Haal glyfosaat van de markt! Dringende oproep Partij voor de Dieren in Europa


26 april 2023

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren heeft deze maand een dringende oproep gedaan aan de Europese Commissie om het landbouwgif glyfosaat zo snel mogelijk van de markt te halen. Dat deed zij voorafgaand aan de Brusselse première van de documentaire Into the Weeds over de desastreuze gevolgen van glyfosaat voor gezondheid en milieu en de rechtszaak tegen Monsanto die voormalig tuinman Dewayne ‘Lee’ Johnson won. Dit jaar beslist de Europese Unie over het al dan niet verlengen van toestemming voor dit gevaarlijke landbouwgif.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Trailer van de documentaire Into the Weeds.

Ondanks alle bewijzen dat glyfosaat een gevaar is voor de gezondheid van mensen, dieren en voor ons milieu, is het nog steeds het meest gebruikte landbouwgif ter wereld. Met grote gevolgen, zoals onderzoek én de documentaire laten zien. Volgens rapporten heeft 80% van de mensen in Europa glyfosaat in hun urine. Het kan vruchtbaarheid verminderen en is aantoonbaar kankerverwekkend. Toch wordt het veelvuldig gebruikt als onkruidverdelger, bijvoorbeeld op gewassen waarvan ontbijtgranen worden gemaakt.

De documentaire Into the Weeds volgt voormalig tuinman Dewayne Lee Johnson uit Californië, die kanker kreeg na intensief te hebben gewerkt met glyfosaat. Amerikaanse rechters oordeelden in 2018 en 2020 dat Johnsons kanker inderdaad werd veroorzaakt door glyfosaat. Ook oordeelden de rechters dat glyfosaat-producent Monsanto (inmiddels overgenomen door Bayer) schuldig was aan nalatigheid, omdat het een gevaarlijk product op de markt brengt zonder mensen te waarschuwen dat glyfosaat kanker kan veroorzaken. Johnson woonde de Brusselse première en nabespreking van Into the Weeds zelf bij, samen met filmmaakster Jennifer Baichwal.

"Het is schokkend om te zien hoe ziek Johnson is geworden van dit landbouwgif, maar hij is zeker niet de enige. In totaal zijn er in Amerika bijna honderdduizend vergelijkbare rechtszaken gevoerd, waarbij Monsanto de slachtoffers in totaal 11 miljard dollar aan schikkingen betaalde,” vertelt Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. “Ik maak me zorgen over de gezondheid van boeren en bewoners van plattelandsgebieden, die net als Johnson intensief in contact komen met glyfosaat. Maar ook buiten het platteland is glyfosaat volop aanwezig, bijvoorbeeld op ons voedsel.” Om de alomtegenwoordigheid van de giftige stof onder de aandacht te brengen, nam een groep Europarlementariërs enkele jaren geleden al deel aan een urinetest. Daarbij werd bij alle deelnemers glyfosaat aangetroffen – en wel zeventien keer zoveel als de Europese norm voor glyfosaatresten in drinkwater.

Cruciaal

In veel landbouwgebieden kleuren velden in het voorjaar oranje nadat zij zijn bespoten met glyfosaat om onkruid te verdelgen.

De komende maanden zijn volgens Anja Hazekamp cruciaal. “Voor het eind van dit jaar neemt de Europese Commissie een langetermijnbesluit over glyfosaat. Ik hoop dat de Europese Commissie kennisneemt van de feiten in deze documentaire en doe een dringende oproep aan de Eurocommissaris om dit gevaarlijke landbouwgif zo snel mogelijk te verbannen van ons voedsel, uit het milieu en uit onze leefomgeving.”

De huidige goedkeuring van glyfosaat loopt tot 15 december 2023. Eigenlijk liep die goedkeuring al af in 2022; het Europees Parlement nam in 2017 een resolutie aan waarin het de Europese Commissie opriep om glyfosaat binnen 5 jaar – in 2022 - volledig te verbieden. Toch verlengde de Europese Commissie de goedkeuring afgelopen december opnieuw met een jaar, omdat meer tijd nodig zou zijn voor de Europese risicobeoordeling. De Partij voor de Dieren heeft steeds bezwaar gemaakt tegen verlengingen en nieuwe goedkeuringen van glyfosaat en andere gevaarlijke gifstoffen, en zal dat zo nodig blijven doen.