Esthers Blog: Op naar een groener en dier­vrien­de­lijker 2021


16 december 2020

De tijd van feestdagen en de jaarwisseling nadert. Dat is voor veel mensen een tijd voor reflectie en een tijd waarin ze zich voornemen om volgend jaar sommige dingen in hun leven te veranderen. Ook de politiek hier in Nederland kan vanaf 18 december tijdens het winterreces de tijd nemen om te reflecteren. Dat is broodnodig, want zoals ik al begin 2020 schreef: de wereld staat op een kantelpunt en de komende jaren worden allesbepalend. De coronacrisis heeft een flinke stempel gedrukt op 2020, maar heeft ook laten zien dat we veel problemen in de toekomst kunnen voorkomen door anders om te gaan met dieren en natuur.

Andere omgang met dieren

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Documentaire Dominion met ondertiteling in 30 talen.

In een van mijn laatst debatten heb ik weer aandacht gevraagd voor het lot van de miljarden dieren die worden misbruikt en gedood voor o.a. onze veeindustrie en onze kledingindustrie (bont, leer, etc.). Wereldwijd worden ongeveer 134.000 dieren per minuut gefokt, misbruikt en gedood. Als je daar meer over wilt weten, kijk vooral naar de indrukkende documentaire Dominion.

Gelukkig maken steeds meer mensen de keuze om dit systeem niet langer te steunen. Ze zien dat onze huidige omgang met dieren ingaat tegen onze menselijke waardigheid. Steeds meer mensen over de hele wereld kiezen daarom voor plantaardige producten. Aangemoedigd door organisaties zoals Lebanese Vegans (Libanon), waar we afgelopen zaterdag ook een prachtige webinar mee hebben georganiseerd.

Heel veel dierenleed uit de mode- en veeindustrie blijft nog verborgen. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer mensen zouden stoppen met het kopen van dierlijke producten zoals vlees en zuivel, als onze overheden zouden zorgen voor maximale transparantie. Als ze eerlijk zouden laten zien wat er allemaal gebeurt met dieren en hoe ontzettend veel negatieve impact dat heeft op onze leefomgeving en onze gezondheid.

Nu wordt juist veel belastinggeld van burgers ingezet om misleidende reclame te maken voor dierlijke producten. Dit terwijl de maatschappelijk kosten van de veeindustrie gigantisch zijn. Voor de Nederlandse belastingbetaler komen die kosten neer op ongeveer 6,5 miljard euro per jaar. Door over te stappen naar een plantaardig voedselsysteem, kunnen we dus niet alleen heel veel dierenleed en milieuproblemen, maar ook geld besparen. Een mooi voornemen dus voor 2021!

Mocht je in 2021 willen proberen meer plantaardig te eten, dan kan je hier fijne recepten vinden en je aanmelden voor een ‘challenge’ waarin je 22 dagen probeert om plantaardig te eten. En als je wilt weten waarom dat geen slecht plan is voor je gezondheid, kijk dan deze feestdagen bijvoorbeeld naar de documentaire Game Changers.

Goede voornemens voor overheden

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Campagne Fight for 1 point 5 van Fridays for Future.

De wereld kampt met verschillende crises. Overal ter wereld komen burgers in actie om dat te veranderen. Zo is er de internationale “Fridays For Future”-beweging waarin veel jongeren (zoals Greta Thunberg) actievoeren en eisen dat overheden hun toekomst eindelijk gaan beschermen. Zie hier voor de acties in jouw land. Een van de meest recente acties is de actie Fight for 1 point 5, bedoeld om regeringen onder druk te zetten te doen wat nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, zoals afgesproken in het Parijsakkoord. Mooi om te zien hoe jongeren wél verantwoordelijkheid nemen!

Overheden in rijke landen zoals Nederland zouden snel veel meer moeten doen om de destructie van onze natuur, wateren, vruchtbare bodem en alle andere zaken die van levensbelang zijn te voorkomen. Het zijn namelijk zulke landen die het grootste deel van de aarde hebben uitgeput en die nog steeds grote vervuilende bedrijven steunen.

Partij voor de Dieren blijft er daarom bij de Nederlandse regering op aandringen om te stoppen met o.a. investeringen in de verspillende, vervuilende veeindustrie en in fossiele bedrijven. Het geld zou juist geïnvesteerd moeten worden in gezondheid van mensen en dieren, in klimaatwinst, natuur en in duurzame werkgelegenheid. Zo hebben we deze maand de Nederlandse regering gevraagd om niet nog 10 miljoen euro te besteden voor de fossiele energie op het eiland Bonaire. Daar heeft de olie-industrie er juist een grote rotzooi van gemaakt. We pleitten voor het investeren in schone energie, want juist het klimaat op en rond Bonaire biedt veel kansen voor zon- en windenergie.

Afgelopen week kwam de organisatie Eyes on Animals weer met horrorbeelden naar buiten die laten zien wat er gebeurt met kalfjes die o.a. vanuit Nederland, via landen als Spanje, naar bijvoorbeeld Libanon levend worden versleept. Er is sprake van ernstig dierenleed en marteling. Dit soort praktijken zijn geen uitzondering. Toch investeert de Nederlandse overheid veel geld in het steunen van zulke verschrikkelijke transporten met levende dieren. Zelfs zwangere koeien worden met financiële steun van de overheid naar landen als Rusland versleept. Dit jaar steunde de Nederlandse overheid ook een pluimveeproject in Egypte.

Zo promoten rijke landen dus dierenleed, vervuiling, wateruitputting, en natuurafbraak in landen die al kwetsbaar zijn. Wij doen er alles aan om dat te stoppen.

Ook hebben we er afgelopen maand weer voor gepleit dat natuurvernietiging als misdrijf wordt erkend en ecocide dus strafbaar wordt gesteld. Daarmee zouden CEO's en overheidsfunctionarissen die met hun beleid het milieu ernstige schade toebrengen, in internationaal verband vervolgd kunnen worden. We komen binnenkort met een uitgebreid voorstel daarover!

Dit is mijn laatste blog van 2020. Namens ons Partij voor de Dieren-team, wens ik jullie allemaal liefdevolle, vreedzame en diervriendelijke feestdagen toe.

Ik zie jullie weer in 2021, waarin we weer samen vol frisse moed voor positieve verandering gaan vechten.

Esther Ouwehand
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren