Van ego naar eco: Amsterdam omarmt duurzame systeem­ver­an­dering met een nieuw econo­misch model


21 april 2020

Als eerste stad ter wereld heeft Amsterdam twee weken geleden het model van de donuteconomie - ontwikkeld door econome Kate Raworth - officieel als uitgangspunt aanvaard voor haar beleid. De Partij voor de Dieren ziet dit als een duidelijk teken dat haar idealen terrein winnen: "Het donutmodel van Kate Raworth sluit perfect aan bij ons standpunt dat economische groei niet de oplossing is maar het probleem en dat we naar een systeem toe moeten dat de grenzen van wat de planeet aankan niet overschrijdt. We zijn blij dat onze inspanningen om het donutmodel in de Nederlandse politiek te introduceren vrucht beginnen af te werpen."

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Econoom Kate Raworth legt uit hoe we een echt duurzaam economisch model kunnen ontwikkelen.

Raworth' model van de donuteconomie is een baanbrekend alternatief voor het huidige, niet duurzame groeimodel. Het is een leidraad voor hoe landen, hoofdsteden en mensen kunnen floreren binnen de grenzen van de planeet. De binnenste ring van de donut geeft de minimale voorwaarden voor een goed leven aan, op basis van de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. De buitenste ring geeft het ecologische plafond weer zoals dat door wetenschappers is vastgesteld. Economische activiteit zou als doel moeten hebben iedereen in zijn of haar kernbehoeften te voorzien bínnen de middelen en mogelijkheden van de planeet.

Introductie van de donut in Nederland
In juni 2018 nodigde de Partij voor de Dieren Kate Raworth - als econoom verbonden aan het Environmental Change Institute van de Universiteit van Oxford en auteur van de bestseller Donut Economie: In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw - uit om een toespraak te houden in de Tweede Kamer. Marianne Thieme, destijds leider van de Partij voor de Dieren: "Het is van groot belang dat de Tweede Kamer gaat nadenken over alternatieven voor ons huidige economische systeem. Kate Raworth pleit in haar boek voor een planeetbrede visie op de economie, waarin de ecologische grenzen van onze aarde worden gerespecteerd en een samenleving mogelijk is met zorg voor de kwetsbaarsten. Daarom hebben we deze bijeenkomst georganiseerd, zodat zoveel mogelijk politici bekend raken met de donuteconomie van Raworth."

Marianne Thieme, oprichtster van de Partij voor de Dieren praat met Kate Raworth.

Sindsdien heeft Kate Raworth samengewerkt met ambtenaren, ondernemingen en andere innovatieve spelers in de gemeente Amsterdam om haar mondiale concept van de donuteconomie uit te werken tot een praktisch instrument dat op lokaal niveau kan worden toegepast om een duurzaam Amsterdam vorm te geven dat goed is voor stadsbewoners én voor de planeet. Zoals Raworth schreef bij de lancering op 8 april: "Vandaag lanceren we de Amsterdam City Doughnut - een holistisch instrument waarmee we de plek waar we wonen en de toekomst opnieuw kunnen vormgeven. In deze tijd van crisis hopen we hiermee anderen te inspireren, waar ook ter wereld."

De Partij voor de Dieren, die sinds 2010 is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Amsterdam, verwelkomt de ‘stadsdonut’ als een belangrijke stap in de richting van duurzaam beleid. "Net als bij al het andere beleid blijven we de manier waarop het model wordt uitgewerkt en uitgevoerd kritisch volgen om te zien of die ook echt bijdraagt aan een bloeiende lokale economie binnen de sociale en ecologische grenzen."

Waar we voor staan

Economie

Gerelateerde organisatie