Succes Partij voor de Dieren: Euro­par­le­men­ta­riërs willen stop import Argen­tijns paar­den­vlees


1 december 2020

Europarlementariërs uit alle EU-fracties in het Europees Parlement hebben de Europese Commissie vorige week op initiatief van de Partij voor de Dieren opgeroepen om de import van Argentijns paardenvlees per direct stop te zetten. Vlees van gestolen en niet-geoormerkte paarden blijkt op grote schaal via Argentijnse slachthuizen in de voedselketen terecht te komen. Ook is er sprake van grove dierenmishandeling en zorgwekkende hygiënische omstandigheden, zo blijkt uit een nieuw undercoveronderzoek van de Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zürich.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren over de Argentijnse paardenhandel.

“Het is onverantwoord dat we paardenvlees toelaten van gestolen en niet traceerbare dieren, die ook nog eens gruwelijk worden mishandeld,” zegt Anja Hazekamp (Europarlementariër van de Nederlandse Partij voor de Dieren). Zij nam het initiatief voor de oproep, die door vijftig Europarlementariërs werd ondertekend. “Het gebrek aan hygiëne en de verwaarlozing van zieke en gewonde paarden vormen risico’s voor de voedselveiligheid en zijn een potentiële bron voor nieuwe uitbraken van dierziekten en zoönosen. Daarnaast worden er structureel paarden gestolen, zelfs van privé-eigenaren en opvangcentra, waarna de dieren met valse papieren aan slachthuizen worden verkocht. Europa mag niet meewerken aan deze georganiseerde misdaad.”

Europa importeert jaarlijks zo’n tien miljoen kilo paardenvlees uit Argentinië, de grootste exporteur van paardenvlees wereldwijd. Het grootste deel daarvan, zo’n 4 miljoen kilo per jaar, gaat naar Nederland. Andere importeurs zijn Frankrijk, België, Italië en Duitsland, Rusland en Japan. Paardenvlees wordt vaak gebruikt in producten als bitterballen, gehaktstaven, goulash en andere kant-en-klaar producten waarin vlees is verwerkt. “Paardenvlees zit echt in ontzettend veel snacks verborgen. Vaak weten consumenten niet eens dat de producten die ze kopen in de supermarkt of cafetaria gevuld zijn met paardenvlees”, aldus Hazekamp.

De Europarlementariërs wijzen erop dat Europa in 2014 de import van Mexicaans paardenvlees stopzette na soortgelijke bevindingen. De Europese Commissie handelt niet consistent en moet ook de import van Argentijns paardenvlees stoppen, aangezien er sprake is van vergelijkbare omstandigheden, stellen de Europarlementariërs in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie. Officieel onderzoek dat de Europese Commissie eind 2018 in Argentinië liet uitvoeren, bevestigt dat garanties voor de traceerbaarheid en voedselveiligheid van Argentijns paardenvlees ontbreken.

Bloedboerderijen
De Partij voor de Dieren trok al eerder aan de bel over de Zuid-Amerikaanse handel in paarden. Niet alleen de productie van paardenvlees, ook het aftappen van bloed bij drachtige paarden voor het winnen van het vruchtbaarheidshormoon PMSG is ‘big business’ in onder andere Argentinië en Uruguay. Dit hormoon wordt in onder meer de Nederlandse en Duitse vee-industrie gebruikt om fokdieren vruchtbaarder te maken.

Ook op deze zogenaamde bloedboerderijen zijn grote misstanden geconstateerd. Een voorstel van de Partij voor de Dieren om PMSG te verbieden in Europa werd eerder al met een meerderheid aangenomen in het Europees parlement. Maar het verbod kan pas ingaan als een meerderheid van de EU-landen en de Europese Commissie hiermee instemt. “Ook op dit punt zullen wij niet opgeven tot ons doel is bereikt”, aldus Anja Hazekamp.