Esthers Blog: Eman­ci­pa­tie­strijd gaat door


5 november 2019

Begin oktober nam onze oprichter Marianne Thieme, na 13 jaar, afscheid van de Nederlandse Tweede Kamer. Zij gaat zich nu buiten de Kamer inzetten voor onze idealen. Voor nu neem ik haar taken als fractievoorzitter over. Dat betekent dat ik ook de maandelijks internationale blogs zal schrijven. Ik verheug me erop om via deze blogs contact te houden met de groeiende groep mensen die zich overal ter wereld inzetten voor natuur, dieren en milieu!

Oktober was een roerige maand. Opnieuw bleek dat het landbouwbeleid in Nederland één groot treurspel is. Onder andere door onze onhoudbaar grote vee-industrie, heeft Nederland last van een stikstofoverschot, wat grote schade brengt aan de gezondheid van mensen, dieren en natuur. De overheid heeft dit stikstofprobleem met een juridisch trucje proberen op te lossen, maar de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland heeft dat trucje onlangs van tafel geveegd. Nu is heel Nederland in rep en roer, omdat ook ons land zich, na jaren van wanbeleid, echt aan de Europese natuurbeschermingsregels moet houden.

De overheid weet al twintig jaar dat het aantal dieren in de veehouderij met minstens 50% moet krimpen, maar had geen lef om door te pakken. Boeren, dieren en natuur wachten al lang op een minister die de moed heeft de landbouw weg te halen van het doodlopende spoor van gif en schaalvergroting waarin iedereen gevangen zit. De Partij voor de Dieren heeft daarom weer ingebracht dat de veehouderij snel moet krimpen en dat we boeren moeten helpen om te schakelen naar de gezonde, regionale, diervriendelijke landbouw die wél toekomstbestendig is.

Esther Ouwehand, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren.

Bij de Europese Commissie hebben we aangedrongen om na te gaan of de zwakkere stikstofnormen in landen als België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken schadelijk zijn voor de natuur. Als blijkt dat ook die landen Europese normen rond natuurbescherming overtreden, moeten ook zij aangesproken worden.

Verder hebben we een breed spectrum aan maatregelen voorgesteld om het stikstofprobleem aan te pakken. De luchtvaart moet krimpen, de import van veevoer uit Zuid-Amerika moet stoppen, er moet een einde komen aan subsidies voor verbranding van bomen in biomassacentrales en we moeten de maximum snelheid verlagen.

De aanhouder wint uiteindelijk. Dat hebben we afgelopen maand laten zien door in het Europees Parlement de afzwakking van de bijenrichtsnoer, een plan om bijen te beschermen, te voorkomen. De Europese Unie moet nu niet de belangen van de giflobby dienen, maar die van bijen en andere insecten. Bovendien komt er eindelijk een verbod op het gevaarlijke landbouwgif thiacloprid!

Na de niet-aflatende strijd van de Partij voor de Dieren werd ook een Europese lening van 100 miljoen euro (!) voor de Oekraïense plofkippengigant MHP definitief afgeblazen. Dus géén nieuwe dierfabrieken in Oekraïne en Slovenië! Dat scheelt veel ellende, niet alleen voor miljoenen kippen, maar ook voor omwonenden van zo’n gigastal.

Animal Protection Party of Canada.

In dezelfde maand zorgde onze Canadese zusterpartij (Animal Protection Party of Canada) met haar deelname aan de federale verkiezingen voor opschudding. Alle kandidaten waren vegan en wisten het belangrijke verhaal over wat we de dieren en onze leefomgeving aandoen goed voor het voetlicht te brengen.

Samen lopen we voorop in een nieuwe emancipatiestrijd die uiteindelijk zal winnen. Zo verzetten we ons samen met onze Canadese zusterpartij tegen destructieve handelsverdragen zoals CETA, een verdrag dat natuur, dierenwelzijn en milieu in gevaar brengt. Op ons initiatief is daar aanstaande woensdag een hoorzitting over. Wij hebben inmiddels bijna de meerderheid van de parlementariërs mee gekregen in het verzet tegen CETA. Wordt dus spannend bij de stemmingen!

Tot de volgende keer.

Esther