Kijk!


De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur. De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving. Hiermee tracht de Nicolaas G. Pierson Foundation bestaand wetenschappelijk onderzoek en beschikbare kennis toegankelijker te maken voor het grote publiek en het maatschappelijk en politiek debat hierover te stimuleren. Dit heeft onder meer geleid tot de volgende documentaires.

#Powerplant

#Powerplant geeft extra inzicht in de relatie tussen klimaatverandering en vleesconsumptie, het thema dat Marianne Thieme (politiek leider van de Partij voor de Dieren) als eerste politica agendeerde met de klimaatdocumentaire Meat the Truth in 2007, die sindsdien alleen maar aan actualiteit heeft gewonnen. Volgens Oxford-onderzoeker Marco Springmann kan een omschakeling naar een plantaardig dieet in 2050 wereldwijd tot 8 miljoen sterfgevallen per jaar voorkomen en kan het de samenleving tevens anderhalf biljoen dollar (1.500.000.000.000) aan gezondheids- en milieuschade besparen. Het overgaan op een plantaardig menu kan de uitstoot als gevolg van landbouw aanzienlijk verminderen en kan het mogelijk maken om 76% landbouwgrond terug te geven aan de natuur, zegt Joseph Poore, eveneens onderzoeker van de University of Oxford. Het onderzoek wordt door The Guardian omschreven als “het meest uitgebreide onderzoek op dit gebied ooit”. Marianne Thieme gaat in #Powerplant naast Springman en Poore ook in gesprek met bijvoorbeeld topeconoom Kate Raworth over de noodzaak van een eiwittransitie en een economie waarin de grenzen van de aarde qua grondstoffen en milieugebruiksruimte niet langer overschreden worden.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

One Single Planet

One Single Planet gaat over de grote duurzaamheidsproblemen die onze planeet bedreigen en de mogelijke oplossingen om de aarde leefbaar te houden voor komende generaties. Marianne Thieme spreekt met toonaangevende wetenschappers, beleidsmakers en inspirerende denkers over de metafoor van astronaut Wubbo Ockels, die de aarde vergeleek met een uit koers geraakt ruimteschip met 7 miljard opvarenden. Lees meer op de website van One Single Planet.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Meat the Truth

Meat the Truth is een spraakmakende documentaire, die wordt gepresenteerd door Marianne Thieme (politiek leider van de Partij voor de Dieren). Het is een aanvulling op eerdere films die over klimaatverandering gaan. Hoewel deze films erin geslaagd zijn om de problematiek rondom de opwarming van de aarde overtuigend onder de aandacht te brengen, werd telkens één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde buiten beschouwing gelaten: de intensieve veehouderij. Meat the Truth laat zien dat wereldwijd de veehouderij meer broeikasgassen uitstoot dan alle auto´s, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen. Lees meer op de website van Meat the Truth.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Sea the Truth

Onder begeleiding van het Nederlandse parlementslid Marianne Thieme gaan twee jonge marien biologen, Marianne van Mierlo en Barbara van Genne, wereldwijd op zoek naar wetenschappelijke informatie over de conditie van onze grootste ecosystemen, die meer dan tweederde van onze planeet bedekken. Onderwaterfotograaf Dos Winkel toont de schoonheid van het onderwaterleven en de enorme bedreigingen waaraan dat bloot staat. Voor de documentaire maakten de producenten opnames in Newfoundland, op Bonaire, op de Noordzee, bij de Azoren en op verschillende locaties in Nederland. De oplossing wordt door overheden gezocht in duurzame visserijprojecten, terwijl vooraanstaande wetenschappers zeggen dat iedere vis die nu uit de oceaan wordt gehaald, er één te veel is. Met deze documentaire wordt aangetoond dat er helaas niet zoiets als ‘duurzaam vissen’ bestaat. Lees meer op de website van Sea the Truth.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

De haas in de marathon

In opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation maakte filmmaker Joost de Haas een documentaire over de eerste tien jaar van de Partij voor de Dieren. In de film zijn behalve interviews met de oprichters van de partij ook reacties, van toen en nu, uit de wetenschap, de politiek en de media te zien op deze nieuwe stroming in de politiek. Tijdens de jubilieumbijeenkomst van de Partij voor de Dieren op 28 oktober 2012 beleefde De haas in de marathon haar nationale première De documentaire kreeg sindsdien brede internationale aandacht en is op dit moment beschikbaar in 6 talen: Engels, Frans, Nederlands, Portugees, Russisch en Turks. Lees meer op de website van De haas in de marathon.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gerelateerd

Nieuws