Kabinet wil nu ook einde handel in paar­den­bloed


6 februari 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam gaat zich inzetten voor een Europees verbod op de import van bloed van zwangere paarden. Dat heeft hij toegezegd naar aanleiding van vragen van Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Op zogenaamde bloedboerderijen in Argentinië en Uruguay worden merries voortdurend zwanger gemaakt voor het verkrijgen van het vruchtbaarheidshormoon PMSG. Van de drachtige dieren wordt vervolgens grote hoeveelheden bloed afgetapt. Hierdoor verzwakken en vermageren deze paarden ernstig. De veulens worden voortijdig geaborteerd of in de baarmoeder doorgeknipt.

Het vruchtbaarheidshormoon dat op deze manier gewonnen wordt, is bestemd voor de Europese bio-industrie. Vooral de Nederlandse en Duitse veesector maken gebruik van dit middel om de productie te verhogen.

Esther Ouwehand: “De paarden op deze bloedboerderijen worden letterlijk leeggezogen en stelselmatig mishandeld. Het lijkt wel een slechte horrorfilm. Zowel de productie als de import van PMSG moeten daarom verboden worden om deze onmenselijke mishandeling van paarden tegen te gaan.”

Een voorstel van de Partij voor de Dieren om PMSG te verbieden in Europa werd vorig jaar al met een meerderheid aangenomen in het Europees parlement. Het verbod kan echter pas ingaan als een meerderheid van de EU-landen en de Europese Commissie hiermee instemt. Staatssecretaris Van Dam heeft in reactie op vragen van Kamerlid Esther Ouwehand toegezegd zich in Brussel sterk maken om het verbod mogelijk te maken.

De Partij voor de Dieren stond niet alleen in haar verzoek. In slechts een week ondertekenden ruim 1,5 miljoen Europese burgers de petitie van online campagnenetwerk Avaaz.

State Secretary Martijn van Dam will seek to achieve a European ban on the import of blood of pregnant horses. He promised to do so after questions were raised by MP Esther Ouwehand (Party for the Animals)


At so-called blood farms in Argentina and Uruguay, mares are continuously made pregnant to produce the PMSG hormone. Large amounts of blood are then tapped from the pregnant mares. These horses become extremely thin and weak as a result. The foils are aborted prematurely or are cut out.

The fertility hormone that is produced this way is intended for the European bio-industry. Especially the Dutch and German livestock industry use this hormone to increase their production.

Esther Ouwehand: “The horses at these blood farms are literally drained of blood and are systematically abused. It’s like a bad horror film. Both the production and the import of PMSG must therefore be banned to stop this inhumane abuse of horses.”

The Party for the Animals’ proposal to ban PMSG in Europe was already accepted with a majority of votes in the European Parliament last year. However, the ban can only come into force if a majority of the EU countries and the European Commission agree with the ban. State Secretary Van Dam promised in his reply to MP Esther Ouwehand’s question that he will make every effort in Brussels to enforce the ban.

The Party for the Animals was not alone in its request. In just one week’s time, more than 1.5 million European citizens signed the petition of the online campaign network Avaaz.