Inter­na­ti­onale confe­rentie Partij voor de Dieren in Madrid brengt dieren­be­schermers uit 20 landen bij elkaar


10 oktober 2017

Amsterdam, 4 oktober 2017 – De Nederlandse Partij voor de Dieren (PvdD) heeft afgelopen weekend in Madrid, samen met haar Spaanse zusterpartij PACMA, een internationale conferentie georganiseerd over zwerfhondenproblematiek. Vertegenwoordigers van partijen voor de dieren en dierenwelzijnsorganisaties uit 20 landen hebben ervaringen kunnen uitwisselen, met de bedoeling om de situatie voor zwerfhonden wereldwijd te verbeteren.

Tijdens de conferentie, hebben deelnemers uit alle delen van de wereld – van Spanje tot Taiwan, van Georgië tot Australië en van Colombia tot Oman –kennis uitgewisseld en elkaar geïnspireerd om via de politiek tot diervriendelijke oplossingen te komen voor het wereldwijd voorkomende zwerfhondenprobleem.

Senator Christine Teunissen (PvdD): “Wereldwijd zijn er naar schatting circa 600 miljoen zwerfhonden. Nationale en lokale overheden voeren veelal gruwelijk en ineffectief beleid om zwerfhondenpopulaties te beheersen. Honden worden vaak vergiftigd of afgeschoten. Zonder resultaat; de aanwas van de populaties blijft in stand. Wij steunen organisaties en partijen die hier via (lokale) politieke oplossingen verandering in willen brengen. ”

Dierenwelzijnsorganisaties uit verschillende landen deelden ervaringen uit hun eigen land. Zo vertelden vertegenwoordigers van een Oekraïense organisatie over hun innovatieve en betaalbare digitale tool voor registratie en monitoring van zwerfdieren, de zogenaamde “Animal-ID”. De Marokkaanse afgevaardigde Sally Kadaoui toonde haar unieke en succesvolle manier om de lokale gemeenschap in de buurt van de Marokkaanse stad Tanger te betrekken bij het verbeteren van de situatie van zwerfhonden.

Lezing Marianne Thieme
Onderdeel van de conferentie was tevens een lezing van Marianne Thieme. Als oprichter en fractievoorzitter van de Nederlandse PvdD, sprak Thieme in het museum Lázaro Galdiano over de rol van de partij in het aanjagen van het debat over dierenrechten, zowel in Nederland als daarbuiten. Ook sprak ze over de noodzaak van politieke beïnvloeding om de positie van dieren, natuur en milieu te verbeteren. Deze onderwerpen leven zeer in Madrid: de lezing van Thieme was volledig uitverkocht.

Groeiende internationale beweging
De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal stelt, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. De partij boekt electoraal grote successen en heeft inmiddels 53 volksvertegenwoordigers, waaronder vijf in het Nederlandse Parlement, twee in de Nederlandse Senaat en een in het Europees Parlement. Geen enkele Nederlandse politieke partij was ooit zo succesvol als ‘exportproduct’ als de Nederlandse PvdD. Er zijn inmiddels 18 partijen voor dieren wereldwijd. Op zondag 1 oktober, de laatste dag van de conferentie, bleek ook de Portugese partij voor de dieren (Pessoas-Animais-Natureza, kortweg “PAN”) enorme winst te hebben geboekt tijdens de Portugese lokale verkiezingen: de partij behaalde 32 zetels bij lokale verkiezingen en is vertegenwoordigd in 78% van de gemeenten waarin ze deelnam aan de verkiezingen.