbaar te stellen. Als dat gebeurt, kan het Internationaal Strafhof in Den Haag regeringsleiders en bestuurders van bedrijven strafrechtelijk vervolgen als zij zich schuldig maken aan ecocide. Deze initiatiefnota is dankzij de nieuwe vertalingen nu breed internationaal beschikbaar.

Van Raan: “Door ons werk internationaal te delen, maken we het initiatiefnemers in andere landen makkelijker om ecocide aan de kaak te stellen. Meer dan ooit groeit het besef dat we op een ramp afstevenen als we onze koers niet snel corrigeren. Als ministers en CEO’s strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor het onherstelbaar aantasten van de leefomgeving, zal dit ze weerhouden van het uitvoeren van activiteiten die schade kunnen toebrengen aan ecosystemen.” De Nederlandse Partij voor de Dieren maakt zich al langer hard voor het erkennen van ecocide als misdaad tegen de vrede, daarin geïnspireerd door advocaat Polly Higgins, bedenker van de term en oprichter van de organisatie Stop Ecocide.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

TEDx-talk van advocaat Polly Higgins over ‘Ecocide, de vijfde misdaad tegen de vrede’ (TEDxExeter).

De nota sluit aan op een recente doorbraak in het Europees Parlement, dat twee weken geleden voorstellen aannam voor het strafbaar stellen van ecocide op internationaal niveau. Mede dankzij de inspanningen van de Europese vertegenwoordiging van de Nederlandse Partij voor de Dieren, wil de Milieucommissie van het Europees Parlement ecocide – waaronder het lozen van giftige stoffen, de uitstoot van broeikasgassen en ontbossing – aanmerken als een internationale misdaad tegen de menselijkheid.

De vertalingen zijn beschikbaar gemaakt door de Animal Politics Foundation, de internationale stichting van de Nederlandse Partij voor de Dieren die is opgericht om de internationale politieke beweging voor dieren, natuur, klimaat en een leefbare planeet te versterken door middel van kennisuitwisseling, training en het leggen van contacten. Mede dankzij deze activiteiten telt de Partij voor de Dieren inmiddels twintig zusterpartijen wereldwijd, met meer dan 150 vertegenwoordigers op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Waar we voor staan

Milieu, klimaat en energie

Gerelateerde organisatie