Over­winning voor egels dankzij Britse Animal Welfare Party


4 juli 2018

De Britse Partij voor de Dieren, de Animal Welfare Party (AWP), heeft een duurzame overwinning voor egels behaald. Een motie van Jane Smith, gemeenteraadslid voor de AWP, om in alle nieuwe planningsaanvragen een bepaling over egelvriendelijke omheiningen op te nemen, werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Alsager in Cheshire. Deze maatregel is hard nodig, want de egelpopulatie in Groot-Brittannië maakt een ernstige achteruitgang door.

In landbouwgebieden wordt de egel vooral bedreigd door te weinig voeding als gevolg van intensieve landbouwmethoden. Door de manier waarop we landbouw bedrijven neemt onze plantendiversiteit af, waardoor er steeds minder wormen, slakken, oorwurmen, miljoenpoten, rupsen en kevers zijn. In stedelijke gebieden is, naast de verandering van voorsteden van groen naar grijs, de opdeling van het leefgebied door diverse omheiningen en infrastructuur het grootste probleem.

Gemeenteraadslid Smith, zowel de allereerste vertegenwoordiger van de AWP in de lokale politiek als plaatsvervangend partijleider van de partij, stelde voor dat de gemeenteraad in alle nieuwe planningsaanvragen aandringt op natuurlijke omheiningen. Als dat niet lukt, dan moeten alle dichte muren en omheiningen voorzien zijn van ecopassages, waardoor egels en andere kleine dieren tussen verschillende natuurgebieden kunnen migreren op zoek naar voedsel, partners en nestplaatsen. De bepaling is van toepassing op alle nieuwe aanvragen, van eengezinswoningen tot grote woonwijken en werkgelegenheidsgebieden.


Egelvriendelijke schutting

“Ecologische verbindingszones zijn van essentieel belang in een humaan en duurzaam planningssysteem,” zegt Smith. “Met name de egelpopulatie heeft vreselijk geleden onder de dichte omheiningen om tuinen, waardoor ze niet vrij kunnen bewegen tussen open gebieden. Alleen in de afgelopen tien jaar hebben we in het Verenigd Koninkrijk al ongeveer een derde van de egels verloren. Door aan te dringen op natuurlijke omheiningen of ecopassages helpen we niet alleen huidige en toekomstige generaties egels, maar ook vele andere wilde dieren en vogels: een kleine en goedkope maatregel, maar met een enorme impact.

Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van hoe echte verandering voor dieren kan worden verwezenlijkt op het meest lokale niveau van de politiek. Ik geloof dat er in de menselijke besluitvorming een stem moet zijn die de belangen van dieren vertegenwoordigt, aangezien zoveel van onze acties invloed hebben op het leven en leefgebied van dieren. Ik ben erg trots dat ik als gemeenteraadslid voor de AWP lokaal een groot verschil kan maken voor egels, en ik hoop van harte dat, nu we een precedent hebben geschept, andere gemeenteraden ons voorbeeld zullen volgen.”


Ecopassage in een muur

Sinds de motie van Smith is aangenomen, hebben maar liefst 21 andere gemeenteraden en stadsbesturen informatie aangevraagd om in hun eigen gemeente een voorstel te doen voor hetzelfde initiatief. Daarnaast is de Animal Welfare Party benaderd door ruim honderd dierenwelzijnsorganisaties en dierenbeschermers die nu hopen bij hun eigen gemeenteraad te lobbyen en zo het voorbeeld van Alsager te volgen.