Esthers Blog - Overal ter wereld strijden mensen voor bescherming dieren en natuur


1 juni 2022

Afgelopen maand heeft laten zien dat er wereldwijd steeds meer mensen opstaan om natuur, milieu en dieren te beschermen. Zij begrijpen dat het lot van de dieren verbonden is aan dat van ons: een veiliger wereld voor dieren is een veiliger wereld voor mensen. Een sterke natuur en een gezond milieu zijn letterlijk van levensbelang. In plaats van die te beschermen, geven overheden in veel landen alle ruimte aan grote bedrijven om onze leefomgeving te vernietigen. Daar komen steeds meer burgers tegen in verzet. En met succes!

Zo hebben Nepalese burgers een rechtszaak gewonnen tegen hun regering die van plan was om een internationaal vliegveld ter grootte van meer dan 11.000 voetbalvelden te bouwen. Daarvoor zouden ongeveer 2,5 miljoen bomen in de regio van Nijgadh moeten worden gekapt. De gevolgen voor het milieu, biodiversiteit, wilde dieren en de lokale bevolking zouden desastreus zijn. Gelukkig heeft de hoogste rechter van Nepal nu bepaald dat de plannen van de regering daar niet door mogen gaan. Wat een belangrijke overwinning voor de dappere natuurstrijders in Nepal!

Daarnaast heeft Ecuador in een historische rechtszaak als eerste land ter wereld wettelijke rechten toegekend aan individuele wilde dieren. De dieren worden vanaf nu gezien als rechtspersoon en krijgen het recht om niet bejaagd, gevangen of verhandeld te worden. Eerder heeft Ecuador als eerste ter wereld de rechten van de natuur geborgd in haar grondwet. Ook de Partij voor de Dieren pleit samen met onze zusterpartijen wereldwijd om dieren en natuur rechten te geven en hun bescherming in de grondwet op te nemen. Dat is de beste manier om weerstand te bieden aan de almacht van grote vervuilende bedrijven.

Eerder heeft de Partij voor de Dieren in het Nederlandse parlement ook een voorstel ingediend om grootschalige beschadiging en vernietiging van ecosystemen, ecocide, strafbaar te stellen. Als dat gebeurt, dan kunnen regeringsleiders en bestuurders van bedrijven strafrechtelijk vervolgd worden als zij zich schuldig maken aan de vernietiging van onze natuur.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Korte video van National Geographic over de Akashinga-vrouwen, geproduceerd door de wereldberoemde filmmaker James Cameron.

En wist je dat er in Zimbabwe een groeiend team van vrouwelijke boswachters bestaat dat het doden (stroperij) van wilde dieren zoals olifanten in het land met succes probeert te stoppen? Ze heten toepasselijk ‘de dapperen’ (Akashinga). Ze werken de-escalerend en samen met lokale gemeenschappen om dieren en natuur te beschermen. De baan verdient goed, waardoor de vrouwen in een betere positie komen en van daaruit kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor hun families. Hun moedige werk doen deze Akashinga-vrouwen op een volledig plantaardig dieet! Logisch, want dieren beschermen betekent ook dat je ze niet gaat opeten.

Afgelopen maand hebben verschillende organisaties en dierenbeschermers uit Albanië en Kosovo een conferentie georganiseerd, waarin ze gezamenlijk pleitten voor betere wetgeving en sterkere handhaving om dieren te beschermen. De conferentie was het initiatief van het Albanese Instituut voor Milieubeleid (IEP) en werd met veel belangstelling door de pers ontvangen. Ik ben blij dat onze internationale stichting Animal Politics Foundation deze belangrijke conferentie heeft kunnen ondersteunen. Mijn collega-Tweede Kamerlid Christine Teunissen gaf ook een korte lezing via een onlineverbinding, waarin ze benadrukte hoe belangrijk het is dat we juist in deze tijd van klimaat- en biodiversiteitscrises met meer respect omgaan met dieren en onze leefomgeving.

Ten slotte nog goed nieuws uit Groot-Brittannië: daar kiezen ook steeds meer boeren om te stoppen met veehouderij en over te schakelen naar bijvoorbeeld veganistische landbouw. Vorig jaar hadden wij de eer om Rebecca Knowles als spreker te ontvangen bij ons side-event tijdens de internationaal klimaatconferentie COP26 in Glasgow. Ze is oprichter van Farmers for Stock-Free Farming en helpt boeren de transitie te maken naar een landbouwsysteem waarvoor geen dieren gebruikt en gedood hoeven te worden. Fantastisch!

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Rebecca Knowles legt tijdens het COP26 side-event van de Partij voor de Dieren uit waarom een omslag naar plantaardige landbouw beter is voor onze planeet en de boeren.

Tot volgende maand!

Esther Ouwehand
Partijleider Nederlandse Partij voor de Dieren