Grote door­braken tegen dieren­mis­han­deling dankzij Partij voor de Dieren


24 mei 2023

Een levenslang houdverbod bij ernstige dierenmishandeling, hogere maximumstraffen voor dierenbeulen en een verbod op het zelf doden van huisdieren. Met deze drie aangenomen wetswijzigingen bereikte de Nederlandse Partij voor de Dieren vorige week een enorme doorbraak in de aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing. “Eindelijk, eindelijk, eindelijk kunnen we dieren beter beschermen tegen dierenbeulen en horrorfokkers. Daar hebben we jaren hard voor geknokt”, aldus Frank Wassenberg, lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren.

Honden in een broodfokkerij in Nederland, foto: House of Animals.

“Dierenmishandeling kan niet hard genoeg worden aangepakt. De wetgeving bood onvoldoende mogelijkheden daartoe, maar dat hebben we vandaag veranderd”, stelt Frank Wassenberg. Met de aangenomen wetswijzigingen kan een rechter straks een levenslang houdverbod en gebiedsverbod opleggen. “Dan moet je denken aan daders die zich schuldig hebben gemaakt aan puur sadisme of aan marteling van dieren. Of aan daders die op gruwelijke wijze dieren hebben omgebracht, of die grote aantallen dieren langdurig, systematisch en ernstig hebben verwaarloosd. Tegen deze daders moeten dieren echt in bescherming genomen worden, levenslang, omdat de kans op herhaling heel groot is en het leed niet te overzien”, aldus Wassenberg.

Zwaardere straffen

Ook kunnen dierenbeulen - zowel particuliere als bedrijfsmatige houders van dieren die dieren mishandelen of verwaarlozen - straks hogere straffen opgelegd krijgen. De maximum gevangenisstraf voor ernstige misdrijven gaat van drie naar vijf jaar en die voor minder ernstige delicten van zes maanden naar één jaar. Ook de geldboete gaat in beide gevallen omhoog. Wassenberg: “Het kan niet zo zijn dat een eenvoudige diefstal zwaarder kan worden bestraft dan het mishandelen en doden van een dier.”

Zelf doden van huisdier verboden

Dankzij de derde aangenomen wetswijziging komt er een verbod op het zelf doden van gehouden zoogdieren. Voor honden, katten en ganzen was dat al verboden en dat gaat nu ook gelden voor andere als huisdier gehouden zoogdieren. “Het is niet uit te leggen dat het op dit moment wel mogelijk is een dierenbeul te vervolgen die een nest jonge hondjes in een met stenen verzwaarde sporttas de sloot ingooit, maar niet om hetzelfde te doen wanneer dit gebeurt met een nest jonge cavia’s”, licht Wassenberg de noodzaak van deze wetswijziging toe.

Nu kan justitie alleen optreden als bewezen kan worden dat een dier bij het doden heeft geleden. “Dat is voor de politie veel te ingewikkeld en tijdrovend, waardoor daders in de praktijk vrijwel nooit kunnen worden vervolgd, zelfs niet als ze in beeld zijn bij de politie. Dierenbeulen ontlopen zo vaak veel te gemakkelijk hun straf.”

Bovendien kan de nieuwe wetgeving voorkomen dat fokkers van gezelschapsdieren gezonde dieren als cavia’s, hamsters of konijnen doden, omdat de dieren niet de gewenste kleur of geslacht hebben. Dat gebeurt onder de huidige wet stelselmatig.

“Dieren zijn geen dingen, maar wezens met gevoel”, zegt Wassenberg. “Het zijn extra kwetsbare slachtoffers die zichzelf niet kunnen beschermen. Daarom is het aan ons, aan de Tweede Kamer als medewetgever, om de rechter de mogelijkheid te bieden om die dieren beter te beschermen.”

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie