Partij voor de Dieren pleit voor snelle actie na zoveelste alar­me­rende klimaat­rapport


13 april 2022

Onmiddellijke actie is vereist om een klimaatramp af te wenden, zo stellen de wetenschappers van het klimaatpanel IPCC in het alarmerende rapport dat vorige week verscheen. Er zijn genoeg effectieve, betaalbare maatregelen om de snelle opwarming van de Aarde tot stilstand te brengen, maar die moeten dan wel nu worden genomen. Energiebesparing, duurzamere energie, stoppen met ontbossing en, last but not least, vermindering van de consumptie van vlees en zuivel zijn volgens de wetenschappers nu nodig om te voorkomen dat onze planeet eind deze eeuw met een desastreuze 3,2 graden is opgewarmd. De Partij voor de Dieren en zusterpartijen wereldwijd strijden al jaren voor maatregelen die nu ook in het IPCC-rapport worden genoemd. In een petitie aan wereldleiders die inmiddels door bijna 80.000 mensen is ondertekend, roepen ze op tot een snelle omschakeling naar een gezond, klimaat- en diervriendelijk voedselsysteem.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Parties for the Animals calling for a food revolution at Global Day of Action for Climate Justice in Glasgow during COP26 in november 2021.

‘We staan op een kruispunt. De beslissingen die we nu nemen, kunnen een leefbare toekomst veiligstellen’, aldus het Intergouvernementele Klimaatpanel IPCC bij de presentatie van het rapport. Aan het rapport hebben zo’n 250 wetenschappers wereldwijd gewerkt.

IPCC-wetenschappers lieten in een eerder rapport dit jaar al zien dat miljarden (vaak al kwetsbare) mensen nu al de gevolgen ondervinden van de klimaatcrisis en dat de opwarming van de Aarde er al toe heeft geleid dat ecosystemen verdwijnen, soorten uitsterven en delen van onze planeet onbewoonbaar worden.

Tijd voor actie – nu!
“Ons huis staat in brand”, zei Greta Thunberg al. Maar tot frustratie en wanhoop van steeds meer mensen, is de politieke wil om écht actie te ondernemen tot nu toe volstrekt ontoereikend gebleken. Er wordt zelfs nog steeds méér geld geïnvesteerd in fossiele brandstoffen dan in klimaatmaatregelen, en de intensieve vee-industrie – een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering en ontbossing – wordt nog altijd met miljarden gesubsidieerd.

Geen wonder dat jongeren de VN opriepen de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen, dat honderdduizenden burgers demonstreerden tijdens de mislukte klimaattop in Glasgow en dat inmiddels zelfs wetenschappers de straat op gaan en zich laten arresteren. Zoals zelfs de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres zei: “klimaatactivisten worden soms afgeschilderd als gevaarlijke radicalen, maar de werkelijke gevaarlijke radicalen zijn de landen die de productie van fossiele brandstoffen blijven opvoeren.”

Activisten in de politiek

De Partij voor de Dieren en de Animal Welfare Party tijdens de klimaatmarsen in Glasgow in november (COP26).

‘We hebben meer activistische politici nodig, die écht voor duurzaamheid staan’, zegt parlementariër Christine Teunissen van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Samen met PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp en haar collega’s van de Britse Animal Welfare Party demonstreerde zij afgelopen november in Glasgow tijdens de Global Day of Action en sprak zij tijdens de COP26 Klimaattop op de mini-conferentie ‘Food Revolution to tackle the Climate Crisis’ over wat de politiek kan doen om de klimaatcrisis aan te pakken.

Hun boodschap: om de klimaat-, biodiversiteits- en gezondheidscrises aan te pakken, moeten we stoppen met investeren in de vee-industrie. "De vee-industrie veroorzaakt meer uitstoot van broeikasgassen dan alle auto's, schepen, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen bij elkaar. Er is geen manier om zero-emissie te garanderen zonder de vee-industrie aan te pakken", legt Hazekamp uit.

Stop ontbossing, energieverspilling en de intensieve veehouderij

Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren Lammert van Raan vraagt aandacht voor de Klimaatwet 1.5.

Ook binnen de politiek strijdt de Partij voor de Dieren al jaren voor klimaatactie. Vorig jaar diende ze de Klimaatwet 1.5 in om de regering te dwingen de klimaatcrisis daadwerkelijk als een crisis te behandelen. Datzelfde jaar erkende het Europees Parlement dankzij een initiatief van de Partij voor de Dieren de noodzaak om de vee-industrie aan te pakken om de klimaat- en biodiversiteitscrises effectief te bestrijden. Een doorbraak.

Ook nu het dreigende graantekort als gevolg van de oorlog in Oekraïne dreigt te worden aangegrepen om plannen tot verduurzaming van de landbouw op de lange baan te schuiven, blijft de Partij voor de Dieren de vinger aan de pols houden. Juist nú zouden we de transitie naar een groene landbouw moeten versnellen en mensen moeten voeden in plaats van voedsel te verspillen aan het in stand houden van de intensieve veehouderij, schrijven partijleider Esther Ouwehand en Europarlementariër Anja Hazekamp.