Winst in parle­ments­ver­kie­zingen voor Neder­landse Partij voor de Dieren: 6 zetels!


24 maart 2021

Na een spannende verkiezingscampagne, die vanwege de lockdown grotendeels online moest worden gevoerd, heeft de Nederlandse Partij voor de Dieren vorige week zes zetels behaald in de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement. Een groei van 20% ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van vier jaar geleden. Partijleider Ouwehand: ‘De Partij voor de Dieren is de enige partij die voor een radicale systeemverandering pleit, en dat hebben steeds meer kiezers omarmd, we groeien door en dat is precies de bedoeling!’ Ook in buurland Duitsland en elders blijft de dierenrechten- en milieubeweging in de politiek gestaag groeien.

De nieuwe Tweede-Kamerfractie van de Partij voor de Dieren op het Binnenhof in Den Haag, waar het Nederlandse parlement zetelt.

De Partij voor de Dieren heeft met zes zetels de beste verkiezingsuitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen ooit behaald. ‘Dat geeft ons een heel ruim mandaat om de aanjager te blijven van fundamentele koerswijziging in de Kamer, om echt de klimaat- en biodiversiteitscrisis op te lossen, om eindelijk het aantal dieren in de veehouderij fors te gaan krimpen,’ aldus partijleider Esther Ouwehand. ‘Het allerbelangrijkste is dat de Aarde leefbaar blijft voor mens en dier. Heel veel kiezers hebben gezegd: ja, dat moeten we doen. Daarom zijn we gegroeid en daar zijn we heel blij mee.’

Voor de coalitieonderhandelingen over het te vormen kabinet heeft de Partij voor de Dieren aangegeven met alle partijen te willen samenwerken ‘die met ons de klimaatcrisis willen stoppen.’ Maar: ‘Als ze blijven hangen in symptoombestrijding houdt het op.’ En: ‘We moeten de komende periode echt die omslag maken naar een duurzame landbouw en boeren helpen omschakelen naar een landbouw die houdbaar is in de toekomst.’

Internationale opmars
Ook de Duitse Mensch Umwelt Tierschutzpartei kreeg er vorige week vier zetels bij in de gemeenteraadsverkiezingen in deelstaat Hessen, en ook elders in het land groeide het aantal kiezers. Zowel de Nederlandse als de Duitse partij maken deel uit van een groeiend internationaal netwerk van partijen die dierenrechten, natuur en milieu in de politiek willen verankeren en een systeemverandering tot stand willen brengen in het belang van een leefbare planeet voor mensen én dieren.

In de afgelopen 20 jaar zijn er wereldwijd 20 politieke partijen voor de dieren opgericht en zijn er namens hen inmiddels bijna 160 volksvertegenwoordigers verkozen op nationaal en lokaal niveau, in Nederland, Duitsland, Portugal, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De Nederlandse Partij voor de Dieren is ook vertegenwoordigd in het Europees Parlement, en zet zich ook daarbuiten actief in om de internationale samenwerking tussen gelijkgestemde partijen en organisaties te vergroten. ‘Team Planet groeit’, aldus Esther Ouwehand, ‘en dat is heel hoopgevend nieuws!’