Bescherm jacht­honden, stieren en proef­dieren! Spaanse dieren­rech­ten­partij PACMA leidt verzet tegen ‘bescha­mende’ wet


18 januari 2023

De nieuwe dierenbeschermingswet die in Spanje in de maak is, dreigt de meerderheid van de dieren in het land uit te sluiten en hun bescherming eerder af te zwakken dan te versterken. Wilde dieren, stieren, proefdieren en jachthonden worden in het wetsvoorstel niet beschermd. De Spaanse dierenrechtenpartij PACMA roept de regering op het wetsvoorstel in te trekken en voert actie in het hele land. Ook Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren heeft het zeer wrede lot van jachthonden in Spanje aan de orde gesteld in het Europees Parlement en de Spaanse regering opgeroepen deze dieren niet uit te sluiten.

Protestactie van de Spaanse dierenrechtenpartij PACMA tegen het uitsluiten van jachthonden van de nieuwe dierenbeschermingswet in Spanje.

De nieuwe wet – de eerste landelijke dierenbeschermingswet in Spanje ooit – moet de vele verschillende regionale dierenbeschermingswetten samenbrengen. Dat is hard nodig, benadrukt de Spaanse dierenrechtenpartij PACMA, maar het wetsvoorstel is volgens de partij volstrekt ontoereikend en zelfs een grote stap achteruit voor het overgrote deel van de dieren. Zo beschermt het voorstel alleen huisdieren en wilde dieren in gevangenschap. Wilde dieren en dieren die gebruikt worden voor stierengevechten, experimenten en productiedoeleinden vallen erbuiten. Eind december werd bovendien onder invloed van de jachtlobby een voorstel aangenomen om jachthonden en andere dieren die gebruikt worden bij de jacht, zoals duiven en nertsen, óók van het wetsvoorstel uit te sluiten.

Stop wrede uitbuiting jachthonden!

De Spaanse dierenrechtenpartij heeft zich daarom vanaf het begin fel tegen de wet uitgesproken. Met name het voorstel om jachthonden uit te sluiten stuitte op hevig protest van dierenbeschermers en de partij. Jachthonden in Spanje worden onder wrede omstandigheden gefokt en gehouden en lopen veel gevaar op verwondingen tijdens de jacht. Zo’n 50.000 jachthonden per jaar worden gewond achtergelaten of hardhandig afgemaakt wanneer zij niet langer “van nut zijn” voor de jacht. PACMA voerde de afgelopen maanden dan ook actie tegen het voorstel door middel van demonstraties in het hele land, online oproepen tot het tekenen van een petitie tegen het uitsluiten van deze dieren en brieven aan de Spaanse regering en het Europees Parlement.

Europarlementariër Anja Hazekamp kaartte het lot van de jachthonden in Spanje ook eerder al aan. Als voorzitter van de European Intergroup on Animal Welfare riep zij de Spaanse regering eind 2021 per brief op een einde te maken aan het misbruik van honden en andere dieren voor de jacht en wees zij erop dat deze praktijken lijnrecht ingaan tegen Europese waarden. Ook stelde zij de afgelopen jaren herhaaldelijk vragen in het Europees Parlement over de mishandeling van galgo’s en podenco’s – rassen die veel als jachthond worden gebruikt – in Spanje en riep zij de Europese Commissie druk uit te oefenen op de Spaanse regering. “Galgo’s voelen niet minder dan andere honden, en de manier waarop zij worden behandeld, ligt ver onder de dierenwelzijnsnormen van de EU,” aldus Anja Hazekamp.

Ook nu het voorstel om jachthonden uit te sluiten is aangenomen, is de strijd nog niet gestreden. PACMA gaat onvermoeibaar door met actievoeren en heeft ook in januari demonstraties in het hele land aangekondigd. In een nieuwe brief aan coalitiepartij en initiatiefnemer van het wetsvoorstel Podemos dringt zij erop aan het wetsvoorstel in te trekken. “Zelfs zonder honden die als jachtinstrument worden gebruikt, uit te sluiten, loopt de wet al beschamend achter op regionale wetten die tientallen jaren oud zijn”, aldus PACMA. “Dit is op geen enkele manier de wet die dieren dringend nodig hebben en die de dierenbeweging al tientallen jaren eist.”

Waar we voor staan

Dierenrechten