Came­ra­toe­zicht op vissers­schepen stap dich­terbij dankzij Partij voor de Dieren


16 maart 2021

Om de bijvangst van dolfijnen, zeevogels en andere kwetsbare diersoorten tegen te gaan en het illegaal teruggooien van commercieel onaantrekkelijke vissen te stoppen, wil de Partij voor de Dieren camera’s inzetten op vissersschepen. Daartoe diende de partij in het Europees Parlement vorige week dit voorstel in. “Betere controle is in het belang van de vispopulaties en van alle dieren in zee, en uiteindelijk dus ook in het belang van de vissers zelf’, aldus Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren.

Naar schatting sterven elk jaar tienduizenden dolfijnen en meer dan tweehonderdduizend zeevogels als ‘bijvangst’ in visnetten. Ook worden vissen die te goedkoop of te klein zijn en dus minder geld opleveren, volgens het officiële visserij-adviesorgaan van de Europese Commissie (STECF) nog steeds op grote schaal teruggegooid, hoewel dat sinds 2016 verboden is. In dat jaar werd de verplichting ingesteld om ook deze ‘commercieel onaantrekkelijke’ vissen aan land te brengen. Om de vissers daarvoor te compenseren, zijn de totale vangstmogelijkheden tot wel 50% verhoogd. Maar in de praktijk verdwijnt een groot deel van de gevangen vissen nog altijd ongeregistreerd overboord.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Bijdrage Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren aan het debat over de Europese Verordening visserijcontroles vorige week.

Overbevissing en illegaal lozen
Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit overleeft veruit het merendeel van de gevangen vissen die worden teruggegooid in zee dit niet. Daardoor staan vispopulaties onder enorme druk en staat het Europese systeem van visquota op instorten, zo waarschuwt het STECF. De ineenstorting van bijvoorbeeld de kabeljauwpopulatie in de Noordzee, wordt door experts direct in verband gebracht met deze praktijk. Zo merkte Milieuorganisatie Our Fish in 2018 al op dat er vrijwel geen enkele ‘ongewenste’ kabeljauw werd aangeland in het Verenigd Koninkrijk (toen nog EU-lid), terwijl vissers dat jaar 5.200 ton aan extra vangstmogelijkheden hadden gekregen om de aanlanding van ‘ongewenste’ vissen te compenseren. Ook de International Council for the Exploration of the Sea schat dat er in werkelijkheid veel meer kabeljauw wordt gevangen dan er gerapporteerd wordt.

De Partij voor de Dieren diende daarom het voorstel in om cameratoezicht in te stellen op vissersschepen om de betrouwbaarheid van vangstgegevens te controleren, toezicht te houden op het illegaal teruggooien van ‘commercieel onaantrekkelijke’ vissen en de bijvangst van kwetsbare soorten te monitoren. Zo kan in kaart worden gebracht in welke gebieden de kans op bijvangst het grootst is. Gebieden waar veel dolfijnen, zeevogels en schildpadden leven, kunnen dan worden afgesloten voor risicovolle visserij-activiteiten of er kunnen andere maatregelen genomen worden om de bijvangst in die gebieden tegen te gaan.

Privacy bemanning
‘Natuurlijk moet het toezicht in overeenstemming zijn met alle regels op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens’, benadrukt Hazekamp. De Partij voor de Dieren heeft daarom voorgesteld het cameratoezicht te beperken tot die delen van het schip waar de gevangen vissen aan boord gebracht, behandeld en bewaard worden. Ook wil de partij dat de videosystemen geen geluid opnemen, zodat het recht op privacy van de bemanning te allen tijde gewaarborgd is.