Virologen waar­schuwen: nieuwe pandemie in de maak in inten­sieve veehou­derij


19 januari 2022

De intensieve pluimvee-industrie vormt een tikkende tijdbom, waarschuwen virologen. Op dit moment heerst in Europa de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit, en ook elders op de wereld maakt het virus slachtoffers onder dieren én mensen. Volgens experts is het een kwestie van tijd voor de ziekte ook van mens op mens kan overspringen. Als dat gebeurt is de volgende epidemie een feit. De Nederlandse Partij voor de Dieren wijst al jaren op de rol van de intensieve veehouderij in het ontstaan en verspreiden van besmettelijke ziekten, en roept de regering opnieuw op maatregelen te nemen om de volksgezondheid te beschermen en het ontstaan van nieuwe pandemieën te voorkomen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Korte documentaire over zoönosen zoals de vogelgriep en COVID-19 en het ontstaan daarvan.

De zeer besmettelijke vogelgriep die op dit moment rondwaart in Europa, Groot-Brittannië, Azië, Noord-Amerika en het Midden-Oosten, heeft al tientallen miljoenen slachtoffers gemaakt onder wilde vogels en vogels in pluimveebedrijven. In Israël bezweken duizenden kraanvogels, in Engeland en elders veroorzaakt het virus ongekend hoge sterfte onder wilde vogels. Sinds de nieuwe uitbraak in het najaar van 2021, hebben overheden wereldwijd meer dan 50 miljoen kippen, eenden, ganzen en kalkoenen op en rond besmette pluimveebedrijven afgemaakt om verdere verspreiding te voorkomen. Nog eens miljarden dieren zitten permanent binnen opgesloten om besmetting te voorkomen, met veel extra dierenleed tot gevolg.

Ook mensen kunnen ziek worden van en soms zelfs overlijden aan de vogelgriep: na eerdere meldingen over het overspringen van het virus van vogels op mensen in Rusland, China en India, bleek onlangs voor het eerst iemand in Zuid-Engeland besmet met de huidige variant. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat een vogelgriep-epidemie onder mensen catastrofaal kan zijn.

Pluimvee-industrie broeinest volgende pandemie
Hoewel de vogelgriep vooralsnog niet of nauwelijks van mens op mens wordt overdragen, kan volgens virologen elk moment een nieuwe variant ontstaan die wél besmettelijk is tussen mensen onderling. En die wordt, zo waarschuwen zij, uitgebroed in steeds meer en steeds grotere grootschalige pluimveebedrijven. De honderdduizenden dicht opeengepakte vogels die worden gefokt en gehouden voor hun eieren, vlees en veren vormen een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van mutaties (veranderingen in het virusdeeltje).

“Zonder de intensieve pluimveehouderij, zou de huidige ernstig ziekmakende vorm van de vogelgriep nooit zijn ontstaan,” vertelt viroloog Thijs Kuiken, een van dé wereldwijde experts op het gebied van het ontstaan van vogelgriep. En er zijn nog maar een paar mutaties nodig voor een virus dat besmettelijk is van mens op mens.

Hét boek dat iedereen moet lezen

Esther Ouwehand, partijleider van de Nederlandse Partij voor de Dieren en auteur van het boek ‘Dieren kunnen de pest krijgen. En dan?’

De Nederlands Partij voor de Dieren hamert dan ook al jaren in het Nederlandse én Europees Parlement op de verantwoordelijkheid van de overheid om de bron van gevaarlijke vogelgriepvirussen aan te pakken en nieuwe zoönosen (infectieziekten zoals COVID-19 die van dieren op mensen overspringen) te voorkomen.

“We lopen onverantwoorde risico’s op nieuwe zoönosen, die pandemieën kunnen veroorzaken waarbij corona nog maar een lachertje bleek. Tenzij we het roer radicaal omgooien. Er is geen tijd te verliezen,” aldus Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. “Ondanks deze risico’s voor de gezondheid, werkt Nederland actief mee aan het opbouwen van de vee-industrie in andere landen: van Rusland tot Marokko. Dat moet stoppen. Alleen het drastisch verlagen van het aantal dieren in de veehouderij, kan onze volksgezondheid, natuur en planeet beschermen,” zo stelde Ouwehand ook vorig jaar al.

Om politici en publiek wakker te schudden en haar oproep kracht bij te zetten, schreef Ouwehand afgelopen jaar het boek ‘Dieren kunnen de pest krijgen. En dan?’ over zoönosen, de toenemende risico’s op nieuwe pandemieën en de oplossingen om die risico’s te verkleinen. Vorige week stuurde zij het boek aan alle nieuwe ministers van de kersverse nieuwe Nederlandse regering. “Omdat pandemieën zoveel impact hebben op onze hele samenleving en alle regeringsdossiers.”

Download hier het gratis e-book!
Het boek van Esther Ouwehand is gratis beschikbaar als e-book in het Engels en binnenkort ook in het Arabisch. De Nederlandse versie is online te bestellen of te koop in de lokale boekhandel.